Servicul datoriei externe la sfarsitul secolului XX

7x puncte

categorie: Economie

nota: 8.16

nivel: Liceu

CAPITOLUL 2
ASISTENȚĂ EXTERNĂ RAMBURSABILĂ

Utilizarea creditelor străine ar putea fi o metoda ce ar servi ca bază de tranziție la economia de piață, dar această metodă este foarte riscantă deoarece tara ca atare intră în datorii externe pe care este foarte greu sa le depășească. Structura pe scadente depinde de performanta economică a celui care se împrumută, care la [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Servicul datoriei externe la sfarsitul secolului XX

CAPITOLUL 2
ASISTENȚĂ EXTERNĂ RAMBURSABILĂ

Utilizarea creditelor străine ar putea fi o metoda ce ar servi ca bază de tranziție la economia de piață, dar această metodă este foarte riscantă deoarece tara ca atare intră în datorii externe pe care este foarte greu sa le depășească. Structura pe scadente depinde de performanta economică a celui care se împrumută, care la rândul ei depinde de performanta economică a tării.
Asistența economică externă rambursabilă, oferită de Instituțiile Financiare Internaționale - IFI, se constituie ea într-o sursă indispensabilă pentru sprijinirea programului de reforme din țara noastră.

Printre instituțiile ce intră în această categorie și de care ne vom ocupa in cele ce urmează, se numără Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Fondul Monetar Internațional.. De asemenea trebuie amintita asistența financiară
G-24 pentru susținerea balanței de plăți externe a României.
BIRD acordă împrumuturi, fie guvernelor statelor membre, fie organizațiilor publice sau particulare, ce pot obține o garanție guvernamentală din partea statului membru în care este amplasat obiectivul de investiție. Potrivit statutului său, BIRD acordă împrumuturi pe perioade intre 15-20 ani, cu o perioadă de grație de 3-5 ani, cu mențiunea că acestea vizează numai proiectele cu scopuri productive, menite să stimuleze creșterea economică in țările in curs de dezvoltare.

De precizat, de asemenea, că principalul criteriu, avut în vedere de BIRD la acordarea împrumuturilor, îl constituie criteriul economic de eficiență. Evident, atunci când se examinează fezabilitatea proiectelor se mai iau în calcul și alți factori, cum ar fi influența acestora asupra mediului înconjurător, utilizarea forței de muncă etc.
În România, activitatea BIRD s-a materializat în numeroase proiecte, aflate in diverse stadii de implementare, din care unele intrate chiar in faza de finalizare, așa cum rezultă din tabelul de mai jos, construit in baza datelor furnizate de Reprezentanța Băncii Mondiale la București.

Datele din Tabelul ilustrează faptul că principalele sectoare care au beneficiat sau beneficiază de pe urma asistenței BIRD sunt infrastructura energetică și din transportul rutier și feroviar, extracția de petrol, restructurarea industriei și agriculturii, sistemele de învățământ, sănătate și protecție socială, sistemul de alimentare cu apă a Municipiului București, întreprinderile mici și mijlocii, fermierii privați etc.
Împrumuturile acordate României de BIRD, 1991-1997 ( în mil. USD):

Împrumutul Valoarea Suma trasă
Proiecte în derulare
1. Reabilitarea sistemului de sănătate 150 96,11
2. Transporturi 120 117,94
3. Reabilitarea sectorului petrolier 175,6 27,64
4. Reforma învățământului 50 8,21
5. Dezvoltare industriala 175 37,73
6. Combaterea șomajului și protecția sociala 55,4 0,67
7. Modernizarea sectorului energetic 110 3,35
8. FESAL( echivalent USD ) 280 180,00
9. Reabilitarea sistemului căilor ferate 120 0,81
10. Alimentarea cu apă a municipiului București 25 1,11
11. ASAL( echivalent USD) 350 200,00
12. Protecție socială 50 50,00
Proiecte în pregătire
13. Reabilitarea și modernizarea drumurilor II 150 0
14. Reabilitarea școlilor afectate de seisme 70 0
Proiecte finalizate
15. SAL( ajustare structurala ) 400 400,00
16. Asistenta tehnica și importuri critice 180 179,17
17. Sprijinirea întreprinderilor și fermierilor privați 100 98,73
Total 2561 1401,47

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare -BERD

BERD a luat ființă în 1991. prin contribuția a 58 de state, a Comunității Economice Europene și a Băncii Europene de Investiții BEI). Una din primele misiuni ale BERD a fost aceea de a ajuta țările din Europa Centrală și de Est in transformarea economiilor lor, prin promovarea energică a investițiilor și inițiativei private.
Banca acceptă spre finanțare numai proiectele considerate viabile, respectiv proiecte propuse de întreprinderi private sau în curs de privatizare care demonstrează că au parteneri puternici și planuri de afaceri solide. Peste 60°/° din valoarea împrumuturilor sale se îndreaptă către dezvoltarea sectorului privat.

Dintre celelalte sectoare care beneficiază de împrumuturile BERD ar fi de menționat următoarele:
• privatizarea întreprinderilor de stat;
. încurajarea investițiilor străine directe;
. crearea și întărirea instituțiilor financiare; • restructurarea sectorului industrial;
. crearea unei infrastructuri moderne;
. promovarea întreprinderilor mici si mijlocii; . îmbunătățirea condițiilor de mediu.
Datele din tabelul următor prezintă proiectele finanțate de BERD in România.

Situația împrumuturilor BERD, la data de 30.09.1997. in mil. USD

Credit Valoare Suma trasă
BERD Eurovizion 0,99 0,99
BERD Modernizare sector petrolier 27,32 27,32
BERD Drumuri etapa I 85,90 0,86
BERD Drumuri etapa II 80,00 69,64
BERD Piața de gros București 25,00 8,06
BERD MUDP I 28,00 5,05
BERD Romtelecom 157,59 120,21
BERD BRD 58,00 26,40
BERD Renel 86,68 2,81
BERD Autostrăzi 53,10 1,25
BERD SNCFR 72,60 1,28
BERD Agricultura 50,00 18,11
BERD Valea Țiului 25,00 0,64
BERD MUDP II 75,00 -
BERD Conservarea energiei termice 45,00 -
Total 870,18 282,62

Banca Europeană de Investiții – BEI

Banca Europeană de Investiții (BEI), este instituția financiară a Uniunii Europene care acordă credite pe termen lung, îndeosebi pentru proiectele de investiții care vin in sprijinul promovării integrării europene și al susținerii politicilor UE. Aceasta corespunde principalului obiectiv al BEI, care constă in realizarea coeziunii economice și sociale a Uniunii Europene.
Înființată în 1958, în baza Tratatului de la Roma, BEI mai participă, totodată, și la finanțări de proiecte in aproximativ 120 de țări din afara Uniunii, urmărind transpunerea în practică a politicii sale de cooperare în domeniul dezvoltării. Potrivit regulamentului său, BEI poate acoperi până la 50% din costurile unui proiect. În majoritatea cazurilor, însă, Banca preferă să aloce mai puțin decât procentajul maxim admis, antrenând în schimb și alte bănci sau instituții financiare specializate la cofinanțarea proiectelor considerate ca viabile.

Politica BEI este aceea de a ține cont de strategiile elaborate de guvernele țarilor din Europa Centrală și de Est, orientându-se către proiectele din următoarele sectoare prioritare:
-Transporturi și telecomunicații. BEI finanțează cu precădere proiecte de investiții care vizează îmbunătățirea și extinderea rețelelor de comunicații, în mod special cu statele UE, dar și cu alte state europene.
-Energie. BEI finanțează îndeosebi investițiile de restructurare si modernizare a tehnologiilor din sectorul energetic, care au drept obiectiv economisirea energiei, concomitent cu protecția mediului ambiant.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.