Sistem de management al calitatii

7x puncte

categorie: Management

nota: 7.57

nivel: Facultate

Referat despre Sistem de management al calitatii
1.2. Sisteme de management al calității în abordarea standardului ISO 9001:2000
Noul Standardul Internațional ISO 9001:2000 - Sisteme de management al calității – Cerințe, este singurul standard care se utilizează pentru certificarea sistemelor de management al calității și constituie baza referențială pentru evaluarea aptitudini[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sistem de management al calitatii

Referat despre Sistem de management al calitatii
1.2. Sisteme de management al calității în abordarea standardului ISO 9001:2000
Noul Standardul Internațional ISO 9001:2000 - Sisteme de management al calității – Cerințe, este singurul standard care se utilizează pentru certificarea sistemelor de management al calității și constituie baza referențială pentru evaluarea aptitudinii organizației de a îndeplini cerințele clientului. Acesta a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 176 “Quality Management and Quality assurance”, Subcomitetul 2, ”Quality Systems”. Transpunerea ca standard european a fost condusă de Centrul de Management CEN (CMC) cu asistență CEN/BT WG 107.

Standardul ISO 9001 : 2000 înlocuiește vechea ediție reprezentată de ISO 9001 : 1994 ; ISO 9002 : 1994 și ISO 9003 : 1994. Standardul ISO 9001 : 2000 definește un singur model de asigurare externă a calității, spre deosebire de fosta variantă care cuprindea trei modele : ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003.

Standardele ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003:1994 defineau trei modele pentru asigurarea externă a calității. Ele specificau cerințele referitoare la sistemul calității, în vederea demonstrării de către furnizor a aptitudinii sale privind realizarea calității cerute și în scopul evaluării acestei aptitudini de către client sau o terță parte. Aceste cerințe nu se substituiau, ci erau complementare celor prevăzute în specificațiile produselor.

În cazul întreprinderilor care își desfășurau activitatea într-un domeniu reglementat, cerințele din standardele menționate erau considerate cerințe minime pentru asigurarea calității. Aceste standarde serveau ca referință pentru certificarea sistemului calității și aveau următoarele denumiri:

Standardul ISO 9001:1994 ”Sistemele calității-model pentru asigurarea calității în proiectare, dezvoltare, producție, instalare și servicii asociate”, prevedea cerințe referitoare la sistemul calității, care sunt aplicabile atunci când trebuie demonstrată aptitudinea furnizorului de a proiecta și realiza un produs.

Acest standard era aplicabil în următoarele situații:
a) atunci când existau cerințe referitoare la proiectare, iar cele privind produsul erau formulate, în principal, în termenii rezultatelor, sau era necesară stabilirea acestor cerințe;
b) atunci când încrederea privind conformitatea produsului putea fi obținută printr-o demonstrare corespunzătoare a aptitudinii, în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea, producția, instalarea și serviciile asociate.

Standardul ISO 9002:1994 ”Sistemele calității-model pentru asigurarea calității în producție, instalare și servicii asociate” prevedea cerințele referitoare la sistemul calității, care erau aplicabile atunci când trebuia demonstrată aptitudinea unei întreprinderi de a furniza un produs conform unui proiect stabilit.

Acest standard era aplicabil în următoarele situații :
a) atunci când cerințele specificate pentru un produs erau exprimate în termenii proiectului sau a specificației stabilite;
b) atunci când încrederea privind conformitatea produsului putea fi obținută printr-o demonstrare corespunzătoare a aptitudinii furnizorilor în ceea ce privește producția, instalarea și serviciile asociate.

Standardul ISO 9003:1994 ”Sistemele calității-model pentru asigurarea calității în inspecție și încercări finale”, prevedea cerințele referitoare la sistemul calității, care erau aplicabile atunci când contractul cerea demonstrarea aptitudinii furnizorului de a detecta toate neconformitățile produsului și de a ține sub control dispozițiile corespunzătoare, în timpul inspecției și încercărilor finale.
Acest standard se putea utiliza în situațiile în care conformitatea produsului cu cerințele specificate putea fi dovedită, cu un nivel suficient de încredere, printr-o demonstrare corespunzătoare a aptitudinii furnizorului, în ceea ce privește inspecția și încercările finale ale produsului finit.

Actualmente, aceste trei standarde au devenit istorie, deși foarte multe certificări ale sistemelor de asigurare a calității în întreprinderile de mobilă din România s-au făcut pe baza lor, până în anul 2003. Prin urmare, în noua variantă ISO 9001:2000, va servi în continuare ca referință, pentru certificarea sistemelor calității, devenind baza pentru recunoaștere reciprocă a certificatelor pe plan internațional.

În definirea structurii standardului ISO 9001:2000, se prevăd următoarele aspecte:
- adaptarea eficace la cerințele diferitelor categorii de utilizatori, orientată în principal spre domeniul industrial;
- asigurarea flexibilității necesare pentru ca standardul să poată fi aplicat în egală măsură, în întreprinderile mici și mijlocii;
- integrarea activităților corespunzătoare tuturor funcțiilor organizației în sistemul calității acesteia, de la identificarea cerințelor clienților până la realizarea obiectivelor stabilite;
- definirea elementelor sistemului de management al calității, cu accent pe prevenire, promovarea unor relații de parteneriat cu clienții, instruirea și motivarea personalului, evaluarea rezultatelor obținute și identificarea unor soluții de îmbunătățire a proceselor;
- facilitarea evaluării performanțelor obținute în desfășurarea proceselor, a eficienței sistemului de management al calității;
- asigurarea compatibilității cu modelul de asigurare internă, oferit de noua variantă a standardului ISO 9004, pentru facilitarea implementării principiilor TQM promovate de acesta din urmă;
- asigurarea compatibilității cu modelele de sistem de management de mediu, în principal cu cel propus de standardul ISO 14001.

ISO 9001:2000 consideră că proiectarea și implementarea unui sistem de
management al calității al unei organizații sunt influențate de necesități diferite, de obiective specifice, de produsele pe care le furnizează, de procesele utilizate și de mărimea și structura organizației. Acest standard poate fi utilizat atât de părți interne și externe, inclusiv de organismele de certificare, pentru a evalua capabilitatea organizației de a satisface cerințele clientului, de reglementare sau ale organizației însăși. Specific acestui standard este adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității sistemului de management al calității, în scopul creșterii satisfacției clientului prin îndeplinirea cerințelor acestuia.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.