Sistemul achizitiilor publice

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.95

nivel: Facultate

Principii in achizitii publice
Principiile sunt idei calauzitoare in baza carora se dezvolta lucrurile, acestea reprezentand inceputul, sursa, cauza de actiune si elementul fundamental pe care se intemeiaza orice teorie.
Rolul principiilor este acela de a pune de acord relatiile ce intervin intr-un proces pentru a putea fi gasite sau construite solutii care sa satisfaca necesitatile [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sistemul achizitiilor publice

Principii in achizitii publice
Principiile sunt idei calauzitoare in baza carora se dezvolta lucrurile, acestea reprezentand inceputul, sursa, cauza de actiune si elementul fundamental pe care se intemeiaza orice teorie.
Rolul principiilor este acela de a pune de acord relatiile ce intervin intr-un proces pentru a putea fi gasite sau construite solutii care sa satisfaca necesitatile aparute.

Astfel, pe parcursul procesului de achizitie publica la adoptarea oricarei decizii pentru a se asigura unitatea, omogenitatea, echilibrul si coerenta trebuie avute in vedere urmatoarele principii:
nediscriminarea;tratamentul egal;recunoasterea reciproca;transparenta;
proportionalitatea;eficienta utilizarii fondurilor publice;asumarea raspunderii.

Satisfacerea cerintelor principiilor in procesul de achizitie publica conduce la obtinerea urmatoarelor efecte:deschiderea si dezvoltarea pietei achizitiilor publice;instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine si impartialitate;
eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile in procesul de achizitie publica;
eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali;asigurarea "vizibilitatii" regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor;eliminarea cerintelor restrictive;

Obtinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, intotdeauna considerate ca fiind insuficiente in raport cu necesitatile;
supravegherea costurilor procesului de achizitie publica, intelegand prin aceasta, atat costurile aferente administratiei, cat si costurile aferente ofertantului;limitarea aparitiei erorilor pe parcursul desfasurarii procesului de achizitie publica;reducerea fraudei si coruptiei.

Sectiunea 2.1- Principiul nediscriminarii
Prin nediscriminare se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate:sa poata participa la procedura de atribuire;sa aiba sansa de a deveni contractant.

Exemple:
1. La procedura de achizitie de cartofi au dreptul de a depune oferte atat operatori economici persoane juridice (societati comerciale), cat si producatori autorizati (persoane fizice). In acest fel se asigura respectarea principiului nediscriminarii intre persoanele fizice si cele juridice.

2. La procedura de achizitie de manuale scolare pentru invatarea limbii engleze au dreptul sa participe cu oferte, atat editurile romane, cat si edituri straine. Astfel se asigura respectarea principiului nediscriminarii operatorilor economici indiferent de nationalitate.

3. La procedura de achizitie de carnete de munca au dreptul sa participe cu oferte atat imprimeriile proprietate de stat (Imprimeria Nationala, Imprimeria BNR) cat si cele proprietate privata. Astfel se asigura respectarea principiului nediscriminarii operatorilor economici indiferent de forma de proprietate.
Sectiunea 2.2 - Principiul tratamentului egal
Prin tratament egal se intelege stabilirea si aplicarea, oricand pe parcursul procedurii de atribuire, de:reguli;cerinte; criterii
identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.

Recomandare: Nu pot fi impuse reguli diferite pentru situatii similare. De asemenea, nicio autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament preferential unui operator economic, doar pentru simplul motiv ca este situat in aceeasi localitate/zona/ regiune/tara, ori ca are posibilitatea asigurarii service-ului intr-o anumita localitate ori ca este persoana fizica sau juridica.

Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca:raspunsurile la solicitarile de clarificari sa fie transmise tuturor ofertantilor;
proiectul de contract sau partile esentiale ale acestuia sa faca parte din documentatia de atribuire;criteriile de atribuire sa permita compararea si evaluarea ofertelor in mod obiectiv;criteriile de selectie/atribuire sa fie aplicate identic tuturor participantilor.

Exemple:
1. Prin documentatia de atribuire s-a prevazut ca ofertantii trebuie sa faca dovada ca nu au obligatii de plata a impozitelor la data de 1.03.2007. Pentru a respecta principiul tratamentului egal, comisia de evaluare are obligatia de a-i descalifica pe toti acei ofertanti care nu indeplinesc aceasta conditie, chiar daca din punct de vedere economic oferta acestora este mai avantajoasa.

2. Prin caietul de sarcini s-a cerut ca produsul oferit sa aiba o memorie RAM de cel putin 1 GB. Pentru a respecta principiul tratamentului egal, comisia de evaluare nu are dreptul de a accepta ofertele care nu indeplinesc aceasta cerinta chiar daca, din punct de vedere economic, oferta acestora este mai avantajoasa.
Sectiunea 2.3 - Principiul recunoasterii reciproce

Prin recunoastere reciproca se intelege acceptarea:
-produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene;
-diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state;
-specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.

Exemplu:Prin documentatia de atribuire s-a prevazut ca operatorii economici trebuie sa faca dovada ca sunt certificati ISO 9001/2001. Pentru a respecta principiul tratamentului egal, comisia de evaluare nu are dreptul de a considera ca nu indeplinesc cerinta operatorii economici care au certificare echivalenta.
Sectiunea 2.4 - Principiul transparentei
Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

Exemple:
1. Pentru a asigura transparenta procedurii, autoritatea contractanta are obligatia de a publica anunturile/ invitatiile de participare in SEAP.2. Pentru a asigura transparenta procedurii, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal al sedintei de deschidere tuturor ofertantilor, indiferent daca au fost prezenti sau nu la sedinta.

3. Pentru a respecta principiul transparentei, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica tuturor participantilor la procedura raspunsul la o solicitare de clarificari invocata de un alt operator economic interesat de atribuirea contractului.

4. In cazul aplicarii criteriului oferta cea mai avantajoasa economic, in scopul respectarii principiului transparentei se vor preciza, in anuntul de participare si in documentatia de atribuire, factorii de evaluare si ponderile ce urmeaza a fi aplicate la evaluarea ofertelor
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.