Reprezentarea si procura

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.11

nivel: Liceu

2.Procura

a. Noțiunea de procură. Codul civil definește, la art. 252, procura ca înscris întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanți prin care se delegă dreptul de a încheia acte juridice în numele și pe contul primului. Altfel spus, procura este un act (document) unilateral care materializează manifestarea de voință a repr[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Reprezentarea si procura

2.Procura

a. Noțiunea de procură. Codul civil definește, la art. 252, procura ca înscris întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanți prin care se delegă dreptul de a încheia acte juridice în numele și pe contul primului. Altfel spus, procura este un act (document) unilateral care materializează manifestarea de voință a reprezentatului și care concretizează conținutul și limitele împuternicirilor ce se delegă reprezentantului. Este important de conceput ideea că procura, de fapt, configurează voința semnatarului acesteia.

Procura este destinată terțului, care, din cuprinsul ei, deduce limitele împuternicirilor reprezentantului. Procura conține formule privind voința reprezentatului în legătură cu obligațiile pe care dorește să și le asume în legătură cu actul juridic ce va semnat de reprezentant, precum și drepturile care dorește acesta să le dobândească. Reprezentantul nu dobîndește nici un drept asupra bunurilor primite prin procură sau pe care trebuie să le transmită terțului în baza procurii. Pentru terț importantă este numai procura, nu și raporturile dintre reprezentant și reprezentat

Eliberarea procurii, ca act juridic unilateral, și modul de autentificare a acesteia se supun regulilor generale ale actului juridic (Codul civil art. 195-241) și dispozițiilor speciale privind procura (art.252-257). Procura poate fi eliberată de o singură persoană sau de mai multe persoane, iar în calitate de reprezentant poate fi o singură persoană sau mai multe. Dacă sunt mai mulți reprezentanți, în procură trebuie să se indice modul în care aceștia acționează: în comun sau de sine-stătător.

Dacă în procură nu se indică cu claritate modul în care trebuie să acționeze reprezentanții, se va aplica dispoziția art.1037 alin.(2), potrivit căreia „mandatarii urmează să încheie toate actele vizate în mandat dacă altfel nu este stipulat sau nu rezultă cu certitudine din mandat".

b.Forma și felurile procurii. Procura este un act juridic scris (art.252 alin.l). Lipsa unei procuri în formă scrisă lipsește reprezentatul, reprezentantul și terțul de dreptul de a demonstra prin martori existența ei (art.211). Procura persoanei fizice și procura persoanei juridice se eliberează în scris sub semnătură privată, iar în cazul în care reprezentatul dorește sau legea prevede, se va întocmi în formă autentică.

Codul civil stabilește, la art.252, ca procura trebuie să fie în formă autentică dacă este eliberată pentru încheierea actelor juridice în formă autentică. Astfel, procura va fi avea forma autentică dacă se eliberează pentru: - înstrăinarea sau cumpărarea unui teren; - înstrăinarea sau cumpărarea cotei de participare într-o societate cu răspundere limitată; - semnarea actului de constituire a unei societăți comerciale;

- semnarea unui contract de ipotecă; - semnarea unei promisiuni de donație; - semnarea unui contract de rentă; - semnarea unei procuri de substituire; - alte acțiuni.

Nerespectarea forme autentice atrage nulitatea procurii. Autentificarea notarială a procurii se face potrivit regulilor din art.53 al Legii nr. 1453/2002 cu privire la notariat. Dreptul de a autentifica procuri, conform legii menționate, îl au, pe lângă notar, consulii și secretarii de primărie. Sunt echivalate procurilor autentificate notarial procurile eliberate de:

- persoane care se află la tratament staționar în spitale, sanatorii și în alte instituții medicale, în cazul în care sînt autentificate de șefii acestor instituții, de adjuncții în probleme medicale sau de medicul-șef, sau de medicul de gardă;
-militari, iar în punctele de dislocare a unităților militare, instituțiilor sau instituțiilor de învățământ militar unde nu există birouri notariale sau alte organe care îndeplinesc acte notariale, de salariați și de membri ai familiilor lor și ale militarilor, autentificate de comandantul (șeful) unității sau al instituției respective;
- persoane care ispășesc pedeapsă în locuri de privațiune de libertate, autentificate de șeful instituției respective;
- persoane majore care se află în instituții de protecție socială a populației, autentificate de administrația instituției respective sau de conducătorul organului de protecție socială respectiv.

Procurile eliberate pentru primirea salariului sau a altor drepturi la locul de muncă, a pensiilor, indemnizațiilor, burselor, corespondenței, inclusiv a coletelor și mandatelor bănești, pot fi autentificate de administrația de la locul de muncă sau de studii al persoanei care eliberează procura, de organizația de exploatare a locuințelor de la domiciliul persoanei care eliberează procura sau de administrația instituției medicale în care este internată persoana care eliberează procura (C. civil, art.252 alin. (5)).

Conform art.57 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, „mandatul de participare la adunarea generală poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarilor, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai". Dispozițiile generale privind reprezentarea ilustrează că procurile pot fi de două categorii: generale și speciale. De asemenea, pot fi procuri de bază și procuri de substituire.

Procură generală este procura prin care reprezentantului i se acordă împuterniciri de a încheia orice act juridic cu un bun al său. De exemplu, reprezentatul împuternicește avocatul să efectueze orice acțiune procedurală în exercitarea mandatului de reprezentare, inclusiv cu privire la refuzul de la acțiunea civilă, încheierea unei tranzacții de împăcare, primirea executării etc.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.