Rezultatul exercitiului - atestat

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.47

nivel: Liceu

In general, rezultatul contabil inainte de impozitare se determina ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.

...

III. DOCUMENTE DE REFLECTARE A REZULTATULUI
[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Rezultatul exercitiului - atestat

In general, rezultatul contabil inainte de impozitare se determina ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.

...

III. DOCUMENTE DE REFLECTARE A REZULTATULUI

Documentul de reflectare a rezultatului activității desfășurate este Contul de profit și pierdere sau Contul de rezultate.

Contul de profit și pierdere se constituie într-un formular distinct al documenetelor de sinteză „Bilanțul contabil „.El evidențiază și explică într-o formă analitică rezultatele activtății întreprinderii prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli și venituri.

Se prezintă sub forma unei liste care grupează veniturile și cheltuielile după natura activității desfășurate, iar în cadrul lor pe elemente primare de venituri și cheltuieli.

Prezentarea informațiilor în contul de profit și pierdere se face cu date comparative pentru exercițiul financiar precedent.

Contul de profit ți pierdere se structurează pe trei părți, în funcție de cele trei tipuri de activități pe care se clasifică veniturile și cheltuielile societăților comerciale : activitatea de exploatare, activitatea financiară și activitatea excepțională. El reflectă veniturile, cheltuielile și rezultatele obținute pe fiecare tip de activitate și în final, modul de obținere a rezultatului brut al exercițiului (profit sau pierdere), cheltuielile cu impozitul pe profit aferent (în cazul obținerii de profit) și profitul net.

Structura contului de profit și pierdere conține : venituri din exploatare, grupate în : venituri din vânzări de mărfuri, venituri din producția vândută, venituri din producția stocată, venituri din producția de imobilizări corporale și necorporale, venituri din subvenții de exploatare, venituri din anulări de provizioane pentru activitatea de exploatare; cheltuieli din exploatare care includ : cheltuieli cu mărfuri vândute, cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile, cheltuieli cu combustibili energie și apă, alte cheltuieli materiale, cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți, cheltuieli cu impozite și taxe, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu asigurări și protectie socială, alte cheltuieli de exploatare.

Pe baza acestor date se pot calcula indicatorii :

Cifra de afaceri = venituri din vânzări de mărfuri +venituri din producția vândută
Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare

În continuare structura contului de profit și pierdere cuprinde : venituri financiare , grupate în : venituri din titluri și creanțe imobilizate, venituri din titluri de plasament, venituri din diferențe de curs valutar, alte venituri financiare sub formă de dobânzi sau sconturi obținute, venituri din anulări de provizioane pentru activitatea financiară și cheltuieli financiare care sunt alcătuite din : cheltuieli privind creanțele imobilizate, cheltuieli din titluri de plasament, cheltuieli din diferențe de curs valutar, alte cheltuieli financiare sub formă de dobânzi și sconturi acordate, cheltuieli cu amortizări pentru primele privind rambursarea obligațiunilor și cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru activitatea financiară.

Cu ajutorul datelor de mai sus se pot calcula indicatorii :

Rezultatul financiar = Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare
Rezultatul curent al exercițiului = Rezultatul din exploatare +/- Rezultatul financiar sau Total venituri din exploatare + Total venituri financiare – Total cheltuieli din exploatare – Total cheltuieli financiare.

Alte informații cuprinse în contul de profit și pierdere se referă la : venituri excepționale , grupate în venituri din operațiuni de gestiune, venituri din operații de capital, venituri din anulări de provizioane pentru activitatea excepțională, cât și cheltuieli excepționale constând din cheltuieli din operații de gestiune, cheltuieli din operații de capital, cheltuieli cu amortizări excepționale și constituirea de provizioane pentru activitatea excepțională.

Pe baza lor se calculează :

Rezultatul excepțional = Total venituri excepționale – Total cheltuieli excepționale
Rezultatul brut al exercițiului = Rezultatul curent +/- Rezultatul excepțional
Impozitul pe profit = Rezultatul exercițiului x Cota de impozit pe profit (25%)
Rezultatul net = Rezultatul exercițiului – Impozitul pe profit.

În conformitate cu noile reglementări privind contabilitatea armonizată cu directivele europene a apărut un model nou al contului de profit și pierdere.In modelul nou al contului de profit și pierdere s-a înlocuit denumirea de „activitate excepțională” cu aceea de „activitate extraordinară”, a apărut indicatorul privind cifra de afaceri netă, s-au introdus elemente de venituri și cheltuieli realizate din tranzacțiile în cadrul grupului de întreprinderi, s-au rectificat anumite cheltuieli prin deducerea din ele a veniturilor obținute din subvenții de exploatare, s-au introdus date privind cheltuielile și veniturile din ajustarea la inflație precum și referitoare la impozitul pe profit amânat, alte elemente specifice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.