Sisteme de alarme auto

7x puncte

categorie: Fizica

nota: 9.48

nivel: Facultate

Autoturismele produse până prin anii '80 nu aveau prevăzută "avaria".. așa că cea mai simplă metodă este prezentată mai jos, ea constă in montarea unui întrerupător dublu, care face legătură (în caz ca este apăsat) între becurile de semnalizare de pe stânga și dreapta .Alarmele auto au prevăzut un fir care se conectează la becurile de poziție, dar acestea nu sunt vizibile pe timp de zi, de aceea a[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sisteme de alarme auto

Autoturismele produse până prin anii '80 nu aveau prevăzută "avaria".. așa că cea mai simplă metodă este prezentată mai jos, ea constă in montarea unui întrerupător dublu, care face legătură (în caz ca este apăsat) între becurile de semnalizare de pe stânga și dreapta .Alarmele auto au prevăzut un fir care se conectează la becurile de poziție, dar acestea nu sunt vizibile pe timp de zi, de aceea am făcut o mică modificare, care constă in montarea a 2 diode 1N4007, care asigură și izolarea celor doua circuite (semnalizare fata de alarmă). Deși diodele 1N4007 sunt de 1A ele rezistă la socul de curent care apare la activarea și dezactivarea alarmei.

Alternatoarele mașinilor străine folosesc relee regulatoare de tensiune care pe lângă faptul că sunt capsulate, necesită prezența unui bec de 2W/12V deoarece prin el, la pornire, se asigură un curent de "amorsare".... de aceea el se aprinde scurt timp la pornirea mașinii si apoi rămâne stins, dar dacă este vreo defecțiune și tensiunea la bornele alternatorului nu este în limite, el se aprinde semnalând o defecțiune... dacă acest bec nu funcționează... nici alternatorul nu debitează curent, de acea este indicat să se monteze un rezistor de 470 ohm/1W (în paralel cu becul "idiot") care asigură trecerea unui curent, indiferent daca becul este defect sau nu.


Releele regulatoare de tensiune romanești funcționează foarte bine cu alternatoarele străine, care au o punte secundara de curent mai mic, becul va avea aceeași funcție. În cazul extrem, un releu integrat poate funcționa cu alternatoare cu punte redresoare simplă (ca cele romanești), legând direct D+ de la regulator la plusul alternatorului (plusul bateriei), iar becul se elimină.

Autoturismele moderne au răcirea radiatorului cu ventilator antrenat de un motor electric, care este cuplat la depășirea unei anumite temperaturi. Prima problema este că se defectează termo-contactul datorită curentului mare care trece prin el, de aceea am modificat alimentarea motorului printr-un releu, astfel este protejat termo-contactul.

Dacă termo-contactul se decalibrează si nu acționează la 80-85 grade Celsius, atunci este indicată schimbarea lui sau/ și montarea unui întrerupător care să șunteze termo-contactul, astfel se alimentează motorul după indicația termometrului. Dacă se dorește ca ventilatorul să funcționeze și după oprirea mașinii și scoaterea contactului, se vor lega direct pe bara de 12V a bateriei, dar ATENTIE nu uitați să acționați întrerupătorul...

Cuplarea unei alarme cu modulul original de inchidere centralizata a masinii... creeaza destule probleme... de exemplu, alarma Eaglemaster CL-5100T cu modulul de inchidere centralizată de pe un Cielo...astfel încât să funcționeze și închiderea de pe modulul original si cea a alarmei... Se face conexiunea conform schemei indicate de producator și cuplare/decuplare cu întarziere, fără forța necesară acționării pârghiei.. după studiere schemei interne la alarma si la modulul de inchidere centralizata se ajunge la alta schema...

3.2.Avertizor acustic

Montajul de fața reprezintă un avertizor sonor în cazul forțării unei uși. Funcționarea este următoarea: înainte de coborârea din mașina sau de a pune în funcțiune sistemul, se închide întrerupătorul K2. Condensatorul C3 se încarcă prin rezistența R6, lucru care duce la resetarea bistabilului I3I4 și la blocarea porții I2. Durata acestui proces este de 15 secunde, timp în care trebuie să coborâm din mașina și să închidem ușa.

Daca se deschide în continuare ușa, întrerupătorul K1 duce la bascularea monostabilului I1I2. Grupul C2R5 determină întârzierea data de acesta (20 s). În acest timp alarma trebuie întreruptă prin K2, altfel astabilul I7I8 începe să oscileze sau alt avertizor va suna cu o intermitență dată de grupurile C7R9, respectiv C9R10. Durata alarmei este dată de grupul C5R8 și este de 25 s. Dacă ușa rămâne deschisă, totul reîncepe, prin reacția introdusă de tranzistorul T1.

Timpul de întârziere după deschiderea ușii este necesar pentru a permite posesorului să întrerupă alarma din interiorul mașinii.
S-au folosit circuite triple Schmitt CD4093, dar pot fi utilizate și porți SI-NU obișnuite de tipul CD4011. Este bine să se folosească stabilizatorul T9L08 (T092) pentru ca toate perioadele de basculare sa-și păstreze constanta în timp. Dacă o deviere de câteva secunde nu contează, se poate renunța la el. S-au preferat circuite CMOS pentru imunitatea mare la perturbații și alimentarea la tensiunea bateriei de acumulare.

Alarma universală

Sistemul de alarmă cu circuite CMOS prezentat în ce urmează, poate fi folosit pentru supravegherea locuinței , autoturismului sau în diverse alte scopuri. În realizarea acestui sistem de alarmă se folosesc circuite integrate CMOS, în special pentru consumul de curent extrem de redus. Acest aspect este deosebit de important, daca avem în vedere k sistemele de alarmă sunt în permanentă stare de veghe și că de cele mai mult ori, ele sunt alimentate de la surse autonome. Impedanțelor ridicate ale intrărilor acestor circuite fac posibilă obținerea unor temporizări mari prin folosirea unor capacitați relativ mici.

În consecința , va rezulta un sistem , compact , fiabil și cu consum foarte redus în stare de veghe. Dacă sistemul ar fi realizat cu porți TTL (7400), consumul în stare de veghe s-ar ridica la cca. 25…35 mA, iar condensatorul de temporizare a alamei ar trebui să aibă o capacitate de 50 000 μF. Folosind monostabile TTL specializate (74121), consumul ar creste la 40…50 mA, iar temporizarea ar fi limitată la 40 de secunde pentru un condensator de 1 000 μF. Din cele mai sus rezulta clar avantajul folosirii C.I. – CMOS.

Sistemul de alarmă prezentat utilizează C.I. – CMOS 4011 (de exemplu MMC4011 , V4011D, CD4011 , CM4011 , K561LA7 etc.). Principiul de funcționare este deosebit de simplu, fiind indicat in figura 1. La deschiderea portierei unui autoturism, prin acționarea unor contacte se declanșează monostabilul MSI, care comandă funcționarea generatorului controlat GCI. Impulsurile produse de acest generator sunt redate la un nivel sonor redus prin intermediul unei căști telefonice. Durata de temporizare a monostabilului MSI este de cca. 10s, timp în care este emis semnalul de avertizare.

Dacă persoana care a intrat în autoturism este „de-al casei” , avertizată fiind de acest semnal, va acționa un buton (montat la îndemână, dar ascuns privirii directe), care va anula cele doua monostabile. Anularea monostabilului MSI se concretizează prin stoparea semnalului sonor de avertizare și evitarea declanșării alarmei propriu-zise. Dacă însă cel care pătrunde în locuința este un „vizitator” nedorit, care nu cunoaște amplasamentul butonului de anulare, după expirarea duratei de avertizare, se declanșează alarma de putere, care timp de un minut emite semnale sonore puternice în scopul descurajării intrusului. Sistemul este astfel conceput încât alarma se declanșează indiferent dacă portiera se închide imediat sau se lasă deschisa.

Daca, totuși, nu s-a reușit anularea sistemului în timp util, ceea ce duce la declanșarea alarmei de putere, stoparea acesteia se face prin apăsarea aceluiași buton de anulare. Sistemul reacționează si la ieșirea din autovehicul. După anulare, sistemul intra automat în stare de veghe, fără sa necesite alte manevre.

După cum se vede în figura 2, sistemul de alarmă se declanșează la întreruperea contactului K. În funcție de aplicație, aceste contacte pot fi de diferite tipuri. În general, se recomandă folosirea micro-întrerupătoarelor montate în portieră și în capotă astfel încât să fie acționate la deschiderea acestora. În locul micro-întrerupătoarelor se pot folosi grupuri de lamele metalice elastice, recuperate de la relee. Pentru supravegherea eficienta a unui autoturism sunt necesare 4-6 micro-întrerupătoare.

Sistemul de alarmă poate fi folosit în diverse scopuri, de exemplu: pentru supravegherea unor zone sau spații de interes sau periculoase, pentru semnalarea depășirii unor greutăți, temperaturi etc. Pentru supravegherea unor zone sau depășirii greutății se poate folosi un fir metalic care, la rupere , va întrerupe circuitul (contactele k). când este vorba de supravegherea unor zone sau spații largi, acestea se împrejmuiesc cu un fir de nailon pescăresc care la întindere rupe un fir de cupru si subțire, ale cărui capete constitui contactele K.

Avertizarea asupra depășirii unei temperaturi se poate face prin cuplarea unui bimetal în locul contactelor K. Exemplele pot continua, constructorului revenindu-i sarcina de a găsi soluții optime unor aplicații date. Când aplicațiile se referă la supravegherea și nu la alarmare, sistemul se poate simplifica foarte mult; din schema prezentata în figura 2 se realizează numai partea aferentă circuitului integral 1.

Întrerupătorul de anulare, S1, este de tip push-buton fără reținere (sau doua micro-întrerupătoare cuplate) si se va monta în interior, în imediata apropiere a ușii, dar bine ascuns privirii neavizate. De asemenea, se vor lua măsuri pentru mascarea firelor conectate la acest întrerupător.

LED-ul (de preferința roșu), înseriat cu grupul de contacte K, are un rol dublu: semnalizează starea de veghe a sistemului de alarmă și indică închiderea circuitului prin contactele K. Acest ultim aspect este foarte important în cazul folosirii senzorului de poziție, pentru a avea certitudinea ca, în poziția de veghe el realizează atingerea simultana a contactelor K.

Când sistemul de alarma este folosit pentru supravegherea apartamentului, LED-ul se va monta în tocul ușii, spre exterior. Observarea luminii roșii a LED-ului ar putea avea un impact psihologic negativ asupra răufăcătorilor, de natura a le reduce entuziasmul.

Descrierea schemei. Sistemul de alarma realizat conform schemei din figura schemei din figura 2 prezintă următoarele caracteristici:
- datorita folosirii circuitelor integrate CMOS, consumul în starea de veghe este redus; practic, el este determinat numai de consumul LED-ului si este de cca. 4…5 mA;
- sistemul se declanșează automat la întreruperea contactelor K , o data declanșat , el nu este afectat de alte manevre ulterioare asupra acestui contact;
- poseda avertizare sonoră pentru atenționarea celor în măsura sa anuleze declanșarea alarmei, s-a optat pentru avertizare sonoră deoarece este mai eficientă, datorită efectului omnidirecțional;
- semnalizare, prin intermediul unui LED, a stării de veghe si a existenței continuității între contactele K.

Schema este simplă și conține două circuite integrate MMC 4011 și trei transistoare, alimentate la o tensiune de 12…15 V. Porțile celor doua C.I. sunt în așa fel folosite încât se realizează funcțiile a doua monostabile, fiecare având asociat un generator de impulsuri controlat logic. Primul monostabil, realizat cu portile1.1. si 1.2, este declanșat de întreruperea contactului K: din acest moment începe o temporizare de cca. 10 secunde, determinată de valorile componentelor R-C cuplate între cele două porți.

Tot în acest moment, datorită apariției nivelului 1 logic, pe intrarea de control a generatorului realizat cu porțile 1.3 si 1.4, se declanșează semnalul sonor de avertizare. Acest semnal este redat fie de o cască telefonica (nivelul se reglează din R=1…10 KΩ), fie de un difuzor miniatura de 4…16Ω (nivelul se reglează din R=100…1 000Ω). După epuizarea duratei de 10 s, daca în acest interval nu a fost data comanda de anulare prin întrerupătorul S1a, monostabilul MS1 basculează. Prin intermediul tranzistorului BC177 (care asigură un front negativ în momentul basculării), este declanșat monostabilul MS2, realizat cu porțile 2.1 si 2.2.


Durata de temporizare a acestuia este de cca. 1 minut; s-a optat pentru aceasta durată pentru a nu epuiza bateriile si pentru a nu neurasteniza vecinii. Simultan cu declanșarea acestui monostabil este activat și generatorul de impulsuri realizat cu porțile 2.3 si 2.4 în configurație de astabil. Pe durata temporizării de 1 minut, impulsurile produse de generatorul astabil sunt aplicate amplificatorului de putere realizat cu transistoarele BC 107 si BD 137 in configurație Darlington. Capacitatea condensatorului C din generator și sarcina amplificatorului de putere vor fi diferite, în funcție de aplicație.

Pentru varianta în care se folosește ca sarcina un difuzor cu impedanța de 4…8 Ω, condensatorul C va avea valoarea de 47…100 μF, pentru care semnalul generat are frecventa de câteva sute de Hz. În scopul obținerii unei intensități sonore cat mai ridicate se preferă folosirea unor difuzoare de tip mai vechi, cu randament mare, iar prin rotirea semi-reglajului de 25 KΩ se va ajusta frecventa până la obținerea unei rezonanțe, câștigând câțiva dB in plus. Pentru varianta în care sarcina amplificatorului este un releu de 12V (cu anclanșare fermă la aceasta tensiune și cu contacte pentru curenți mari), condensatorul C va fi înlocuit cu doua condensatoare electrolitice de 10 μF, conectate în serie ( punctul comun va avea aceeași polaritate).

În acest caz, frecventa impulsurilor va fi de 1…2 Hz, ceea ce face ca claxonul și luminile de poziție ale autoturismului să emită semnale sonore și luminoase intermitente. Într-o altă variantă, contactele releului pot asigura cuplarea intermitenta a unei sonerii puternice la rețeaua de 220 V. Etajul final si releul pot fi înlocuite cu un tiristor sau cu un triac.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Fizica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.