Reguli de evaluare a terenurilor si a mijloacelor fixe

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.67

nivel: Liceu

Standardele Contabile Europene sunt elaborate de Uniunea Europeană, fiind re-glementate prin Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, cu modificările șI completările ulterioare, care cuprinde normele privind întocmirea și prezentarea conturi- lor anuale, Directiva a VII-a care reglementează conturile consolidate întocmite de grupul de intreprinderi mici și mijlocii și Directiva a VIII-[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Reguli de evaluare a terenurilor si a mijloacelor fixe

Standardele Contabile Europene sunt elaborate de Uniunea Europeană, fiind re-glementate prin Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, cu modificările șI completările ulterioare, care cuprinde normele privind întocmirea și prezentarea conturi- lor anuale, Directiva a VII-a care reglementează conturile consolidate întocmite de grupul de intreprinderi mici și mijlocii și Directiva a VIII-a privind profesia liberă contabilă orientată spre auditarea conturilor anuale.

...

În teoria și practica contabilă s-au conturat următoarele criterii de evaluare a fluxurilor și stocurilor de active și pasive, cheltuieli-venituri:

- Valoarea de utilitate sau valoarea reală (justă), în engleză “fair value”. Consideră că valoarea trebuie să reprezinte costul ori sacrificiul consimțit pentru a aduce bunul respectiv în patrimoniu sau ceea ce ar aduce bunul respectiv dacă l-am utiliza în intreprindere sau l-am vinde pe piață.

Valoarea reală este valoarea pe care un potențial cumpărător acceptă să o plătească pentru achiziționarea bunul respectiv, în starea care se află.

În reglementările contabile din România valoarea reală (justă sau corectă) este valoarea la care poate fi tranzacționat un act, sau decontată o datorie de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții unde prețul este determinat obiectiv.

- Valoarea de piață folosită în cadrul tranzacțiilor directe reprezintă prețul care poate fi obținut pe o piață activă caracterizată prin:

a) activele de pe piață sunt relativ omogene.
b) sunt cantități suficiente așa încât oricând se pot găsi potențiali vânzători sau cumpărători.
c) prețurile sunt disponibile pentru a fi cunoscute de public.

În afară de categoria de valori prezentată mai sus, se mai utilizează și altele:

1. Valoarea actualizată ca formă de evaluare a valorii viitoarelor fluxuri nete de numerar.
2. Valoare de înregistrare contabilă (valoarea la care un activ este inclus un bilanț) după scăderea amortizării și a pierderilor acumulate din depreciere.
3. Valoarea realizabilă sau de decontare a unei datorii care este o valoare neactualizată în numerar sau echivalente de numerar așteptate a fi plătite pentru a achita datoria.
4. Valoare realizabilă netă reprezentând prețul de vânzare estimat ce ar putea fi obținut în prezent mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului.
5. Valoarea reziduală este valoarea netă pe care intreprinderea se așteaptă să o obțină pentru un activ la sfârșitul duratei utile de viață, după scăderea costurilor de cedare.
6. Valoarea ajustată este valoarea diminuată a activelor care s-au depreciat.

- Timpul. Vizează momentul plasării evaluării în trecut, prezent sau viitor. Evaluarea în contabilitate se face la timpul prezent, dar obiectul evaluării îl constituie activele, pasivele, cheltuielile și veniturile care au intrat la costul istoric.

La bazele de evaluare prezentate mai sus se mai adaugă și valoarea de intreprindere sau de privare. Aceasta este o combinație a valorii de înlocuire cu valoarea actualizată și a valorii de realizare.

Ea reprezintă prețul pe care un conducător de intreprindere avizat și prudent ar consimți să-l plătească pentru a dobândi bunul respectiv sau pierderea maximă pe care ar accepta-o intreprinderea dacă ar fi privată de bunul respectiv.

Concluzionând, nicio bază de evaluare nu are o aplicabilitate generală și nu este satisfăcătoare în mod absolut, ridicând problema opțiunii în acest sens.

Normele contabile europene s-au orientat spre costul istoric fără a exclude combinarea lui cu alte metode de evaluare.

În acest scop, situațiile financiare sunt întocmite conform modelului contabil bazat pe costul istoric recuperabil și pe conceptul de menținere a capitalului financiar sau fizic.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează la intrare, la inventar, evaluarea la bilanț și evaluarea la ieșirea din intreprindere.

La intrarea în entitate bunurile se evaluează și se înregistrează la valoarea de intrare care este:

a) Cost de achiziție – pentru bunurile procurate cu titlu oneros.
b) Cost de producție – pentru bunurile produse în entitate.
c) Valoare de aport stabilită prin evaluare – pentru bunurile aduse ca aport la capitalul social.
d) La valoare justă – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

În cazurile menționate la punctul (c) și (d) valoarea de aport, respectiv cea justă, se substituie costului de achiziție.

Costul de achiziție cuprinde prețul de cumpărare, taxe de import și alte taxe, cheltuieli de transport, manipulare și alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziției bunurilor respective. Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziție.

Costul de producție al unui bun reprezintă costul de achiziție a materiilor prime și materialelor consumabile și cheltuielile de producție direct atribuite bunului.

În costul de producție poate fi inclusă o proporție rezonabilă din cheltuielile care sunt atribuite bunului în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producție.

În costul stocurilor nu se include ci sunt recunoscute ca și cheltuieli ale perioadei:

1. Pierderi de materiale, manoperă sau alte costuri de producție peste normele admise;
2. Cheltuieli de depozitare, cu excepția cazurilor în care acestea sunt necesare în procesul de producție;
3. Cheltuieli de administrație, care nu participă la aducerea stocurilor în forma și locul final;
4. Costuri de desfacere.
Dobânzile bancare la capital împrumutat pentru producția cu ciclu lung de fabricație sunt incluse în costurile de producție.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.