Serviciile publice

3x puncte

categorie: Economie

nota: 8.89

nivel: Facultate

Referat despre Serviciile publice
ANALIZA EFICIENȚEI CHELTUIELILOR PUBLICE se face raportând eforturile financiare la efectele măsurabile (prezente sau estimate) ale finanțării de către stat a unor obiective de interes public. Metodele de apreciere a eforturilor și efectelor pe care le presupune un proiect de acoperire a unor nevoi de interes public vor fi discutate la subpunctul ,,Metode [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Serviciile publice

Referat despre Serviciile publice
ANALIZA EFICIENȚEI CHELTUIELILOR PUBLICE se face raportând eforturile financiare la efectele măsurabile (prezente sau estimate) ale finanțării de către stat a unor obiective de interes public. Metodele de apreciere a eforturilor și efectelor pe care le presupune un proiect de acoperire a unor nevoi de interes public vor fi discutate la subpunctul ,,Metode evaluative a cheltuielilor publice”.

Atunci când primul termen al acestui raport cunoaște un decalaj de ritm – adică, în ciuda creșterii și diversificării nevoilor cetățenilor pentru bunuri publice, resursele financiare menite să achiziționeze aceste îmbunătățiri nu cresc în același ritm – apare o insuficientă permanentizată a resurselor. Evaluarea eficienței cheltuielilor publice este responsabilitatea factorilor de decizie ai aparatului politic, fiind realizată prin utilizarea indicatorilor conținuți în bugetul anual și în programele pe termen mediu și lung.

Se poate obține o eficiență a cheltuielilor care să ducă, implicit, la bunăstare socială dacă se întâlnesc următoarele condiții: există posibilitatea alegerii, dintre mai multe alternative, a variantei celei mai ieftine în raport cu efectul final obținut asupra serviciului (ce se dorea îmbunătățit); are loc o modernizare în producerea serviciului, care maximizează utilitatea resimțită de consumator; prețul plătit pe acest serviciu cât și costul în utilizare să fie minime; contextul economico-social să fie predictibil pe perioade de timp îndeajuns de mari.
Studiile moderne asupra eficienței cheltuielilor publice recomandă ca: serviciile publice să nu fie oferite neapărat gratuit iar, acolo unde există posibilitatea, serviciile publice furnizate de stat să fie înlocuite de cele private; de asemenea, introducerea de mecanisme cvasipiața (bonuri, cupoane). Metodele de gestiune locala se definsc ca tehnici juridice de care dispun colectivitatile locale descentralizate si grupurile lor (sindicate,asociatii de comune,districte,comunitati urbane etc.) pentru a-si exercita competentele ce le-au fost acordate.

Acestea sunt :
-diferitele procedee utilizate de catre locale pentru gestiunea serviciile publice care intra in competenta lor ;
-activitati de reglementare si prestare a serviciilor pe care le creeaza si organizeaza pentru satisfacerea interesului general al populatiei lor.

Avand in vedere diversificare diversificarea activitatilor colectivitatilor locale, prevederile legale si practica administrativa se poate de trei moduri principale de gestiune locala:gestiunea directa,gestiunea delegata si parteneriatul. De gestiune directa se poate vorbi atunci cand o autoritate locala ia in responsabilitatea sa organizarea si functionarea unui serviciu public.Acesta se afla in competenta sa si, in aceasta ipoteza, nici o persoana juridica de drept public sau privat nu se poate interpune intre serviciul public si colectivitate.

Gestiunea delegata exista atunci cand colectivitatea locala, care a creat serviciul public, decide sa incredinteze gestiunea acestuia unei persoane publice sau private distincta de colectivitatea locala.
Parteneriatele se manifesta ca moduri de gestiune locala atunci cand o colectivitate locala participa , in mod voluntar ,la o actiune hotarata de catre o alta colectivitate locala sau de catre stat , aceasta avand o incidenta directa asupra dezvoltarii si zonei sale.

In concluzie ,buna gestionare a intereselor unei colectivitati locale nu se limiteaza numai la numai la cautarea modurilor celor mai performante de exploatare a serviciilor publice care tin de competenta sa, ea implica ,de asemenea ,ca aceasta colectivitate, ori din proprie initiativa, ori la cererea statului sau a altei persoane publice sau chiar particulare,sa accepte sa joace , mai ales in plan financiar , rolul de partener in situatia in care actiunea administrativa formeaza un tot si nu se supune unui proces de divizare in mai multe parti.
Detalierea informațiilor referitoare la tipurile de cheltuieli publice
A. Cheltuielile publice destinate acțiunilor social-culturale. Acest tip de cheltuieli își au originea recentă în ideologia politico-economică intervenționistă, apărută în America după cel de-al doilea război mondial, așa numita doctrină a statului bunăstării.

Obiectivele autorității publice într-un astfel de stat sunt: asigurarea unui venit minim, susținerea cetățenilor în situații defavorizante (cum ar fi boala, bătrânețea, șomajul, handicapul), garantarea unui nivel de trai bun pentru întreaga populație, în raport cu o anumită listă de servicii și minimalizarea efectelor unor evenimente ce implică riscuri sociale. Aceste servicii sunt puse la dispoziția membrilor societății în mod gratuit sau la un preț mic, ori sunt acordate alocații, pensii, ajutoare ș.a. indemnizații prin intermediul cărora populația să-și poată permite un standard de viață decent. În țările dezvoltate, pentru asigurarea acestor facilități se cheltuiește până la 50% din venitul național.

Cheltuielile publice destinate acțiunilor de natură socio-culturală cuprind de obicei: sănătate, învățământ, cultură și sport, acțiuni dedicate tineretului, securitate sau protecție socială. persoane fizice / juridice (f. asigurărilor sociale, pentru șomaj);

1) Cheltuielile publice pentru învățământ trebuie să urmărească o dezvoltare a educației publice în concordanță cu cerințele contextului economico-social pentru a contribui în cât mai mare măsură la progresul societății. Factorii care determină politica financiară în învățământ sunt: demografici (structura specifică a populației), economici (cererea pentru forța de muncă calificată și adaptarea inovațiilor tehnologice de ultimă oră și nu numai), politici (principiile ideologice pe care se bazează stabilirea politicii școlare). Structura sistemului de învățământ diferă de la o țară la alta, conform tradiției statelor respective însă aici va fi preluată împărțirea realizată de UNESCO în învățământ: preșcolar, primar, secundar, superior.
Cheltuielile publice bugetare pentru învățământ sunt canalizate în cea mai mare parte către ministerul corespunzător – Ministerul Învățământului / Educației – dar și către alte ministere care urmăresc să instruiască în domeniul specific lor cadre competente (Ministerul Apărării, Ministerul de Interne etc.).

Cheltuielile publice pentru învățământ pot fi privite și din perspectiva conținutului lor economic; în acest caz putem vorbi de:
-cheltuieli curente (de funcționare și întreținere);
-cheltuieli de capital (înzestrarea și construirea unităților de învățământ).

2) Cheltuielile publice pentru sănătate reprezintă un punct de interes social pentru faptul că sănătatea generală a membrilor societății înseamnă bunăstare fizică și mentală, condiții esențiale ce facilitează dezvoltarea socială. Acest tip de cheltuieli înregistrează la nivel mondial o tendință crescătoare (țările dezvoltate alocă între 5,5–10,5% din PIB, cele în curs de dezvoltare ating niveluri uneori foarte scăzute, sub 1%). Cheltuielile publice din acest sector se împart în cheltuieli curente (salarii, materiale de laborator, medicamente etc.) și cheltuieli cu caracter de investiții (construcția și utilarea unităților).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.