Serviciile publice - mijloc de realizare a administratiei publice

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.13

nivel: Facultate

Sediul juridic: art. 120,122,123 alin.(2) din Constituție, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale , Legea nr. 340/2004- privind instituția prefectului etc.
Pentru a ne afla deci în prezența unor servicii publice sânt necesare îndeplinirea următoarelor condiții :
a. satisfacerea cerințelor membrilor societății
b. înființarea lor să se facă prin acte de autoritate<[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Serviciile publice - mijloc de realizare a administratiei publice

Sediul juridic: art. 120,122,123 alin.(2) din Constituție, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale , Legea nr. 340/2004- privind instituția prefectului etc.
Pentru a ne afla deci în prezența unor servicii publice sânt necesare îndeplinirea următoarelor condiții :
a. satisfacerea cerințelor membrilor societății
b. înființarea lor să se facă prin acte de autoritate
c. activitatea lor să se desfășoare în realizarea autorității de stat, personalul lor având calitatea de funcționari publici
d. să aibe personalitate juridică

CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE
Serviciul public este un organism creat de catre stat, județ sau comună, cu o competență și putere determinate, cu mijloacele financiare procurate din patrimoniul general al admnistrației creatoare, pus la dispoziția publicului pentru a satisface în mod regulat și continuu o nevoie cu caracter general, căreia inițiativa privată nu ar putea să-i dea decât o satisfacție incompletă și indeterminată.

Serviciul public este mijlocul administrației prin care se prestează cetățenilor servicii de interes general, în regim de putere politică. Inființarea serviciilor publice este atributul exclusiv al autorităților deliberative, respectiv al consiliilor locale iar organizarea și functionarea lor constituie atributul autorităților executive, adică al prefecțiilor și primarilor. In categoria serviciilor publice se includ:
- Servicii publice cu caracter statal
- Servicii comunitare (inființate la nivel local, dar și județean)
- Serviciile publice de gospodărie comunală
- Alte servicii publice locale
- Servicii publice comerciale
- Servicii publice pentru activități culturale

Dupa natura serviciilor publice se disting :
- Servicii publice administrative(S.P.A.)
- Servicii publice industriale și comerciale(S.P.I.C)

Dupa modul în care se realizează interesul general deosebim :
- servicii publice al căror scop este satisfacerea directă și individuală a cetățenilor
- servicii publice care oferă avantaje particularilor în mod indirect
- servicii publice destinate colectivității în ansamblu

Din punct de vedere al importanței sociale deosebim :
- servicii publice vitale (alimentare cu apa, canalizare)
- servicii publice facultative (amenajare parcuri și locuri de distracții, centre de informare etc.)

Problema tipologiei serviciilor publice nu este încă pe deplin clarificată, existând, în opinia specialiștilor, criterii extrem de variate de clasificare. De aceea prezentăm aici și alte câteva criterii, acestea fiind cele mai cunoscute în literatura de specialitate:

1. După obiectul de activitate:
a. servicii publice administrative, acestea fiind realizate numai de stat prin instituțiile sale (ex. servicii publice judiciare, de legiferare, de administrare a domeniului public)
b. servicii publice industriale și comerciale- au ca obiect activitățile cu caracter industrial și comercial (ex. serviciile de transport feroviar, de transport urban sau metrou , exploatarea liniilor de tramvai sau autobus)
c. servicii publice de distribuire a apei , gazului și electricității etc.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.