Sfanta Liturghie

3x puncte

categorie: Religie

nota: 9.59

nivel: Gimnaziu

Sfânta Liturghie a fost întemeiată de Mântuitorul în seara Cinei cele de Taină, când a binecuvântat pâinea și a dat-o Sf. Apostoli zicând: ,,Luați mâncați, acesta este trupul Meu", apoi a binecuvântat paharul de vin, pe care l-a dat Sf. Apostoli zicând: ,,Beți dintru acesta toți", adăugând porunca ,,Aceasta să o faceți întru pomenirea mea" (Matei 26, 26-28), pentru ca de roadele acestei jertfe să [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sfanta Liturghie

Sfânta Liturghie a fost întemeiată de Mântuitorul în seara Cinei cele de Taină, când a binecuvântat pâinea și a dat-o Sf. Apostoli zicând: ,,Luați mâncați, acesta este trupul Meu", apoi a binecuvântat paharul de vin, pe care l-a dat Sf. Apostoli zicând: ,,Beți dintru acesta toți", adăugând porunca ,,Aceasta să o faceți întru pomenirea mea" (Matei 26, 26-28), pentru ca de roadele acestei jertfe să beneficieze întreaga omenire până la sfârșitul veacurilor. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul împuternicește pe Sf. Apostoli să săvârșească jertfa cea nouă, obligându-I să o facă spre aducere aminte de patimile și jertfa Sa. La rândul lor, Sf. Apostoli au transmis acest drept arhiereilor și preoților, ca urmași legitimi ai lor.
Sfânta Liturghie este slujba cea mai sfântă, prin care Biserica creștină aduce lui Dumnezeu prinosul ei de recunoștință și de cinstire pentru binefacerile primite de la El. Ea este o prelungire sau o actualizare a jertfei Mântuitorului pentru mântuirea noastră, dar ritualul sau rânduiala simbolizează întreaga viață a Mântuitorului, de la naștere și până la înălțarea Sa la ceruri.
Această sfântă slujbă mijlocește credincioșilor întâlnirea reală și adevărată cu Hristos Mântuitorul, pe care îl avem prezent sub forma pâinii și a vinului, care, în momentul invocării Duhului Sfânt de către preot, se prefac în Trupul și Sângele Domnului. De aceea Sf. Liturghie ne procură darul cel mai de preț pe care l-a dat Dumnezeu oamenilor și ea constituie centrul întregului cult divin public ortodox având ca scop sfințirea credincioșilor.
Cuvântul liturghie vine de la cuvântul grecesc (leion ergon), prin care grecii înțelegeau orice lucrare publică sau orice lucru făcut în folosul statului sau al obștei. În creștinism, această numire a fost dată mai întâi tuturor actelor de cult săvârșite de preoți și leviți în cultul Vechiului Testament (Evrei 9, 21): ,,Și a stropit, de asemenea, cu sânge, cortul și toate vasele pentru slujbă". Mai târziu s-a dat numirea de liturghie tuturor slujbelor religioase din cultul creștin, ca apoi înțelesul cuvântului să se restrângă numai la acea slujbă religioasă în cadrul căreia are loc prefacerea Cinstitelor Daruri în Trupul și Sângele Mântuitorului, adică săvârșirea Sfintei Euharistii și împărtășirea credincioșilor cu Sfintele Daruri.

RÂNDUIALA SFINTEI LITURGHII. INTERPRETARE TEOLOGICO-SIMBOLICĂ

Sfânta Liturghie a fost de la început centrul vieții religioase, în jurul căreia s-a închegat și s-a organizat viața comunităților creștine și din care s-au adăpat toate celelalte forme ale cultului creștin, trăgându-și seva sau izvorul din Sfânta Liturghie. De aici și grija manifestată încă de timpuriu, de a se stabili rânduiala desfășurării acestei slujbe și regulile care să reglementeze săvârșirea corectă a ei. Aceste rânduieli și norme au fost mereu îmbunătățite și îmbogățite pentru a face din Sfânta Liturghie slujba cea mai gustată și mai îndrăgită, sporindu-se în felul acesta participarea activă și efectivă a credincioșilor la săvârșirea ei. Grija ca Sfânta Liturghie, ca de altfel întreg cultul divin public ortodox, să fie săvârșită cu toată seriozitatea, cu demnitatea corespunzătoare și mai ales după rânduiala prescrisă de cărțile de cult, a fost dintotdeauna una din preocupările majore și constante ale conducerii bisericești. Așa se explică numeroasele ediții ale Liturghierului care au apărut în Biserica noastră și care aduc, fiecare în felul ei, o îmbunătățire a textului Sfintei Liturghii și a rânduielilor tipiconale.
În Bisericile ortodoxe se oficiază trei Sfinte Liturghii: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Liturghia Sf. Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite sau Liturghia Sf. Grigorie Dialogul.
Scopul Sf. Liturghii este în primul rând sfințirea Darurilor, adică a elementelor euharistice, care se prefac în Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos, iar în al doilea rând, sfințirea credincioșilor prin împărtășirea lor cu Sfintele Taine. Cu alte cuvinte, trebuie să deosebim în slujba Sfintei Liturghii de o parte jertfa, prin care se sfințesc Darurile, iar pe de altă parte taina, prin care se sfințesc credincioșii, împărtășindu-li-se efectele jertfei.
Slujba Sfintei Liturghii se împarte în trei părți: Proscomidia, Liturghia celor chemați și Liturghia credincioșilor.
Proscomidia (în greacă înseamnă a pune înainte, a oferi) este prima parte a Sfintei Liturghii și cuprinde rânduiala pregătirii și binecuvântării materiei pentru Sf. Jertfă, fiind parte integrantă a Sf. Liturghii deși are binecuvântare și otpustul proprii. Proscomidia se numește astfel pentru că credincioșii aduc, ca daruri pentru Sfânta Liturghie, pâine sub formă de prescuri și vin. După rânduială trebuie cinci prescuri, care închipuie cele cinci pâini cu care Mântuitorul a săturat mulțimile în pustie. Spălarea mâinilor preotului înainte de a începe Proscomidia înseamnă nu numai curăția trupească, dar mai ales curăția sufletească, atât de necesară săvârșirii Sf. Liturghii. În prima parte a Proscomidiei preotul scoate cu copia Agnețul din prima prescură, simbolizând patimile Mântuitorului. El taie cu copia cele patru părți ale pecetei pe care sunt imprimate inițialele IS, HR, NI, KA, rostind ,,Ca un miel spre junghiere s-a adus". Aceste cuvinte scrise de Isaia cu 730 de ani înainte de venirea Mânt. arată blândețea Acestuia și îndelunga Sa răbdare cu care s-a jertfit pt. oameni. Tăind în partea de jos preotul zice ,,Iar neamul Lui cine-L va supune", ceea ce înseamnă că nu mulți vor putea înțelege nașterea Lui mai înainte de veci sau nașterea Lui din Fecioară. Sf. Agneț închipuie pe Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru mântuirea noastră, iar amestecul de vin și apă turnate de preot în Sf. Potir simbolizează sângele și apa care au curs din coasta Mânt. cea împunsă de ostaș cu sulița. Scoaterea miridelor din a două prescură pentru Maica Domnului și așezarea ei pe disc în dreapta Sf. Agneț arată șederea Fecioarei în slava cerească, după adormirea ei cu trupul și trecerea la ceruri. Cele nouă miride, care se scot apoi și se așează în stânga Sf. Agneț în rânduri de câte trei de sus în jos, reprezintă cele nouă cete sau grupe ale sfinților care alcătuiesc ierarhia cerească. Din a patra prescură se scoate părticică pentru episcopul locului, ca unul care este izvorul preoției, pentru preoți și diaconi și pentru toți slujitoriii Sf. Altar. Din aceeași prescură se scot miride pentru ctitori, binefăcători și ajutători ai Bisericii care sunt în viață și pentru credincioșii vii ai căror nume sunt înscrise în pomelnice. Din a cincea prescură se scot părticele pentru iertarea păcatelor celor din veac adormiți întru dreapta credință. Astfel, așezarea părticelelor de-a dreapta și de-a stânga Sf. Agneț înfățișează Biserica biruitoare din ceruri, iar părticelele de sub Agneț închipuie Biserica luptătoare, care luptă pentru dobândirea mântuirii. La această parte pregătitoare, au apărut de-a lungul timpului și unele erori din partea preoților. Astfel, din comoditate sau din oarecare neglijență sau necunoaștere, unii slujitori taie câte o pojghiță subțire din prescură pentru fiecare din acestea și mai ales pentru miridele în cinstea Fecioarei și ale sfinților. O bună parte dintre slujitorii Bisericii decupează din prescură partea imprimată cu cele nouă miride ale sfinților, fără să le mai separe pe fiecare, or rânduiala spune că se așează câte o părticică sau miridă din acestea și nu toate deodată. Grija pentru o Proscomidie săvârșită corect și artistic denotă deja atenție și respect față de lucrarea care se săvârșește pe Sfântul Altar. Miridele aflate pe Sf. Disc în jurul Sf. Agneț nu se prefac în trupul Mânt., deci nu au puterea jertfei mântuitoare și de aceea nu se dau credincioșilor spre împărtășanie. Steluța pe care preotul o așează pe Sf. Disc peste Sf. Agneț și miride ne aduce aminte de steaua care a călăuzit pașii magilor spre ieslea din Betleem, proscomidiarul închipuind peștera și ieslea nașterii. Acoperămintele cu care preotul acoperă apoi discul și potirul închipuie scutecele cu care a fost înfășat la naștere Mânt., iar Aerul cu care acoperă atăt discul cât și potirul simbolizează cerul pe care s-a arătat steaua de la naștere, precum și giulgiurile în care a fost înfășurat trupul Mânt. înainte de îngropare.
Liturghia celor chemați începe cu binecuvântarea treimică și se sfârșește cu ectenia ,,Câți sunteți chemați ieșiți". Se numește așa deoarece în vechime aveau voie s-o asculte catehumenii, adică cei care se pregăteau pentru intrarea în creștinism prin botez. Se începe cu binecuvântarea pe care o face preotul în numele Sf. Treimi pe sf. antimis, după care urmează ectenia mare, care cuprinde cereri pentru ierarhi, conducători, buna stare a poporului, îmbelșugarea roadelor pământului și altele, încheindu-se cu ecfonisul ,,Că ție se cuvine toată slava". Binecuvântarea mare se face numai cu Sf. Evanghelie cu care se face semnul crucii pe sf. antimis și nu și cu crucea peste Sf. Evanghelie sau împreună cu aceasta cum obișnuiesc unii preoți. Se cântă Antifonul I, se rostește
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Religie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.