Sanctionarea infractorilor minori in dreptul penal european

7x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Sanctionarea infractorilor minori in dreptul penal european
Articolele 15 și 16 din Ordonanță precizează măsurile care se pot aplica. În primul rând, apare menționată lăsarea minorului în grija unei persoane care va fi însărcinată cu educarea acestuia. Poate fi vorba de părinți, tutore, un membru al familiei sau o persoană de încredere. O altă măsură este plasamentul într-un [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Sanctionarea infractorilor minori in dreptul penal european

Referat despre Sanctionarea infractorilor minori in dreptul penal european
Articolele 15 și 16 din Ordonanță precizează măsurile care se pot aplica. În primul rând, apare menționată lăsarea minorului în grija unei persoane care va fi însărcinată cu educarea acestuia. Poate fi vorba de părinți, tutore, un membru al familiei sau o persoană de încredere. O altă măsură este plasamentul într-un institut abilitat, fie public, fie privat, de educare și de formare profesională. Măsura corespunde internării într-un centru de reeducare prevăzută de textul Codului penal român actual. O altă măsură este lăsarea minorului în grija unei instituții care se numește Assistence de l’enfance. Plasamentul într-un internat adecvat este măsura secifică minorilor cu vârste care nu depășesc 13 ani. Măsura plasamentului într-o instituție publică corectivă este aplicabiă minorilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani dificil de îndreptat.

Judecătorul pentru minori alege una dintre măsurile menționate în funcție de oportunitatea uneia dintre acestea, și nu în funcție de natura sau de gravitatea infracțiunii. Ca și în dreptul penal român, durata măsurii nu poate depăși momentul în care minorul ajunge la vârsta de 18 ani. Articolul 16 bis al Ordonanței din 2 februarie 1945 precizează faptul că minorul poate fi plasat sub protecție judiciară până la împlinirea vârstei de 20 de ani dacă acest lucru este cerut de inserția socială. Măsurile educative sunt susceptibile de a fi revăzute, dacă aceasta este în interesul minorului.

Libertatea supravegheată constă în plasarea minorului sub supravegherea unui delegat desemnat de judecător, care este însărcinat să exercite asupra minorului o acțiune educativă, un control al condițiilor sale de viață și al conduitei sale precum și o supraveghere a persoanelor care îl au în grijă. Domeniul de aplicare a măsurii include toate ipotezele, fie că minorul i se aplică o pedeapsă, fie că face obiectul unei măsuri educative. Delegatul va face rapoarte judecătorului în caz de conduită necorespunzătoare sau de pericol moral pentru minori. Totodată va semnala și orice modificare a măsurilor de plasament sau de încredințare care i se par utile.

În Franța există unele jurisdicții penale de excepție sau specializate. Acestea sunt jurisdicțiile pentru minori, jurisdicțiile militare și jurisdicțiile militare și jurisdicțiile politice.
Jurisdicțiile specializate din domeniul minorilor delincvenți sunt în număr de patru: judecătorul pentru minori, Tribunalul pentru minori, Curtea cu juri pentru minori și Camera specială a Curții de Apel.
Judecătorul pentru minori este un personaj-cheie în cadrul justiției pentru minori. Este un magistrat specializat ales în cadrul tribunalului, ținând cont de interesul său pentru materia delincvenței juvenile și de aptitudinile sale. Este delegat pentru cel puțin trei ani și cumulează atribuții de instrucție și de judecată. Atribuțiile de instrucție nu există decât în materie de delicte și de contravenții.

Atribuțiile de judecată există doar în cazul infracțiunilor pe care judecătorul le-a trecut prin procedura instrucției. În acest caz judecătorul nu poate lua decât măsurile educative mai puțin grave. Nu poate pronunța condamnarea penală și nici o măsură educativă care implică internarea minorului. Asemenea decizii nu pot fi luate decât de Tribunalul pentru minori. Cu toate acestea, judecătorul pentru minori poate plasa minorul în regim de libertate supravegheată. Așadar, rolul judecătorului pentru minori este atât acela de a acorda protecție minorilor a căror sănătate, siguranță sau moralitate este în pericol, cât și de a judeca infracțiunile comise de minori, cu excepția celor mai grave infracțiuni care sunt judecate de tribunale pentru minori sau de curți cu juri pentru minori. Judecătorul pentru minori aplică cu precădere măsurile educative și lucrează în colaborare cu Serviciile de protecție judiciară pentru minori.

Tribunalul pentru minori este prezidat de un judecător pentru minori asistat de doi asesori. Aceștia nu sunt magistrați, sunt numiți pe patru ani, trebuie să aibă cel puțin 30 de ani, naționalitate franceză și un interes deosebit pentru delincvență juvenilă. Procurorul general desemnează un magistrat din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul respectiv, special însărcinat în cazurile privind pe minori. Tribunalul are competența de judecată limitată numai la contravenții și delicte comise de minori. Instanța nu-și poate prelungi competența și asupra unor fapte comise de majori.

Curtea cu jurați pentru minori este prezidată de un consilier de pe lângă Curtea de Apel, ajutat de doi asesori, magistrați de profesie, care trebuie să fie numiți dintre judecătorii pentru minorii din cadrul Curții de Apel. Acestor trei magistrați li se alătură nouă jurați din juriul de drept comun. Așadar, curtea cu jurați pentru minori constituie tot o jurisdicție colegială, dar care are o competență eterogenă. Competența curții este limitată la crimele comise de minorii având vârsta între 16 -18 ani. Instanța îți prelungește competența și asupra infracțiunilor comise de majori împreună cu minori, dacă camera de acuzare decide acest lucru.

Procedura de judecată este identică cu cea desfășurată în fața curților cu jurați de drept comun. Camera specială a Curții de Apel este compusă din trei consilieri, dintre care unul singur trebuie să fie magistrat delegat cu protecția minorilor. Judecă, mai ales, apelurile hotărârilor judecătorilor pentru minori sau tribunalelor pentru minori. Hotărârile curții cu jurați pentru minori nu sunt, așa cum prevede dreptul comun, susceptibile de apel.

II.2. SISTEMUL DE DREPT GERMAN
În Germania, încă de la începutul secolului XX, s-a adoptat un regim special al delincventului minor față de cel major. În Germania, regimul penal al minorilor este integrat înt-un ansamblu de acte normative care alcătuiesc un sistem complex de măsuri cu caracter social-educativ și de protecție, în care aspectele represive constituie o excepție cu reguli stabile pentru o legislație bine diferențiată și adaptată specificului acestei grupe de vârstă. În acest sens, de menționat că Germania este una din puținele țări din lume în care există o Lege privind bunăstarea tineretului (Jugendwohlfahrtgesetz),care constituie un act de referință în domeniul tratamentului social și al măsurilor care trebuie luate în vederea asigurării unor condiții normale de viață copiilor și tinerilor.

Regimul penal al minorului și ,, tânărului adult” ( Herranwachsende) este prevăzut în Legea tribunalului pentru tineret ( Jugendgerichtsgesetzbuch) din 1923 cu modificările ulterioare, care se completează cu dispozițiile Codului Penal. Germania este una din țările care au o legislație penală separată pentru minori în ceea ce privește partea generală.

Conform Codului Penal german, subiect al infracțiunii se consideră persoana care la momentul comiterii faptei a atins vârsta de 14 ani și este responsabilă. Conform Legii despre judecătoriile pe cauzele minorilor (1953), se consideră minore persoane cele în vîrstă de 14-18 ani și adolescente cele în vârstă de 18-21 ani. Astfel, art. 3 al legii prevede: ,, Minorii sunt supuși răspunderii penale, dacă în timpul săvârșirii faptei erau conștienți de urmările ce vor surveni și totuși au acceptat survenirea lor”. Judecata poate numi acestor minori un apărător sau un tutore. Pedeapsa aplicată minorilor nu poate depăși termenul de 10 ani pentru sentințele determinate și 4 ani pentru cele nedeterminate.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.