Sistemul de asigurari sociale de sanatate

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Facultate

3. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate
Asigurările sociale pentru sănătate din România sunt organizate și funcționează pe baza următoarelor principii:
a.cuprinderea obligatorie a tuturor cetățenilor în cadrul sistemului medico-sanitar coerent de protecție socială.
b.solidaritatea socială cuprinzătoare între toate categoriile sociale. Practic, solidaritatea
[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sistemul de asigurari sociale de sanatate

3. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate
Asigurările sociale pentru sănătate din România sunt organizate și funcționează pe baza următoarelor principii:
a.cuprinderea obligatorie a tuturor cetățenilor în cadrul sistemului medico-sanitar coerent de protecție socială.
b.solidaritatea socială cuprinzătoare între toate categoriile sociale. Practic, solidaritatea

c.socială se realizează între: sănătoși și bolnavi; persoanele în vârstă și cele active; bogați și săraci; cei ce nu au copii și cei care și-au asumat sarcina să crească și să educe generațiile următoare; cei angajați și cei aflați în șomaj; persoanele singure și cele cu familii care au mai mulți membri ș.a.m.d.

d.prestarea în favoarea asiguraților a unui pachet definit de servicii medico-sanitare. Persoanele asigurate beneficiază de un complex de servicii medicale și sanitare, avându-se în vedere cerințele de îngrijire a stării de sănătate.

e.finanțarea autonomă și echilibrul financiar. Asigurările sociale pentru sănătate îți constituie fondurile în principal din contribuțiile în părți egale ale persoanelor fizice și a celor juridice, iar în caz de nevoie și din subvenții din partea statului.
f.conducerea autonomă a asigurărilor sociale pentru sănătate. Potrivit acestui principiu, asigurările sociale pentru sănătate au organe proprii de conducere, care cuprind reprezentanți ai asigurărilor și ai persoanelor juridice.

4. Finanțarea sistemului de asigurări sociale de sănătate și organizarea financiară a acestuia
Asigurarea finanțării sistemului de asigurări sociale de sănătate reprezintă baza structurii financiare a acestuia. În principal, aceasta determină ce nivel al contribuțiilor este necesar pentru a finanța serviciile sistemului având în vedere realizarea unui echilibru financiar al sistemului, precum și rezervele necesare pentru a preîntâmpina obligații viitoare necunoscute.

Caracteristica sistemului de asigurări sociale de sănătate obligatoriu introdus prin Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, ca de altfel oricare sistem de asigurări sociale de sănătate este că se autofinanțează și deci exclude finanțarea de la stat ca o sursă majoră de finanțare. Principiul „banii urmează pacientul” este baza formării bugetului de asigurări sociale de sănătate și nu trebuie să fie neglijat atunci când se calculează nivelul veniturilor.
Principalele surse de venituri ale sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:contribuțiile angajatorilor;contribuțiile persoanelor asigurate;subvențiile de la stat;alte venituri (coplăți, etc.).

4.1. Contribuțiile la asigurările sociale de sănătate
Ca și în alte sisteme de asigurări sociale de sănătate, cotele contribuțiilor de la angajatori și angajați se aplică la venit. Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate prevede obligativitatea plății unei cote de 7% aplicate la salariile brute de către angajator și a unei cote de 6,5% din salariul brut de către angajat.

Contribuția lunară a persoanei asigurate se aplică asupra: veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit, veniturilor din activități desfășurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfășoare activități independente, indemnizațiile de șomaj și alocațiile de sprijin etc. Deci, pentru persoana asigurată această contribuție se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, după caz, și se varsă la casa de asigurări pentru sănătate.

Persoanele fizice și juridice care angajează personal salariat sunt obligate să rețină și să vireze la Casa de Asigurări pentru Sănătate teritorială contribuția datorată pentru asigurarea sănătății personalului din unitatea respectivă și să depună declarația privind obligațiile de plată lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datora contribuția.

În multe țări, obligativitatea asigurării se limitează numai până la un anumit plafon iar veniturile la care se aplică contribuția se limitează la acea parte din venit care nu depășește plafonul respectiv. În acest caz, aplicarea principiului solidarității în finanțarea asistenței medicale, care este inerent la stabilirea contribuțiilor în raport cu veniturile este într-o oarecare măsură diminuată.

În unele țări angajatorul plătește o parte mai mare a contribuției și nu jumătate ca în țara noastră. Problema distribuirii poverii contribuției între angajați și angajatori este pe termen lung neesențială. Pe de o parte, contribuția angajatorilor reprezintă o parte a „costului muncii” așa cum sunt și salariile însăși, pe de altă parte comportamentul angajaților ca furnizori de muncă pe piața muncii este influențat de venitul net obținut (după plata impozitului și contribuțiilor) mai mult decât de venitul brut.

În condițiile în care sistemul de asigurări sociale cuprinde întreaga populație, viabilitatea economică a sistemului de asigurări se va consolida dacă în situații de dezechilibru va beneficia de subvenții din partea bugetului de stat. Constituția României prevede că dreptul la sănătate este garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice.

În Statele Unite asigurarea sănătății nu este considerat un drept al fiecărui cetățean, nu este obligatorie și milioane de persoane sunt neasigurate. Această abordare nu este însă proprie și țărilor în CE, care au extins cuprinderea în asigurare a populației până la 90 – 95%.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.