Sistemul Constitutional al Republicii Franceze

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.51

nivel: Facultate

ConstituTia adoptată în urma loviturii de stat, conferă Executivului puteri mai largi
decât cele ale legislativului. Cu toate acestea, nu se poate considera că noua ConstituTie ar fi repus în drepturi vechiul regim absolutist în care seful puterii executive (Regele) deTinea puteri discreTionare.

Guvernarea directorială (colegială) se depreciază însă curând si este
înlo[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sistemul Constitutional al Republicii Franceze

ConstituTia adoptată în urma loviturii de stat, conferă Executivului puteri mai largi
decât cele ale legislativului. Cu toate acestea, nu se poate considera că noua ConstituTie ar fi repus în drepturi vechiul regim absolutist în care seful puterii executive (Regele) deTinea puteri discreTionare.

Guvernarea directorială (colegială) se depreciază însă curând si este
înlocuită cu un sistem de guvernare personală. Astfel, Directoratul se transformă într-un Consulat (tot un organism executiv colegial) condus însă de un Prim-Consul, funcTie pe care o îndeplineste generalul Bonaparte. Printr-un senatus-consult, generalul Bonaparte este numit Consul pe viaTă, iar doi ani mai târziu, pe 18 mai 1804, printr-un alt asemenea act, se reinstituie monarhia: republicanul Bonaparte devine împăratul Napoleon I!

La 6 mai 1814, Napoleon abdică, iar Ludovic al XVIII-lea revine din exil. La 10 iunie 1814, noul Rege edictează o Chartă constituTională prin care se reia regimul monarhic, păstrându-se, totodată, modelul guvernării parlamentare bazat pe principiul separaTiei puterilor, ca si pe marile cuceriri revoluTionare, printre care, la loc de frunte, se situează egalitatea si libeitatea privite ca drepturi intrinseci fiinTei umane. Cu alte cuvinte, se instituie o monarhie constituTională.

Printre prevederile Chartei, una ne poate atrage atenTia pentru actualitatea si înTelepciunea ei politică: „Orice cercetări ale opiniilor si voturilor emise până la RestauraTie sunt interzise. Aceeasi uitare este cerută tribunalelor si cetăTenilor". într-adevăr, concilierea naTională si unitatea Tării constituiau unele dintre obiectivele majore ale RestauraTiei . O dispoziTie cu un conTinut similar a fost cuprinsă si în legislaTia Germaniei după cel de al
doilea război mondial. In vara anului 1830 izbucneste o revoluTie care atrage după sine abdicarea Regelui Carol al X-lea si chemarea la Tronul FranTei a ducelui d'Orleans, Ludovic-Philippe.

Pactul orleanist care este edictat imediat (ConstituTia), menTine principiul suveranităTii naTionale. Potrivit Pactului, seful statului deTinea prerogative însemnate, putând să intervină cu succes
în viaTa politică a statului . Cu Pactul orleanist din 1830 se încheie primul ciclu constituTional francez care a început la 1789. Al doilea ciclu începe în 1848 - anul revoluTiilor burghezo-democratice din
Europa. La 4 noiembrie 1848 se adoptă o nouă ConstituTie care consfinTeste cea de a Ii-a Republică. Marile principii revoluTionare ale anului 1789 sunt cap de afis în noul Asezământ fundamental.

Suveranitatea populară, separaTia puterilor, regimul reprezentativ capătă o nouă încadrare constituTională. în fruntea statului se află Presedintele Republicii - seful puterii executive care deTinea prerogative ce-i confereau o poziTie predominantă faTă de
celelalte organisme constituTionale. Presedintele era ales de popor prin vot direct. Puterea legislativă se exercita de către un parlament unicameral -Adunarea NaTională - compusă din 750 parlamentari alesi prin vot universal si prin scrutin de listă.

La 2 decembrie 1852, Presedintele Republicii, Ludovic-Napoleon, declansează însă, o lovitură de stat în cel mai autentic „stil bona-partist" si restaurează Imperiul, luând numele de Napoleon al III-lea. Noul împărat pune bazele unui regim politic liberal. Războiul Franco-Prusian din 1870 încheiat prin înfrângerea FranTei pune însă capăt organizării imperiale a FranTei. Sedanul a fost Waterloo-ul lui Napoleon al IlI-lea. În 1875 este adoptată o nouă ConstituTie prin care se instituie Republica a IlI-a - o republică de tip parlamentar.

Este important de menTionat că noua ConstituTie pune capăt instabilităTii politice, succesiunii unor forme de guvernământ opuse si a unor regimuri politice diferite. Suveranitatea naTională transpusă în norme constituTionale a stat la baza instituirii unei democraTii reprezentative în expresia ei clasică. Textele ConstituTiei stabilesc mecanisme constituTionale de o mare simplitate si eficienTă. Parlamentul este format din două Camere legislative (Camera DeputaTilor si Senatul).

Presedintele Republicii este ales pentru un mandat de 7 ani - pana in 2002 – si 5 ani in prezent - de către membrii Camerei DeputaTilor si ai Senatului, reunite în Congres. în calitatea sa de sef al statului, Presedintele îi numeste pe ministrii care trebuie însă, să capete
încrederea Parlamentului în faTa căruia, acestia îsi angajează răspunderea politică. Presedintele Republicii este neresponsabil politic si penal, actele sale de guvernământ fiind contrasemnate de ministrul de resort. în caz de trădare, Presedintele urma să fie judecat de înalta Curte.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.