Romania, Basarabia si Transnistria in anii celui de-al doilea razboi mondial.

2x puncte

categorie: Istorie

nota: 9.38

nivel: Liceu

o Angajarea României în război. Elibrerarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord.

România nu avea semnată o convenție militară cu Germania, care să prevadă acțiuni concrete ale armatei române în alianța cu trupele germane. În planurile de război ale Germaniei însă, România ocupa un loc deosebit. În cadrul operațiunii ,,Barbarossa", trupelor române le revenea rolul de a acoperi armatel[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Romania, Basarabia si Transnistria in anii celui de-al doilea razboi mondial.

o Angajarea României în război. Elibrerarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord.

România nu avea semnată o convenție militară cu Germania, care să prevadă acțiuni concrete ale armatei române în alianța cu trupele germane. În planurile de război ale Germaniei însă, România ocupa un loc deosebit. În cadrul operațiunii ,,Barbarossa", trupelor române le revenea rolul de a acoperi armatele germane ce urmau să pornească ofensiva de pe teritoriul României. I.Antonescu a făcut cunoștință cu planul operației ,,Barbarossa" la 12 iulie 1941, acceptînd fără ezitare comanda supremă a armatelor germano-române staționate în Moldova.

S-a format grupul de armate ,,General Antonescu", în componența cărui intrau Armata a 11-a germană și Armatele 3 și 4 române. La 22 iunie, armata română, urmînd ordinul generalului Ion Antonescu, a început operațiile împotriva Uniunii Sovetice. Operația pentru eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord a avut două etape.

În primele zece zile de război s-au dat luptă la frontieră. Îndeosebi de înverșunate au fost luptele din localitățile Cahul, Ungheni, Lipcani pe unde treceau podurile peste Prut. În urma unor lupte grele sînt eliberate orașele Bălți, Soroca, Orhei. La 16 iulie, a fost părăsit de către unitățile sovetice orașul Chișinău.

În sudul Basarabiei ofensiva s-a desfășurat spre Reni și Cahul. Drept urmare, la 26 iulie armatele române au atins linia Nistrului, eliberînd întreg teritoriul Basarabiei, Bucovina de Nord și ținutul Herța. Scopul principal al României în război: eliberarea teritoriilor ocupate de Uniunea Sovetică în vara anului 1940- a fost realizat.

o Participarea armatelor române la operațiile militare de la est de Nistru.

După eliberarea Basarabiei și a Bucobinei de Nord, Germania a insistat asupra participării armatei române la războiul în adîncul teritoriului sovietic de la est de Nistru. La 27 iulie și 14 august, Hitler solicita prin scrisorile adresate lui Ion Antonescu continuarea operațiilor militare. Conducătorul statului român I. Antonescu a acceptat fără condiții participarea armatei române la operațiile militare în Est.

Armata română, redusă numeric față de prima fază a războiului, a participat la ofensiva spre Bug, Nipru, Crimeea. Pînă la 15 octombrie 1941 s-au dus lupte grele pentru ocuparea Odesei, pierderile armatei române constituind 90.000 morți, răniți și dispăruți. Această campanie a înrăutățit brusc relațiile României cu Anglia și cu S.U.A., care i-au declarat război.

A urmat ofensiva pentru cucerirea Crimeei, la care unitățile române au participat împreună cu Armata a 11-a germană. Luptele au avut un caracter îndîrjit, Sevastopolul fiind cedat de către trupele sovietice abia la 4 iulie 1942. cele mai grave pierderi armata română le-a suferit în bătălia de la Stalingrad. Împreună cu forțele hitleriste unitățile române au luat parte în anii 1942-1943 la luptele din Caucaz și Cuban și la cele de menținere a Crimeei (1943-1944).

o Basarabia și Transnistria în anii 1941-1944.

După retragerea armatelor sovietice, în Basarabia au rămas localități incendiate, întreprinderi distruse, cîi ferate deteriorate. În Chișinău focul nu a putut fi stins timp de cîteva săptămîni. Au fost aruncate în aer importante clădiri și întreprinderi: Palatul Mitropolian, Primăria orașului, Banca Comercială, tipografiile, uzina electrică și stația de pompare a apei, postul de radio, cartiere întregi cu sute de magazine și case partiulare. În adîncul Uniunii Sovetice au fost evacuate 19 întreprinderi din Chișinău.

După eliberarea de către armatele române și germane, Basarabia și Bucovina au constituit în cadrul statului român două provincii separate, fiecare cu administrație proprie, reședințele fiind la Chișinău și Cernăuți. Locul central în administrația provinciei îl ocupa guvernatorul, investit cu funcții civile și militare. Pentru conducerea diferitor domenii ale vieții sociale și economice au fost înființate 9 directorate, printre care: al Afacerilor Administrative, Finanțelor, Agriculturii, Economiei Naționale, Lucrărilor Publice, Învățămintelor și Cultelor ș. a. Poliția, Jandarmeria și Siguranța, căile de comunicație, porturile erau subordonate guvernului de la București.

La 13 iulie 1941, guvernator al Basarabiei a fost numit generalul C. Voiculescu. Sub conducerea lui directoratele și-au orientat eforturile la refacerea căilor ferate, a întrprinderilor distruse în rezultatul luptelor. Pînă la sfîrșitul anului 1942, au fost restabilite 16 din cele 227 de întrprinderi metalurgice (turnătorii și ateliere), altele trei erau în curs de reparație. Un rol mare l-au avut industria uleiului și morăritul.

O preocupare importantă a administrației au constituit-o căile ferate, refacerea și construcția podurilor. În centrele județene au fost înființate Camere de Comerț și Industria. Regimul antonescian a dus o politică de încurajare a capitalului românesc, a promovat specialiști de origine etnică română, susținînd pregătirea acestora din rîndurile populației băștinașe.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.