Reglementarea normativa si utilitatea economica a contractului de mandat comercial

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.04

nivel: Facultate

Mandatul comercial se deosebește de cel reglementat în materie civilă nu prin structură, cât prin funcție. Mandatului comercial îi sunt astfel aplicabile principiile generale referitoare la mandatul civil, cu specificația că funcția deosebită a mandatului comercial este de a mijloci afaceri comerciale. Pentru aceasta, normele speciale ce reglementează mandatul comercial sunt cuprinse în art. 374 &[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Reglementarea normativa si utilitatea economica a contractului de mandat comercial

Mandatul comercial se deosebește de cel reglementat în materie civilă nu prin structură, cât prin funcție. Mandatului comercial îi sunt astfel aplicabile principiile generale referitoare la mandatul civil, cu specificația că funcția deosebită a mandatului comercial este de a mijloci afaceri comerciale. Pentru aceasta, normele speciale ce reglementează mandatul comercial sunt cuprinse în art. 374 – 391 C. com.

Principiile care cârmuiesc efectele actului juridic civil și anume:
- principiul forței obligatorii, cunoscut și prin adagiul “pacta sunt servanda”;
- principiul irevocabilității;
- principiul relativității, ilustrat de adagiul “res inter alios acta, aliis neque nocere, neque, prodesse potest”.
Principiul forței obligatorii - “pacta sunt servanda”. Pornind de la prevederea art. 969 alin. 1 Cod civil - “Convențiile legale făcute au putere de lege între părțile contractante”, putem defini principiul forței obligatorii ca fiind acea regulă a efectelor actului juridic civil potrivit căreia actul juridic legal încheiat se impune autorilor sau autorului actului întocmai ca legea. în alți termeni: actul juridic civil este obligatoriu, iar nu facultativ. Pentru actele bilaterale - contractele - principiul forței obligatorii se exprima și în formula larg răspândită în doctrină, potrivit căreia “contractul este legea părților!”.

Fundamentul principiului forței obligatorii a actului juridic îl reprezintă două cerințe și anume:
1) necesitatea asigurării stabilității și siguranței raporturilor juridice generale de actele juridice civile;
2) imperativul moral al respectării cuvântului dat.
De la principiul “pacta sunt servanda” există unele excepții și anume în cazurile în care efectele actelor nu se produc așa cum au dorit părțile la încheierea lor, aceste efecte fiind ori mai restrânse ori mai întinse, independent de voința uneia sau a ambelor părți.

Principiul irevocabilității actului juridic civil
Pentru actele bilaterale (contracte, convenii), acest principiu este consacrat expres în art. 969 alin. 2 Cod civil, în sensul că ele pot fi revocate prin consimțământul mutual sau din cauze autorizate de lege “Per a contrario”, convențiile nu se pot revoca prin consimțământul unilateral al uneia din părți. Putem deci defini principiul irevocabilității ca fiind acea regulă de drept potrivit căreia actului bilateral nu i se poate pune capăt prin voința numai a uneia dintre părți, iar actului unilateral nu i se poate pune capăt prin manifestarea de voință, în sens contrar, din partea autorului său. Părțile pot totuși, “prin consimțământul lor mutual”, să convină la revocarea convenției lor. Un asemenea caz da expresie principiului libertății actelor juridice civile, căci așa cum părțile sunt libere să încheie actul juridic - prin mutuus consensus - tot astfel ele sunt libere să-i pună capăt - prin mutuus dissensus;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.