Sistemul de management al calitatii

3x puncte

categorie: Management

nota: 8.12

nivel: Facultate

Obiectivul fundamental al conducerii spitalului în domeniul calității:
implementarea sistemului de management al calității bazat pe politica și obiectivele în domeniul ,prin înființarea structurii organizatorice și elaborarea documentației care să permită monitorizarea, evaluarea periodică, intervenția corectivă, intervenția pereventivă și îmbunătățirea continuă a calității.

[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sistemul de management al calitatii

Obiectivul fundamental al conducerii spitalului în domeniul calității:
implementarea sistemului de management al calității bazat pe politica și obiectivele în domeniul ,prin înființarea structurii organizatorice și elaborarea documentației care să permită monitorizarea, evaluarea periodică, intervenția corectivă, intervenția pereventivă și îmbunătățirea continuă a calității.


Pentru acest obiectiv se alocă resursele umane și materiale adecvate și se desfășoară activități adecvate. Activități pentru atingerea obiectivului: 1.Se identifică, se definesc și se analizează principalele procese ale spitalului în vederea determinării acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor, asigurarea mijloacelor și metodelor de ținere sub control și îmbunătățirea continuă a acestora.

2.Se elaborează documentația sistemului de management al calitatii, în conformitate cu modelul de referință adoptat:Proceduri de sistem: reglementează activitățile, metodele și măsurile stabilite în cadrul spitalului, prin care se asigură respectarea condițiilor referitoare la cerințele din standardul de referință.

Proceduri operaționale: reglementează modul specific de efectuare a activitatilor/proceselor din cadrul spitalului în conformitate cu cerințele standardului de referință.

Se crește gradul de implicare al personalului din spital prin introducerea tehnicilor de lucru în grup în identificarea problemelor și căutarea soluțiilor de îmbunătățire a calității serviciilor medicale acordate bolnavilor.

Se evaluează anual contribuția individuală a fiecărui angajat , ca măsură de întărire a responsabilității.Se analizează periodic stadiul implementării Sistemului de Management al Calitatii și se decid măsurile corective ce se impun.

Structura organizatorică.În conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare, aprobat în ,se numește prin decizie de către Directorul General, în funcția de Reprezentant al Managementului pentru Calitate, Directorul Medical. Acesta este confirmat de Consiliul de Administratie și, în afara responsabilităților obisnuite, are responsabilitate și autoritate pentru:a se asigura că procesele necesare sistemului de management al calității sunt stabilite, implementate și menținute;

a raporta Directorului General despre funcționarea sistemului de management al calității și despre orice necesitate de îmbunătățire;a se asigura că este promovată în cadrul spitalului conștientizarea asteptarilor bolnavului.

Se înființează Compartimentul Managementul Calității.Acesta este alcătuit din resurse umane necesare proiectării, implementării și menținerii Sistemului de Management al Calitatii:
Director medical – responsabil cu infiintarea acestui serviciu compus din urmatorul personal:

Sef serviciu calitate.Referent calitate 2 posturi (un economist si un medic) și are ca obiective: gestionarea Documentelor Sistemului de Management al Calității;coordonarea activităților stabilite prin planul de măsuri stabilit Directorul General și Consiliul Calității;coordonarea instruirii/activității auditorilor interni: persoane provenite din spital și servicii funcționale, care dispun de o instruire adecvată și au ca parte a sarcinilor de serviciu participarea la activitățile de evaluare/auditare internă.
La fiecare nivel Sistemul de Management al Calitatii este condus de către conducatorul compartimentului respective (compartimentul financiar –contabil –Directorul Economic,compartimentul ad-tiv –Directorul Administrativ, sectii spital –Medic Sef sau Directorul Medical),

Responsabilități.Directorul Medical conduce Sistemul de Management al Calitatii la nivel sectii (ctivitate medicala), stabilește strategia, politica, obiectivele și prioritățile referitoare la calitate, urmărește cunoașterea și aplicarea lor în fiecare sectie.

Directorul Economic si Ad-tiv. conduc și răspund de proiectarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului în sectorul economic si ad-tiv pentru care sunt responsabili.

Sef Serviciu Calitate are responsabilitate și autoritate privind proiectarea, menținerea și îmbunătățirea SMC la nivelul intregului spital

Consiliul Calității este organismul colectiv de lucru pentru probleme de asigurare a calității la nivel de spital, care are componența stabilită și este prezidată de Directorul General , asistat de Directorul Calitate.

DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.