STUDIU DE MARKETING la firma SC IMAS

2x puncte

categorie: Economie

nota: 8.99

nivel: Facultate

1.1. Scurt istoric privind înființarea

1992 - IMAS (Institutul de Marketing și Sondaje) este fondat de o echipă de câțiva sociologi, experți în calculatoare și operatori de teren. Capitalul inițial a fost de 25.000 USD, împărțit la 20 de acționari, persoane de naționalitate română.
1994 - IMAS devine editorul POLIS, un trimestrial de științe politice. Directorul Departamentul[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: STUDIU DE MARKETING la firma SC IMAS

1.1. Scurt istoric privind înființarea

1992 - IMAS (Institutul de Marketing și Sondaje) este fondat de o echipă de câțiva sociologi, experți în calculatoare și operatori de teren. Capitalul inițial a fost de 25.000 USD, împărțit la 20 de acționari, persoane de naționalitate română.
1994 - IMAS devine editorul POLIS, un trimestrial de științe politice. Directorul Departamentului de Cercetare al IMAS devine membru al ESOMAR.
1995 - IMAS editează RCS, un trimestrial specializat în măsurători sociale și analiza opiniei publice, devenit in 1999 "Revista de marketing și cercetare sociala" (RMCS).
1996 - Exit polul - alegerile generale (eșantion dintr-un mic procent de votanți la ieșirea din cabinele de vot, a căror pro sau contra este investigată de către operatorul de interviu).
1997 - Lansarea ROMNIBUS
Publicațiile "Capital" și "In-review" ridica IMAS pe locul doi in rândul celor mai mari companii de cercetare din România.
1998 - IMAS lansează AUDIMAS, un serviciu de măsurare a audienței
mass-media (cuprinzând publicații, radio și tv), cu o baza de date formată din
1.100 gospodarii, cuprinzând întreg teritoriul României.
IMAS cumpăra 40% din AGB DR, o companie românească deținută de AGB Hellas (Grecia), parte a AGB Italia Group. Expertiza AGB DR testează audiența televiziunilor.
1999 - IMAS lansează HEP - echipament de studiere a preferințelor
gospodăriilor.
IMAS lansează BOP - barometrul politic.
2000 - IMAS cumpăra o fosta companie de textile din București și începe
construirea noului sediu central.
Exit Polul - alegerile locale și generale
2001 - IMAS câștiga distincția de Readership Național de Sondaje, organizat de BRAȚ. IMAS deschide IMAS - Inc în Chișinău - Republica Moldova.

1.2. Profilul și obiectul de activitate

1.2.1. Forma juridică

Baza juridica: Legea nr. 15/1990 și Legea nr. 31/1990 – republicată
Datele de identificare ale agentului economic sunt următoarele: * Denumirea societății:
- Denumirea societății este: Institutul de Marketing și Sondaje - IMAS" S.A.
- In toate facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "Societate pe acțiuni" sau de sigla S.A., de capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de sediul social.
* Forma juridica a societății
- Societatea este persoana juridica română, din momentul înmatriculării ei în registrul comerțului, având forma juridica a societății pe acțiuni, constituită fără subscripție publică (constituirea simultană). Ea se constituie și funcționează în conformitate cu contractul de societate și prezentul statut, cu respectarea legilor și reglementarilor în vigoare în România, aplicabile societăților comerciale pe acțiuni.
- Ca persoana juridică, societatea este titulară de drepturi și obligații și apare in procese în nume propriu. Ca societate pe acțiuni, răspunde față de terți cu întregul sau patrimoniu, iar acționarii răspund in limitele aportului vărsat de capital social.
* Sediul societății: Calea Plevnei nr. 136, sector 6
Sediul social poate fi mutat la o altă adresă din București sau dintr-un alt oraș din România, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților legale. Societatea poate înființa sucursale, filiale, birouri, sau agenții in alte localități din România sau în străinătate, prin hotărârea adunării generale și in condițiile legii.
* Punctul de lucru: Str. Sf. Apostoli nr. 44, sector 5, declarat la AF sector 6 sub nr. 62640/21.02.2000
* Alte puncte de lucru: Societatea are puncte de lucru în fiecare județ de pe teritoriul României și republica Moldova
* Certificat înmatriculare: J40/3574/17.02.1992
* Cod fiscal: R447778
* Capital social: 5298 Ron, conform cererii de mențiuni nr. 66264/13.10.1997
* Durata societății: Este nelimitat, cu începere de la data înmatriculării în
Registrul Comerțului.

1.2.2. Profilul și obiectul de activitate al societății

a) Proiectarea, realizarea și publicarea sondajelor de opinie publică, pe teme sociale, politice, economice, psihologice și culturale;
b) Proiectarea, formarea, întreținerea și prelucrarea bazelor de date la nivelul individual, instituțional și teritorial, precum și asigurarea serviciilor legate de funcționarea acestora;
c) Proiectarea, realizarea și aplicarea cercetărilor sociale, economice,
politice, psihologice și culturale;
d) Proiectarea, consulting și service in domeniile: marketing, management, mass-media, publicitate și reclama, investiții, ereditari și valori;
e) Realizarea, editarea, tipărirea și administrarea de publicații permanent și ocazionale (cârti, ziare, reviste, broșuri, rapoarte etc.), cu mijloace proprii sau în colaborare;
f) Operațiuni de import-export de servicii din domeniile menționate mai sus, precum și de orice alte servicii și mărfuri, accesoriile acestora, admise de legislația română, in nume propriu și/sau ca intermediari, în regim de comision.
Societatea va efectua operațiuni în lei/sau valuta, cu plata impozitului pe circulația mărfurilor, taxelor vamale și a celorlalte impozite prevăzute de legea română.
Extinderea obiectului de activitate al societății se poate face prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea condițiilor de forma și publicitate prevăzute pentru constituirea societății.

1.3. Capitalul social

1.3.1. Capitalul social subscris

Capitalul social subscris de acționari este de 508 Ron.
Capitalul social este împărțit in 508 acțiuni nominative, cu o valoare de 1RON fiecare.
Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 508 și sunt subscrise în întregime de către acționari și nu sunt nominative.
La următoarea emisiune de acțiuni, adunarea generală a acționarilor va hotăra daca acțiunile viitoare vor fi nominative sau la purtător. Acțiunile sunt reprezentate prin titluri negociabile.
Transmiterea (cesiunea) acțiunilor se face potrivit prevederilor din capitalul social statut, cu respectarea legislației române în valoare totală de materie.

1.3.2. Aporturile părților

Aporturile părților constau in valoare totala de numerar, în valoare totală de 208 Ron, reprezentând un număr de 208 acțiuni, și în valoare totală de natura, în valoare de 300 Ron, reprezentând un număr de 300 acțiuni.

1.3.3. Vărsarea capitalului social

Aporturile în numerar ale acționarilor se varsă în procent de 30% din capitalul subscris, la data constituirii prezentei societăți.
Restul capitalului social subscris in numerar se va varsă de către acționari în termen de 6 luni de la data înmatriculării societății în registrul comerțului.
Aporturile în numerar se va varsă in cont la B.R.C.E. - S.A. sau la orice altă bancă română autorizată, pe numele și la dispoziția societății.

1.3.4. Acțiunile

Acțiunile sunt nominative, indivizibile și reprezentate prin titluri negociabile.
Acțiunile trebuie sa cuprindă mențiunile prevăzute de lege.
Acțiunile trebuie sa poarte stampila societății și semnătura a doi membrii ai consiliului de administrație.
Societatea va tine evidenta acționarilor într-un registru care se păstrează la sediul societății, care trebuie sa arate numele și domiciliul, respectiv denumirea și sediul acestora (daca vor fi persoane juridice), precum și vărsăminte efectuate în contul acțiunilor.

1.3.5. Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat după vărsarea integrala de către acționari a capitalului subscris la constituirea societății, prin hotărârea adunării generale, cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la constituirea societății.
Majorarea se face prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aporturi în numerar sau în natura, prin mărirea valorii nominale a acțiunilor sau în alt mod, potrivit hotărârii Adunării Generale extraordinare a acționarilor.

Hotărârea Adunării Generale pentru mărirea capitalului social trebuie publicata in Monitorul Oficial al României.
Asupra acțiunilor emise pentru mărirea capitalului social, acționarii existenți au un drept de preferința, în condițiile legii.
Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natura, prin hotărârea Adunării Generale, pe baza evaluării efectuate de un expert desemnat de către aceasta.

Capitalul social s-a majorat cu 51,15 Ron prin actul înregistrat la O.R.C.M.B. din 16.01.2004 - dosar 150.604/28.12.2000.
Ca urmare a modificărilor efectuate din registrul comerțului privind completarea actului constitutiv referitor la asociați, capitalul social, persoane împuternicite, procentele de aport ale acționarilor sau modificat.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.