Satul turistic bran

7x puncte

categorie: Marketing

nota: 9.16

nivel: Facultate

     Pe baza experientei internationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt considerate ca favorabile dezvoltarii turismului zonele montane, litoralul si Delta Dunarii, iar prin actiunile desfasurate de asociatiile ce au ca obiect de activitate turismul rural si agroturismul, numarul zonelor si localitatilor rurale atrase în circuitul turistic a crescut.

     [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Satul turistic bran

     Pe baza experientei internationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt considerate ca favorabile dezvoltarii turismului zonele montane, litoralul si Delta Dunarii, iar prin actiunile desfasurate de asociatiile ce au ca obiect de activitate turismul rural si agroturismul, numarul zonelor si localitatilor rurale atrase în circuitul turistic a crescut.

     Dupa 1990, odata cu întelegerea importantei turismului rural si agroturismului si corespunzator cu elaborarea unor reglementari legate de dezvoltarea acestora, primele gospodarii omologate au fost în zona Moeciu - Bran - Rucar. În acest context, studierea experientei satului turistic Bran este în masura sa ofere elemente de referinta pentru dezvoltarea în aceasta directie a altor localitati si pentru promovarea turismului rural pe piata internationala.     I. Prezentarea generala a zonei Rucar - Bran

     Branul este poarta naturala deschisa la trecerea din Transilvania în Muntenia si culoarul dintre Muntii Bucegi si Piatra Craiului, învecinându-se cu Tara Bârsei în nord si nord-est, la sud si sud-est cu Dâmbovita si Valea Prahovei. Din punct de vedere al cadrului natural, zona se prezinta ca o depresiune înalta între 800 - 1.000 m cu orientare NE-SV ce este delimitata de valea râului Barsa, Muntii Piatra Craiului (cu vârfuri de peste 2.000 m - Vârful Omu 2239 m).

     Depresiunea este o platforma cu structuri de conglomerate si calcar în nord, forme carstice în sud, întinzându-se catre bazine la Dragoslavele, despartite de pasul Giulava (1290 m). În zona În zona se remarca un contrast între plaiurile prelungi si vaile puternic adâncite de forme carstice: chei (Valea Rudaritei, Valea Cheii), sohodoale, lapiezuri (Giuvala, Fundatica), ponoare, izbucuri (Rudarita, Fundatica), doline (Fundata), polii (Obârsia vaii Izvorului), pesteri (pestera Liliecilor), etc.

     Localitatea Bran se afla în partea de SV a judetului Brasov, la intrarea în culoarul Rucar-Bran si are altitudini cuprinse între 700-900 m. Branul se afla la o distanta de 27 km de Brasov pe DN 73; 109 km de Pitesti; 57 km de Câmpulung; 179 km de Bucuresti pe drumul european E60. Accesul pe cale ferata se face folosind reteaua Bucuresti-Brasov (166 km) si Brasov-Zarnesti (cca. 30 km).

     Comuna Bran, atestata pentru prima data în 1367, este specifica satului montan românesc si este formata din 5 sate: Poarta, Predelut, Sohodol, Simon, având centrul comunal în satul omonim.

     Aceasta regiune are o clima temperata de depresiune intramontana cu veri racoroase si ierni reci. Temperatura medie anuala este de 5°C, iar în zonele vecine se înregistreaza valori cuprinse între 4°C (Rucar), 7°C (Brasov), 8°C (Câmpulung). În luna iulie, care este cea mai calduroasa din an, temperatura ajunge la 25-27°C, iar în luna ianuarie temperatura variaza între -10 si -15°C. Zona Bran este bogata în precipitatii, numarul mediu al zilelor ploioase fiind de 120 zile/an. În sezonul rece, numarul mediu de zile cu ninsoare este de 60 zile/an, iar grosimea stratului de zapada este de 40-50 cm (propice practicarii sporturilor de iarna). Vânturile predominante în zona au o viteza de 3-5 m/s.

     Din analiza acestor factori climatici reiese amplitudinea termica redusa, adapost de vânturi puternice, strat de zapada bogat si îndelungat, ceea ce arata ca aceasta zona are valente turistice deosebite.

     Reteaua morfo-hidrografica din regiune este desfasurata conform orientarii reliefului catre bazinul Transilvaniei si spre Câmpia Româna. Exista ape de adâncime si de suprafata. Apele de adâncime reprezentate de izvoarele aflate la contactul dintre munti si culoarul Rucar-Bran, ele fiind slab mineralizate si cu o potabilitate buna. În cadrul apelor de suprafata, culoarul Rucar-Bran-Dragoslavele, are rol de cumpana de ape între bazinul muntean si cel transilvan. Sunt doua râuri colectoare: Bârsa - în sectorul nordic si Dâmbovita în sud

     Din punct de vedere al florei si faunei perimetrul se afla în cadrul padurilor de fag ce se amesteca la limita inferioara cu gorunul si la cea superioara cu coniferele. Padurile compacte de molid sau amestec de fag si brad apar în Muntii Piatra Craiului, Leaota si Bucegi, în special la altitudini de 1400 - 1700 m, iar la altitudini înalte exista jnepeni, ienupari, flora subalpina si alpina. Izolat apar portiuni de larice, tisa, amestecate cu molid, fag, dar din cauza poluarii pajistile si fânetele înlocuiesc acum zona de padure. Sunt considerate monumente ale naturii: floarea de colt, garofita Pietrii Craiului, bulbucii de padure, sângele voinicului.

     Fauna este reprezentata în special în Muntii Piatra Craiului si Bucegi de exemplare ca: lupul, capra neagra, ursul, mistretul, veverita, râsul, vulpea, etc. Avifauna este reprezentata de: cocosul de munte, ierunca, acvila de munte, ciocanitoarea, cinteza, pitigoiul etc. În apele de munte traiesc pastravi, scobari, clean, boistean.

     Toate aceste elemente pot reprezenta motivatii pentru practicarea diferitelor forme de turism: în rezervatii, speologic, stiintific, etc.

     Din punct de vedere al cadrului socio-economic, Branul se defineste ca fiind un sat agrar, cunoscuta fiind traditia locuitorilor în cresterea animalelor.

     Pozitia si forma satelor sunt o dovada elocventa a adaptarii la formele de relief. Pe platforme sunt amplasate satele Fundata, Sirnea si Magura, iar pe terase si coaste, ferite de inundatii, sunt asezate satele Moeciu, Sbârcioara, Simon, Bran Poarta. Aceste localitati fac parte din categoria satelor de tip risipit cu gospodariile cunoscute sub forma arhaica de "casa cu curte" întâlnite si în alte zone de munte ale României, precum si în Europa, unde poarta denumirea de "gospodarie cu ocol întarit". Ocupatiile de baza ale locuitorilor din acest perimetru sunt cresterea animalelor, lucrul la padure, atât în munti cât si prin pendularea între munte si câmpie. Predominanta a fost cresterea vitelor în propria gospodarie cu "varatul" la munte, la stânele apartinând obstei satului si iernatul în gospodarie si la "hodai".

     Agricultura se practica pe scara mai redusa datorita terenului slab productiv si a climei reci, iar lucrul la padure a fost si ramâne ocupatia de baza a celor din zona. Un loc important în economia acestui sat îl ocupa mestesugurile si industriile taranesti legate mai ales de prelucrarea lânei. Tesutul este practicat în fiecare gospodarie, iarna, la razboi, realizându-se cunoscutele taluri "în vergi" în alternanta cromatica alb-negru, "saricile" sau straiele din lâna turcana cu firul lung, etc. În cadrul mestesugurilor se mai remarca si prelucrarea lemnului pentru mobilier.

     Alt aspect al vietii satelor din acest spatiu îl constituie târgurile de tara bianuale (la 9 august Târgul Pantelimonului, la 21 noiembrie Târgul Arhanghelului), unde participa alaturi de braneni si locuitorii din zonele Muscel, Sibiu, Tara Oltului, Tara Bârsei, etc.     II. Potentialul turistic al zonei Bran

     Potentialul turistic-cultural la nivelul localitatii Bran este atractiv si variat, fiind reprezentata de fondul etno-folcloric originar, manifestari folclorice si sarbatori traditionale, castelul Bran, muzeul de arta medievala, Biserica de zid cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" sau cladirea vechii vami din secolul al XVIII-lea. În incinta castelului Bran se afla un important muzeu etnografic în aer liber ce include gospodarii taranesti, instalatii tehnice, obiecte specifice satelor din zona.     II.1. Castelul Bran

     Pasul Bran, cunoscut ca unul dintre cele mai importante trecatori din Carpatii Meridionali, este mentionat înca din antichitate în rapoartele geto-dacice. În urma tratatului de alianta antiotomana încheiat la Brasov în 1395 între Mircea cel Batrân si Sigismund de Luxemburg, Bran a trecut în stapânirea Tarii Românesti. Mircea cel Batrân, bunicul de filiatie paterna a viitorului voievod Vlad Tepes, este primul din dinastia Basarabilor ce stapâneste Branul si tot el a fost cel ce a initiat acordarea de privilegii comerciale acestei cetati, privilegii care au dus la încurajarea comertului cu Muntenia.

     Intentia de a construi o cetate în pasul Bran exista înca de la 1364. Actul emis la 19 noiembrie 1377 de catre Ludovic I acorda brasovenilor apanajul de a ridica un nou fort din piatra la Bran "cu propriile lor osteneli si cheltuieli" si sa niveleze terenul în vederea construirii cetatii. În schimbul acestui serviciu, brasovenilor li s-au întarit unele privilegii asupra celor 13 târguri din Tara Bârsei, precum au fost din vechime", acordându-li-se si altele noi, ca: dreptul de folosinta a "câmpului numit Turches" si reducerea impozitului regal. Promisiunea mutarii vamii de la Rucar la Bran se includea tot în noile privilegii acordate Brasovului. Ludovic îsi "rezerva" "totdeauna" dreptul de numire si destituire a judelui, comitelui si castelanului noii cetati, carora le interzice sa se amestece în "libertatile si obiceiurile vechi" ale supusilor din Brasov.

     Castelanul, numit direct de catre rege, pe lânga misiunea lui de comandant militar, îndeplinea si atributiuni administrative si juridictionale, întrucât îndata dupa ridicare (pâna la 1382) cetatea a fost înzestrata cu un domeniu, fapt pe care îl aflam dintr-un act de la 1395, când posesiunile cetatii Bran, Zarnesti si Tohan sunt daruite parohului Thomas de la biserica Sf. Maria din Brasov si fratilor sai.

     În urma tratatului de alianta antiotomana semnat de Împaratul Sigismund de Luxemburg si Mircea cel Batrân, la Brasov, în 1395, Bran trece sub conducerea valahilor. Astfel, Mircea cel Batrân - bunicul pe linie paterna a viitorului Print Dracula, cunoscut în istorie si ca Vlad Tepes - devine primul print din dinastia basarabilor care stapâneste Branul. Mircea cel Batrân si descendentii sai Mihai I si Radu al II-lea Praznaglava, au acordat comerciantilor o serie de privilegii dar au si impus interdictii pentru a preîntâmpina comiterea de abuzuri din partea vamesilor. Astfel, ei au încurajat dezvoltarea schimburilor comerciale prin drumul ce trecea prin pasul Bran si au asigurat protectia militara a întregii zone.

     Raspunzând invitatiei împaratului Sigismund de Luxemburg, Vlad Dracul - tatal Printului Dracula - a plecat la Nürenberg, pe 8 februarie 1431, unde a fost numit cavaler al Ordinului Dragonului si a primit recunoasterea europeana a calitatii de Print al Valahiei. Din aceasta cauza, nu putini sunt acei cercetatori care considera ca numele "Dracul" deriva din simbolul Ordinului Dragonului, contrar interpretarii eronate potrivit careia numele sau are o origine nefasta - "Diavolul".

     Fiul lui Vlad Dracul - Vlad Dracula zis si Tepes - s-a nascut în orasul Sighisoara, nu departe de Brasov. Numele sau vine, indubitabil, conform modului în care în general numele românesti sunt formate, din alaturarea sufixului patronimic "a" sau "ea" la numele tatalui. Astfel "Dracula" sau "Draculea" înseamna fiul lui "Dracul".

     Dracula, potrivit descrierii facute de legatul papal Nicolae Modrussa, "era nu foarte înalt de statura, dar foarte vânjos si puternic, cu înfatisare cruda si înfioratoare cu nasul mare si acvilin, narile umflate, fata subtire si putin rosiatica; în care genele foarte lungi înconjurau ochi verzi si larg deschisi, iar sprâncenele negre si stufoase îi aratau amenintatori; fata si barbia erau rase, cu exceptia mustatii. Tâmplele umflate sporeau volumul capului. Un gât ca de taur lega ceafa înalta de umerii lati pe care cadeau pletele negre si încârliontate".

     Desele schimbari de domnie, dupa moartea lui Mircea cel Batrân (1418), pe de o parte, si incursiunile otomane pe de alta parte, (în 1421, turcii patrund prin pasul Bran în Tara Bârsei pustiind Brasovul si localitatile învecinate) determina pe Sigismund de Luxemburg sa treaca cetatea sub autoritatea voievodatului Transilvaniei, însarcinat cu paza hotarelor.

     Între 1428 si 1436, Vlad Dracul, viitorul Print al Valahiei, a fost nevoit sa se autoexileze, refugiindu-se în Transilvania, la Sighisoara. Detinând un rang înalt în armata imperiala, în noua sa pozitie el s-a ocupat de apararea granitelor de sud-est si a trecatorilor intracarpatice, cea mai importanta dintre acestea din urma fiind Branul, principala poarta de intrare din Valahia. În numele puternicului sau protector - Sigismund de Luxemburg - el si-a exercitat influenta si autoritatea în cele mai importante orase din sudul Transilvaniei: Brasov, Sibiu, Medias, Sebes.

     Primul contact cu Branul al viitorului Print Vlad Dracula s-a petrect în 1438, la sfârsitul marii expeditii de jefuire conduse de Murad al II-lea în Transilvania, unde a fost nevoit sa ia parte alaturi de tatal si fratele sau, pentru a-si salva viata.

     Zece ani mai târziu, destinul lui Vlad Tepes Dracula avea sa coincida din nou cu cel al Branului. Dupa ce a fost încarcerat în închisoarea otomana din Egrigöz, Vlad Dracula devine, pentru o luna, Print al Valahiei. În timpul exilului ce a urmat, Vlad s-a bucurat de sprijinul si compania lui Iancu de Hunedoara, care avea o relatie strânsa cu tinutul Transilvaniei de Sud.

     La 3 iulie 1456, Iancu de Hunedoara, îl însarcineaza pe Printul Vlad cu apararea permanenta a granitelor, incluzând aici, evident, si zona Branului. Din grija cu care era fortuit castelul Bran se poate deduce cu usurinta ca Vlad Dracula si Iancu de Hunedoara considerau zona un loc strategic. Ca persoana de încredere a lui Iancu de Hunedoara si având la dispozitie o armata formata în mare parte din soldati munteni, pentra apararea sudului Transilvaniei, Dracula traverseaza muntii, prin Bran, si odata ajuns în Valahia, îl ataca prin surprindere pe Printul Vladislav, pe care îl detroneaza si ucide.

     Imediat dupa ce a ajuns pe tron, Vlad Tepes Dracula, încheia în 6 septembrie 1456, un tratat cu regele Ungariei, prin care acesta îi asigura protectie în eventualitatea unui atac turc. În acelasi timp, el încheie si o întelegere cu brasovenii împotriva turcilor, promitându-le ca-i va apara si de alti dusmani. Cu acest prilej Tepes le acorda "dreptul de a face comert liber în Tara Româneasca, asa cum facuse si înainte", cu conditia ca neîntelegerile ivite sa fie judecate de domn sau de reprezentantii sai speciali.

     Dar între Vlad Tepes si brasoveni s-au ivit curând neîntelegeri pricinuite de sprijinul acordat de catre sasi lui Dan al III-lea, pretendent la tronul Tarii Românesti.

     Tratativele purtate au dus însa la împacarea ambelor parti în decembrie 1457, mentinându-se respectarea "conventiilor" facute anterior. Pentru nerespectarea celor stabilite la sfârsitul anului 1457 Tepes va trece la represalii împotriva negustorilor sasi. Dan al III-lea, care se gasea înca la Feldioara, lânga Brasov, consemna în 1459, ca auzise "cum ca Dracul a tras în teapa pe negustorii din Brasov si Tara Bârsei care au venit cu marfuri din Tara Româneasca."

     Aprilie 1460 a elucidat situatia de conflict între Vlad Tepes si Dan al III-lea. Vlad Tepes patrunde prin Bran în Tara Bârsei "atacând sate, cetati si orase", unde a dat foc grânelor, iar pe cei prinsi i-a tras în teapa în apropierea capelei Sf. Iacob din Brasov. Apoi, trecând muntii cu Dan si oamenii acestuia îl pedepseste pe pretendentul la tronul Tarii Românesti prin slujba de înmormântare, taierea capului si îngroparea acestuia.

     Urmând a se confrunta cu puternica armata otomana condusa de Mahomed al II-lea, care a invadat teritoriile românesti la începutul verii lui 1462, Dracula aplica cu întelepciune tactica pârjolirii pamânturilor si îsi organizeaza armata strategic pentru a apara tinuturile atacate de turci. Astfel, muntii si batrânele paduri din jurul Branului au devenit refugiul soldatilor, dar si adapost pentru femei si copii.

     La15 august 1462, Albert Istemmezö, le-a cerut locuitorilor Brasovului si Branului sa faca pace cu Radu cel Frumos, bazându-se pe o atitudine diplomatica nefavorabila lui Dracula manifestata în cercurile oficiale transilvanene, care considerau ca Branul, o cale de o esentiala importanta economica, stategica si militara, trebuie sa fie eliberata de sub influenta lui Vlad, pentru a putea asigura o legatura între Radu cel Frumos si sustinatorii sai din Transilvania.

     Dupa epuizanta confruntare cu Mahomed al II-lea, din care Vlad Dracula a iesit învingator, în ciuda tradarii nobililor care nu-I acceptau intransigenta, el a plecat la Brasov pentru a întâlni armata lui Matei Corvin care, cu greu, a cucerit orasul pe 20 noiembrie 1462.

     Michael Beheims scria ca Vlad, care înca avea o armata puternica, a traversat Carpatii si a ajuns în Brasov unde a purtat îndelungate negocieri cu Matei Corvin. Dupa aceasta întâlnire, printul valah a trecut înapoi muntii acompaniat de avangarda armatelor aliate, cu al caror ajutor Vlad spera sa-si urmareasca dusmanii si sa-si continue lupta împotriva otomanilor. Printul Vlad si capitanul armatei regelui Ungariei, Jan Giska, cu luptatorii lor, pe atunci în serviciul lui Matei Corvin, au ramas în munti pentru a astepta restul armatei ungare. La început, Jan Giska a fost trimis sa-l sprijine pe Dracula, dar oponentii sai transilvaneni au realizat ca valahul trecea printr-un moment critic astfel ca, profitând de atmosfera nefavorabila, au conceput o falsa scrisoare de tradare chipurile semnata de Dracula, pe care I-au aratat-o Regelui. Acesta fiind date, Matei Corvin, nedorind sa sa se implice într-o actiune atât de riscanta în josul Dunarii, ordona ca Dracula sa fie arestat. Locul stabilit pentru prinderea lui Dracula, care se presupune a fi zona Branului, este dificila pentru desfasurarea unei armate, aici pâna si carele treceau doar câte unul în sir indian, de îngust ce era drumul. Pus în imposibilitatea de a-si demonstra considerabilele calitati militare, Dracula este capturat la 26 noiembrie 1462. În strmtoarea dintre stâncile Pietrii Craiului, Vlad este legat cu lanturi si, trecând prin Bran - unde pentru scurt timp a fost încarcerat în pivnitele Castelului Bran - el este transportat la Medias, Alba Iulia si apoi în temnitele regale din Visegrad si Buda.

     Documentele care atesta ca Vlad Dracula a trecut de atât de multe ori prin Bran si a stabilit relatii economice si militare cu Castelul Bran, vorbesc despre importanta rolului jucat de trecatoare si castel în relatiile dintre Transilvania si Valahia.

     În octombrie 1476, când Vlad Tepes se afla la Brasov urmând a trece pe la Bran în Tara Româneasca pentru a-si ocupa tronul în cea de-a treia domnie, le acorda brasovenilor libertatea de a face comert "în toate târgurile si locurile din tara domniei mele, cum a fost si mai nainte asezamântul cel vechi din toate câte le va fi de trebuinta si vor pofti".

     Vlad Tepes a ajuns însa foarte repede în situatia de a încalca privilegiul acordat brasovenilor întrucât negustorii din tara sa, cum spune, "nu se pot hrani saracii". Limitarea negotului brasovean în Tara Româneasca nu este numai opera lui Vlad Tepes, deoarece în 1478-1482 Basarab cel Tânar scria negustorilor orasului de peste munti "sa se înteleaga" cu negustorii din tara sa ca "sa luati marfa de la negustorii nostri la hotar".

     În 1897, scriitorul irlandez Bram Stoker publica thrillerul "Dracula", apreciat de Oscar Wilde ca fiind "cea mai frumoasa poveste a tuturor timpurilor". Asemanarile dintre Castelul Bran si castelul contelui Dracula din roman i-a determinat pe numerosi cercetatori si jurnalisti sa afirme ca locul unde se petrec aventurile descrise de Stoker este chiar Castelul Bran, desi romancierul nu a trecut niciodata în viata sa prin Bran. Trebuie accentuat însa, o data în plus, ca povestea lui Bram Stoker nu are nici o legatura cu printul român, Vlad Tepes, si în consecinta, ea poate atrage o umbra nefavorabila asupra figurii istorice a acestuia, a carui viata si fapte trebuie cunoscute de lume asa cum s-au petrecut ele în realitate. Personalitatea si actele sale trebuie evaluate just, iar reputatia sa este inestimabila.

     Numeroasele filme realizate la Bran, nenumaratele articole scrise aici, milioanele de turisti dornici sa descopere una dintre cele mai fascinante mituri ale secolului, precum si documentele autentice ce îl însotesc, frumusetea locurilor, ospitalitatea gazdelor, sunt tot atâtea motive pentru care merita sa vii la Bran.

     Popularitatea cunoscuta de povestile si anecdotele despre Printul Dracula, precum si larga circulatie în tarile slave a legendelor despre omorurile savârsite de "printul - vampir", dovedesc, o data în plus, interesul pe care îl trezeste Vlad Tepes si Branul, implicit.

     Comparând cu numeroasele dovezi care vin sa motiveze actiunile sale severe, istoricii considera ca acuzatiile extrem de crude pronuntate împotriva lui Vlad Dracula sunt în contradictie cu logica istoriei si legile tarii din acea epoca.

     Printul Vlad Tepes-Dracula trebuie sa ramâna în memoria istoriei ceea ce a fost pentru poporul sau: un simbol al justitiei, exponent prin excelenta al luptei pentru neatârnarea si libertatea tarii sale, model de curaj si inteligenta puse în slujba celor mai nobile cauze, geniu militar plin de inventivitate, inegalat diplomat si om politic de prima marime în epoca, pilduitor exemplu de aparator si iubitor al tarii si neamului sau. Cine cunoaste istoria poporului român, poate cu usurinta sa înteleaga ca fara Dracula Voievod aceasta ar fi lipsita de una din cele mai de seama personalitati, dar si de un moment de importanta exceptionala pentru libertatea sa.

     Stapânirea cetatii si orasului de catre Brasov dupa 1498 aduce însemnate modificari în primul rând în organizarea si functionarea lor. Orasul si districtul Brasov (format din 13 târguri si comune libere) alegeau în fiecare an doi castelani care administrau veniturile si cheltuielile cetatii Branului si domeniului acestuia. Veniturile cetatii rezultau din venitul morarilor, venitul din piper, venitul de la bautura vânduta în cetate, venitul realizat din vama ceta-tii, venitul din birsagurile juzilor din Brasov si district, venitul din dijma oilor, venitul rezultat din taxa tiganilor din district, venitul dijmei din satele domeniului, venitul din semana-tul si vânzarea inului, dijma stupilor din domeniu, dijma porcilor, censul de pe domeniu, taxa vigesimatorilor pentru slujitorii din cetate, venitul sarii de la Feldioara si altele.

     Dupa expirarea mandatului de un an castelanii puteau fi realesi. Exceptie a facut românul Gheorghe Olah (sau Gheorghe Românul), care a fost ales pe timp de 10 ani. De la mijlocul secolului al XVI-lea, castelanii nu mai sunt alesi de întregul district, ci numai de judet si senat, ca apoi judetul sa fie cel care îi numeste.

     Castelanul era în primul rând conducatorul militar al cetatii, apoi administratorul domeniului si judecator suprem al acestuia. Erau numiti câte doi tocmai pentru a putea fi gasit întotdeauna unul dintre ei (castelanii) sau pentru a sta la cetate permanent (vicecastelanii). Castelanii nu primeau salarii, doar gratificatii si li se plateau deplasarile la cetate sau pe domenii.

     Ca administratori ai cetatii si domeniului acestuia, vicecastelanii sau pârcalabii conduceau o serie de lucrari, cum ar fi reparatii de tâmplarie, zidarie, fierarie, sobe "cu cahle lustruite", ferestre (discuri de sticla în rama metalica), sau de alta natura, ca pictarea în 1512 a bisericii din cetate de catre Dominic, executarea a patru blazoane în sala mare si doua orologii solare în curte de catre Gregorius în 1535, vopsirea si revopsirea blazoanelor de pe usi, precum si slujbele din biserica cetatii s.a.m.d. Toate acestea erau platite în raport cu valoarea lucrarii.

     Pârcalabii aveau grija de înzestrarea cetatii cu arme, dar si cu mobilier sau alte obiecte, inclusiv alimente si cele necesare bucatariei. Ei mai aveau în grija si moara de malt de la poalele cetatii, precum si joagarul.

     Din anul 1600, administrarea domeniului este preluata de judetul si cojudetul Brasov. Conducatorii cetatii purtau si alte denumiri, nu numai de castelani, ci si praefecti, aediles, dispensatores, patroni inspectores. Toate aceste denumiri vorbesc despre rolul lor administrativ. Acest lucru se reflecta si în modificarile pe care le-a suferit castelul dupa 1498, când turnul din partea de rasarit se dubleaza cu parament de bosaje: se amenajeaza logia din interior si se înalta zidurile de incinta modificându-se în sensul amenajarii cu doua rânduri de metereze, cele inferioare pentru artilerie, iar cele de sus de pe drumul strazii pentru arme usoare individuale. În aceeasi perioada se înalta si turnul central, donjonul si pilastrii cu console cu dubluter.     II.2. Biserica din Bran

      A fost construita în 1820 si pictata în 1836 si poarta hramul Adormirea Maicii Domnului. Planul sau are un naos cu patru travee, flancat în extremitatea estica de doua abside semicirculare în interior si poligonale în exterior. În vest, deasupra unui vestibul, se afla turnul clopotnitei. Absida altarului este, de asemenea, semicirculara în interior si poligonala în exterior. Fatadele sunt tencuite si varuite, iar ferestrele sunt înalte, fara ancadramente. Cornisa este subliniata de un profil din tencuiala. Turnul decorat pe toata înaltimea cu pilastri neoclasici confera o nota originala, constructia pastrând structura originala.     II.3. Vama veche din Bran

     Constructia dateaza din secolul al XVIII-lea, aici functionând în trecut vama din trecatoarea Bran - Rucar. Astazi este muzeu.     II.4. Case memoriale din zona Bran

      Sextil Puscariu (1877-1948) - lingvist, filolog si istoric, membru al Acad. Române

      Dr. Aurel Stoian (1866-1972) - Presedintele Consiliului National Românesc din Bran, semnatar al actului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, medic, edil si primar al localitatii Bran.

      Dr. Iosif Puscariu (1889-1965) - Fondator al Spitalului de Ochi din Brasov

      Profesor Doctor Docent Liviu Popovici (1927-1994) - om de stiinta si neurolog de renume mondial, membru al Academiei de Stiinte Medicale.

      Profesor Doctor Docent Valeriu Lucian Bologa (1892-1971) titan al istoriei medicinei si membru al unui numar de 23 de societati si academii de stiinte, legat de Bran prin origine si iubire.

      Profesor Universitar Dr. Aron Petric (1915-1981) - decan al Facultatii de Istorie din Bucuresti, cercetator si dascal de exceptie, fiu al Branului.

      Fundatia Profesorului Ioan Clinciu.      II.5. Muzeul etnografic în aer liber din Bran

     Este amenajat în parcul din vecinatatea Castelului Bran. În acest muzeu au fost aduse si reconstituite unele din cele mai vechi si mai tipice constructii din zona. Deschis pentru public în 1961, muzeul numara în 1981, 14 gospodarii taranesti si instalatii tehnice. Monumentele au fost selectionate si grupate pe baza cercetarilor din 1958-1960.     II.6. Portul popular în zona Bran

     Portul popular branean a evoluat lent, pastrându-si specificitatea, unitatea stilistica si armonia, dar fiind în acelasi timp influentat de portul din Muscel. Epoca sa de maxima înflorire este considerata a fi a doua jumatate a secolului al XVIII-lea si pâna în primele decenii ale secolului nostru. Portul popular din zona Branului, înrudit cu cel al zonelor învecinate - Muscel si Dâmbovita - scria Titus Hasdeu în 1979, releva unele trasaturi specifice, explicabile pe de o parte prin natura ocupatiilor, iar pe de alta prin asimilarea si redarea în forme locale a unor elemente de fond transilvanean. Diferentierile portului pe baza de vârsta, sex, anotimp, conditii sociale, au dus la o creatie populara deosebit de interesanta prin varietatea pieselor componente ale costumului, bogatia coloristica si ornamentala. Din piesele costumului femeiesc se remarca iile cusute sau alese cu lâna sau bumbac în tonuri de rosu si negru cu fire aurii si argintii, fota larga cu pulpane în vargi, încretita în spate, stergarul de cap din bumbac sau borangic, laibarica de catifea neagra.

     Costumul barbatesc este mai redus ca numar de piese. Camasa larga din pânza de in sau bumbac, coarecii si laibaricele lucrate din zeghii, pieptare, cojocele, caciulile si gluga definesc structura portului pastoresc deosebit de bine pastrat în toata zona.     III. Oferta ospitaliera a localitatii Bran

     Fondata în 1992, societatea româna de turism rural, ecologic si cultural, denumita semnificativ "Bran-Imex", a reprezentat de-a lungul timpului un model de agentie profesionala specializata în cazarea turistilor în gospodarii. În acelasi timp, agentia Bran-Imex este si initiatoarea constituirii ANTREC.

     Initial s-au facut cazari la 4-5 case situate în imediata vecinatate a Branului, ulterior extinzându-se posibilitatile de cazare si în satele si comunele limitrofe. Baza materiala a societatii este constituita din 216 gospodarii expertizate de firma, ele fiind evaluate dupa mai multe caracteristici:

     - capacitatea de cazare, numar de camere, locuri;

     - capacitatea de asigurare a conditiilor igienico-sanitare;

     - spatiile destinate prepararii si servirii meselor;

     - posibilitatea de asigurare a hranei si buna depozitare;

     - dotarile facultative în camerele de cazare (televizor, radio, telefon, frigider)

     - dotari facultative în gospodarii (parcari, spatii de recreere, terenuri de sport)

     Din aceste gospodarii identificate, primele (din România) au fost omologate, primind la data de 18 ianuarie 1996 primele certificate de clasificare pe stele a fermelor agroturistice. La aceste gospodarii se mai adauga un numar de ferme si pensiuni care au fost verificate de catre reprezentantii Ministerului Turismului si cu ajutorul specialistilor din cadrul ANTREC - Brasov care fac parte din Comisia Tehnica de Omologare, acestor gospodarii întocmindu-li-se dosare, fiind verificate conform criteriilor de omologare elaborate de catre Ministerul Turismului.

     Dezvoltarea turismului rural si ecologic, în ultimii ani, initiat chiar în Bran, de Societatea Bran-Imex - a determinat aparitia unui numar însemnat de pensiuni taranesti, numar în continua crestere (67 în 1997 si 216 în 1998), cu numar de locuri de cazare variind între 2 si 16. Toate aceste pensiuni sunt omologate, ele figurând în catalogul ANTREC.

     PENTRU VARIANTA INTREAGA A ACESTUI REFERAT APASA BUTONUL DE "DOWNLOAD"
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.