Sistemul de educatie

7x puncte

categorie: Psihologie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Sistemul de educatie
Managementul sistemului de învățământ

Managementul sistemului de învățământ reprezintă un tip de conducere superi-oară care vizează planificarea-organizarea, orientarea-îndrumarea metodologică, reglarea-autoreglarea proceselor specifice domeniului educației/instruirii, în cadrul unei activități complexe proiectată și realizată la nivel glo[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sistemul de educatie

Referat despre Sistemul de educatie
Managementul sistemului de învățământ

Managementul sistemului de învățământ reprezintă un tip de conducere superi-oară care vizează planificarea-organizarea, orientarea-îndrumarea metodologică, reglarea-autoreglarea proceselor specifice domeniului educației/instruirii, în cadrul unei activități complexe proiectată și realizată la nivel global, optim, strategic.

Activitatea de management vizează toate nivelurile de organizare ale sistemului și ale procesului de învățământ:
- nivelul de vârf / ministerul învățământului;
- nivelul intermediar / inspectoratele școlare teritoriale;
- nivelul de bază / unitățile școlare, clasa de elevi (vezi managementul clasei).

În această perspectivă conducerea ministerului Învățământului, inspectoratului școlar, școlii, clasei de elevi etc., solicită o abordare a problemelor la nivel global (în ansamblul lor), optim (valorificarea la maximum a resurselor existente), strategic (asigurarea liniei de perspectivă pe fondul unei prospectări inovatoare), pe baza unor acțiuni de informare, evaluare (control –apreciere – decizie) și comunicare pedagogică a deciziei (vezi rolul diagnozei –prognozei; vezi importanța îndrumărilor metodice asigurate de manager în calitatea sa de ministru, inspector școlar, director, profesor, profesor-metodist, profesor-consilier, profesor-cercetător etc.).

Funcțiile principale ale activității de management sunt centrate asupra: planificării-organizării sistemului; orientării-îndrumării procesului de învățământ; reglării-autoreglării sistemului și procesului de învățământ, la nivel de vârf, intermediar, de bază.

În interiorul acestor funcții principale, centrale, intervin funcțiile derivate care susțin acțiunile și operațiile indispensabile activității de management: informarea pedagogică, evaluarea pedagogică (bazată pe control pedagogic, apreciere pedagogică / diagnoză pedagogică, decizie pedagogică / prognoză pedagogică stimulativă), comunicarea pedagogică (a deciziei pedagogice însoțită de îndrumarea pedagogică stimulativă care anticipează corectarea, ameliorarea, ajustarea structurală, restructurarea activității evaluate).

Funcția de planificare-organizare implică valorificarea resurselor pedagogice (informaționale, umane, materiale, financiare) ale sistemului de învățământ, la nivel de vârf, intermediar, de bază.

Planificarea activității angajează "o reflecție pedagogică" asupra acțiunii viitoare, concepută cu scop prospectiv (planificare strategică) și ameliorativ (planificare operațională) - vezi Andrei, Nicolae; Dumitrescu, Ion, 1983, pag. 44-83.

Schema generală de proiectare presupune: realizarea bilanțului critic al activității / perioadei anterioare - definirea scopurilor / obiectivelor generale - stabilirea obiectivelor specifice / pe domenii, sectoare - deducerea obiectivelor operaționale / cu răspunderi concrete. O asemenea schemă este valorificabilă în procesul de elaborare a tuturor planurilor de activitate: planul general, planul de școlarizare, planul comisiei metodice, planul catedrei metodice, planul cadrului didactic, planul serviciului administrativ etc.

Organizarea activității completează planificarea prin crearea unor structuri și instrumente decizionale care pot fi angajate pe o coordonată ierarhică liniară (autoritatea birocratică, dirijată exclusiv pe verticala sistemului) sau în rețea (autoritatea funcțională, profesională, extinsă circular pe verticala dar și pe orizontala sistemului).

Funcția de orientare-îndrumare a procesului de învățământ vizează activitatea de bază organizată la nivelul sistemului, activitatea de instruire/educație. Realizarea sa presupune asigurarea saltului metodologic de la investigația longitudinală (valorificată prin fișa de observație) la investigația transversală, valorificată prin fișa de analiză-sinteză care consemnează decizia managerială prin caracterizarea următorilor indicatori: capacitatea cadrului didactic de proiectare a obiectivelor – conținuturilor – metodologiei de predare-învățare-evaluare; randamentul școlar, corelația profesor-elev. Această fișă de analiză-sinteză este aplicabilă în evaluarea activităților didactice și a activităților educative (cu anumite adaptări).

Funcția de reglare-autoreglare a sistemului și a procesului de învățământ vizează, pe de o parte, perfecționarea cadrelor didactice – realizată prin acțiunile metodice proiectate la nivel macro și micro-structural, iar pe de altă parte, cercetarea pedagogică, realizată prin inovații proiectate special (la nivel macro și micro-structural – vezi rolul: Institutului de cercetări pedagogice; caselor corpului didactic, centrelor de asistență psihopedagogică dar și al cabinetelor metodice din școală) pentru optimizarea continuă a activității didactice/educative.

Structurile manageriale "trebuie să corespundă întotdeauna funcțiilor asumate la nivelul sistemului și al procesului de învățământ (Coombs, Philip, H., 1968, pag.259). Perfecționarea structurilor manageriale presupune deschiderea acestora pe verticala dar și pe orizontala sistemului și a procesului de învățământ (vezi rolul cercetării și al perfecționării pedagogice; vezi rolul reprezentanților comunității educaționale). Pe verticala sistemului conducerea managerială angajează structurile instituționale pe circuitul:

a) Ministerul învățământului (de exemplu, direcția planificare-organizare, corespunzătoare funcției de planificare-organizare a sistemului de învățământ; direcția proiectare-evaluare, corespunzătoare funcției de orientare-îndrumare a procesului de învățământ; direcția formarea formatorilor, corespunzătoare funcției de reglare-autoreglare a sistemului și a procesului de învățământ.

b) Inspectoratele școlare teritoriale (de exemplul serviciul inspecție școlară teritorială și de personal, corespunzător funcției de planificare-organizare; serviciul de inspecție de specialitate, corespunzător funcției de orientare-îndrumare; serviciul de perfecționare a cadrelor didactice / casa corpului didactic; centrul de asistență psihopedagogică a cadrelor didactice, elevilor și părinților, corespunzător funcției de reglare-autoreglare.

c) Unitățile școlare organizate la nivel local (de exemplu, un director responsabil de planificarea-organizarea resurselor, corespunzător funcției de planificare-organizare; un director responsabil de evaluarea procesului de învățământ, corespunzător funcției de orientare-îndrumare; un director responsabil de perfecționarea cadrelor didactice, corespunzător funcției de reglare-autoreglare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.