Rolul de intermediar financiar al bancilor comerciale

3x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 9.79

nivel: Facultate

Dac? se iau în considerare trei caracteristici ale datoriilor sau creanțelor(și anume:termenul,rata dobânzii și riscul),atunci un intermediary dinanciar poate fi definit ca un organism care asigur? transformarea a cel puțin uneia dintre caracteristicile respective,astfel:
- transformarea scadențelor(sub forma finanț?rii pe termen lung,pe baza unor resurse lichide);
- transformarea ra[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Rolul de intermediar financiar al bancilor comerciale

Dac? se iau în considerare trei caracteristici ale datoriilor sau creanțelor(și anume:termenul,rata dobânzii și riscul),atunci un intermediary dinanciar poate fi definit ca un organism care asigur? transformarea a cel puțin uneia dintre caracteristicile respective,astfel:
- transformarea scadențelor(sub forma finanț?rii pe termen lung,pe baza unor resurse lichide);
- transformarea ratelor de dobând? fix?(de exemplu,împrumuturi cu rat? variabil? finanțate pe baza resurselor cu rat? fix? a dobânzii);
- transformarea riscurilor,finanțarea creditelor pentru investiții la nivelul întreprinderilor cu resurse imediat exigibile și f?r? risc.

Analiza economic? modern? explic? existența intermedierii financiare prin motive care sunt specifice și b?ncilor,respective:
a)reducerea costului tranzacțiilor;
b)reducerea asimetriei informațiilor;
c)asigurarea lichidit?ții economiei.

a)Intermediarii financiari permit reducerea costului de tranzacționare prin realizarea unor importante economii.Astfel,pe masur? ce cantitatea de produse financiare sporește,costul unitar al producției se diminueaz?.Economiile provin și din avantajele pe care intermediarii financiari le obțin din specializarea lor.Atunci când un intermediar financiar se specializeaz? într-un tip de activitate sau într-un sector de activitate,aceast? situație îi permite oferirea de servicii mai puțin costisitoare și adaptate la nevoile clientei. Totodat?, înregistrarea unor importante economii rezult? și din gama diversificat? de servicii ofertei clientelei.

Acesta este motivul pentru care b?ncile caut? s? diversifice oferta de produse,astfel incât s? fie optimizate costurile de intermediere.Se explic? astfel,existența b?ncilor universale,care ofer? o larg? palet? de servicii financiare și care obțin importante economii din acestea.Ansamblul factorilor menționați acționeaz? în același sens,respective reducerea costului datorit? diversific?rii produselor și serviciilor oferite.

b)Referitor la reducerea asimetriei informațiilor,trebuie menționat? relația dintre debitori și creditori,în sensul c? aceștia din urm? dețin mai multe informații decât primii.Intermediarii financiari permit reducerea asimetriei de informații și contribuie la o mai bun? alocare a resurselor din economie.Aceast? funcție a intermediarilor provine din aceea c? rolul lor le confer? un avantaj informațional în raport cu finanțarea direct?.

În primul rând,IF pot dispune de informații privare,care pe piața de financiar? nu se vehiculeaz?.De exemplu,dac? o întreprindere solicit? o cerere de finanțare,atunci banca are posibilitatea evalu?rii clientului,întrucât gestioneaz? conturile sale și poate obține informații importante cu privire la cifra de afaceri,rentabilitate și grad de îndatorare.Printr-o asemenea cunoaștere a clientului s?u,banca împiedic? disimularea informațiilor înainte de semnarea contractului și reduce,astfel,asimetria de informații,ceea ce conduce la selecția advers?(aceasta reprezentând o situație independent? de acțiunea contracandidaților).

De exemplu,pe piața creditului,bancherul ignor? caracteristicile exacte ale proiectului de investiții pe care întreprinderea urm?rește s? îl finanțeze.Totodat?,intermediarul financiar garanteaz? confidențialitatea informațiilor,ceea ce poate constitui un avantaj decisive pentru creditori.Datorit? acestei caracteristici,intermediarii financiari dispun de un avantaj comparative cu finanțarea realizat? pe piaț?.

În al doilea rând, orice împrumut necesit? urm?rirea execut?rii contractului,deoarece dup? semnarea acestuia se poate manifesta riscul unei execut?ri parțiale sau al neexecut?rii controlului.O asemenea form? de asimetrie,manifestat? ulterior,conduce la idea de mortalitate, în sensul c? intermediarii pot diminua costurile de supraveghere și pot pune la punct metode statistice sau contabile prin utilizarea de servicii ale specialiștilor.Aceștia din urm? exercit? la rândul lor,o urm?rire minuțioas? a contractelor și diminueaz? astfel riscul de faliment.

B?ncile dețin un rol bine determinat în reducerea asimetriei informațiilor,întrucât mențin relații pe termen lung cu clienții lor prin îns?și natura funcțiilor îndeplinite.

c)Asigurarea lichidit?ții economice.Într-un univers incert,agenții economici au nevoie de deținerea unor active lichide care întrunesc dou? caracteristici:valoarea acestora trebuie s? fie stabilit? și necontestat?;s? fie imediat disponibile pentru a putea fi transformate în bunuri,servicii sau titluri.

Singurul activ care posed? cele dou? propiet?ți este moneda,iar prin creația monetar? a b?ncilor,acestea furnizeaz? lichidit?țile necesare unei bune funcțion?ri a economiei. Prin emiterea de moned? scriptural?,b?ncile sunt singurii intermediar financiari în m?sur? s? transforme datoriile lor în mijloace de plat? universal acceptate în procesul schimbului.O asemenea transformare operat? de c?tre b?nci se analizeaz? precum un proces de monetizare a activelor;b?ncile transform? creanțele care au un minim de risc în instrumente de plat? perfect lichide.Funcția de asigurare a lichidit?ții,care constituie caracteristica intermedierii cancare,nu este posibil? decât dac? sistemul bancar dispune de un grad ridicat de organizare și reglementare,ceea ce confer? b?ncilor o garanție în fața riscului global de lips? de lichiditate,cunoscut și sub denumirea de risc sistemic.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.