Regimul politic al Statelor Unite

5x puncte

categorie: Istorie

nota: 7.88

nivel: Facultate

Aceasta explică de fapt, fervoarea cu care colonistii si-au însusit concepTia pe care se bazează principiul separaTiei celor trei puteri (adică, prevenirea tiraniei si a confuziei puterilor), precum si măiestria consfinTirii acestuia în ConstituTia din 1787. Principiul separaTiei puterilor, care este unul dintre principiile fundamentale care stau la baza doctrinei si practicii constituTionale amer[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Regimul politic al Statelor Unite

Aceasta explică de fapt, fervoarea cu care colonistii si-au însusit concepTia pe care se bazează principiul separaTiei celor trei puteri (adică, prevenirea tiraniei si a confuziei puterilor), precum si măiestria consfinTirii acestuia în ConstituTia din 1787. Principiul separaTiei puterilor, care este unul dintre principiile fundamentale care stau la baza doctrinei si practicii constituTionale americane, reprezintă alternativa regimului absolutist .

In ceea ce priveste forma de guvernământ, fondatorii ConstituTiei au optat pentru republică. Motivele acestei opTiuni au fost cel puTin două: aversiunea faTă de Coroana britanică; acceptarea fără rezerve a principiului suveranităTii poporului, nu numai de către reprezentanTii celor 13 colonii în Congresul de la Philadelphia, ci si de către
marea masă a colonistilor care se autointitulează chiar, în Preambulul ConstituTiei, „Noi, Poporul Statelor Unite (...)".

Federalism
Odată câstigată independenTa, cele 13 colonii s-au confruntat cu un fenomen critic pentru unitatea noului stat, fapt ce a împiedicat, o vreme, adoptarea unei poziTii comune faTă de viitorul politic al acesteia. Este vorba de dispariTia factorului politic ce unise până atunci cele 13 colonii. Astfel, fiecare stat a început să-si consolideze prin toate mijloacele independenTa, acTionând separat de celelalte state. Cu acest prilej, s-a manifestat si o anumită rivalitate între unele dintre fostele colonii. Acest fenomen a constituit unul dintre motivele organizării confederale în 1777 si apoi federale a Statelor Unite si nu al unei organizări unitare a statului american.

Potrivit „Articolelor ConfederaTiei si ale Uniunii Permanente" din 1777, prerogativele conducerii afacerilor externe si ale apărării reveneau unui organism numit de Congres, celelalte atribuTii de guvernare revenind statelor membre suverane. După zece ani de tentative centrifuge ale unor state dar si de presiuni din partea altora în favoarea consolidării unităTii, la Philadelphia, în anul 1787, ConfederaTia se transformă în federaTie. ReprezentanTii statelor reuniTi în Congres au adoptat la 17 septembrie 1787 cu 39 de voturi pentru, 5 abTineri, restul delegaTilor ostili federaTiei părăsind sala, ConstituTia Statelor Unite ale Americii . A fost prima ConstituTie scrisă din istoria modernă a statelor lumii de a se transpune într-un document oficial mecanisme de guvernare bazate pe principii reprezentative si pe delimitarea între cele trei puteri.

Asemenea încercări s-au concretizat, de pildă, în Albany Plan of Union din 1754. în 1775, al doilea Congres Continental a cerut fiecărei Adunări reprezentative din colonii să pregătească o ConstituTie proprie
bazată pe principii politice moderne. Unele colonii si-au adoptat ConstituTii proprii, precum si DeclaraTii ale drepturilor („DeclaraTia drepturilor statului Virginia", în iunie 1776; „DeclaraTia drepturilor locuitorilor statului Pennsylvania" din septembrie 1776; „DeclaraTia drepturilor statului Delaware" din septembrie 1776; „DeclaraTia drepturilor statului Maryland' din noiembrie 1776; „DeclaraTia drepturilor statului Massachusutts" din martie 1788 s.a.).

În anul 1788, ConstituTia a fost ratificată de către 11 state si a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1789 . Ultimele două state: North Carolina si Rhode Islandm ratificat-o la 21 noiembrie 1789 si, respectiv, la 29 mai 1790. în ceea ce priveste structura statului, Legiuitorul constituant a optat pentru o structură federală, în ciuda unor factori care ar fi putut determina constituirea unui stat unitar:
a)sentimentul naTional si limba comune;
b)lipsa unor formaTiuni statale distincte în perioada anterioară
(cele 13 colonii nu pot fi considerate state în sensul modern al cu vântului între 1776-1787).
c) piaTă economică comună, monedă unică;
d) obiective de politică externă similare;
e) probleme de apărare naTională comune;
f) lipsa unor conflicte etnice, religioase s.a.

Federalismul a învins însă în condiTiile în care în Europa - si fondatorii ConstituTiei erau constienTi de acest lucru - se profilase într-o manieră largă ideea statului unitar. Federalismul american din 1787 a introdus în limbajul stiinTelor politice un termen nou - federaTia - care era o formulă inedită pentru acea vreme . Motivul psihologic al federalismului american a fost, îndeosebi, teama colonistilor faTă de centralizarea caracteristică unui stat unitar. Această teamă era izvorâtă, în principal, din oroarea faTă de guvernarea opresivă, de tip colonial a Angliei.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.