Regimul politic al Japoniei

5x puncte

categorie: Istorie

nota: 8.99

nivel: Facultate

5. Buna-credinTă constituie baza dreptului. Fie ca în orice privinTă să existe bună-credinTă, deoarece aceasta stă la baza binelui si răului, succesului si esecului. Dacă seniorul si vasalul respectă regulile bunei-credinTe unul faTă de celălalt, ce nu poate fi realizat oare? Dacă stăpânul si vasalul nu respectă buna-credinTă unul faTă de celălalt totul, fără excepTie, sfârseste prin esec.
[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Regimul politic al Japoniei

5. Buna-credinTă constituie baza dreptului. Fie ca în orice privinTă să existe bună-credinTă, deoarece aceasta stă la baza binelui si răului, succesului si esecului. Dacă seniorul si vasalul respectă regulile bunei-credinTe unul faTă de celălalt, ce nu poate fi realizat oare? Dacă stăpânul si vasalul nu respectă buna-credinTă unul faTă de celălalt totul, fără excepTie, sfârseste prin esec.

6. Să încetăm manifestările de furie si să ne abTinem de
la priviri răutăcioase. Nici să nu fim indignaTi când alTii sunt deosebiTi de noi. Deoarece toTi oamenii au inimi si fiecare inimă îsi are propriile înclinaTii. Ceea ce este drept pentru ei, este gresit pentru noi, iar ceea ce este drept pentru noi, este gresit pentru ei. Nu suntem înTelepTi fără putinTă de îndoială, nici ei nu sunt automat nerozi. Si unii si alTii suntem oameni obisnuiTi. Cum poate stabili cineva o regulă prin care să se facă distincTia dintre bine si rău? Suntem toTi, unul cu celălalt, înTelepTi si nerozi, ca un inel care nu are sfârsit. De aceea, desi unii dau curs mâniei, să ne temem, dimpotrivă, de propriile noastre defecte si chiar dacă numai noi avem dreptate, sa urmăm majoritatea si să acTionăm ca ei.

7. FaceTi o netă distincTie între merit si lipsă de merit si acordaTi fiecăruia recompensa sau pedeapsa cuvenită. în zilele noastre, recompensa nu însoTeste meritul, nici pedeapsa nu însoTeste delictul. Voi, înalTi funcTionari care aveTi îndatoriri de ordinul problemelor publice, faceTi un obiectiv din a evidenTia recompensele si pedepsele.

8. Nu lăsaTi autorităTile provinciale, nici Kuni no Miyakko, să perceapă abuziv impozite de la popor. într-o Tară nu există doi seniori; poporul nu are doi stăpâni. Suveranul este stăpânul poporului din întreaga Tară. FuncTionarii cărora le atribuie îndatoriri sunt toTi vasalii săi. Cum ar putea ei, precum si guvernul, să pretindă, să perceapă taxe de la populaTie?

9. Fie ca toate persoanele cărora li s-au încredinTat funcTii, să poată avea acces egal la funcTiile lor. Din cauza bolii, sau pentru că sunt trimisi în misiuni, activitatea lor poate fi uneori neglijată. Dar, atunci când pot să se ocupe din nou de treburi, fie ca ei să se manifeste la fel de adaptaTi ca si când ar fi avut cunostinTă de aceasta dinainte si nu împiedicaTi problemele publice pe motiv că nu au avut de-a face cu ele.

10. Ministri si funcTionari! Nu fiTi invidiosi! Deoarece,
dacă îi invidiem pe alTii si ei, la rândul lor, ne vor invidia pe noi.
Răul invidiei nu cunoaste margini. Dacă alTii ne întrec în inteligenTă,
aceasta nu ne face nici o plăcere; dacă ne depăsesc în abilitate,
suntem invidiosi. De aceea, abia după 5000 de ani întâlnim, în sfârsit, un om înTelept si chiar după 1000 de ani, abia dacă putem vorbi de un înTelept „iluminat". Dar dacă nu întâlnim nici înTelepTi, nici iluminaTi, prin cine va fi guvernată Tara?

11. Să ne întoarcem din faTa a ceea ce este privat si să ne orientăm către ceea ce este public - aceasta este calea de urmat de un ministru. Dacă un om este influenTat de interese personale, va avea cu siguranTă resentimente, dar dacă este sub influenTa resentimentelor, cu siguranTă nu va acTiona armonios faTă de ceilalTi. Dacă nu va acTiona armonios, cu siguranTă va sacrifica interesele publice sentimentelor personale. Când apar resentimente, acestea interfera cu ordinea si sunt subversive faTă de lege. De aceea s-a spus în prima clauză că superiorii si inferiorii trebuie să fie de acord unii cu alTii. SemnificaTia este aceeasi.

11.Oamenii trebuie să fie utilizaTi (la munci forTate) la momente potrivite. Aceasta este o regulă veche si excelentă. Să fie deci utilizaTi în lunile de iarnă, când oamenii au timp liber. Dar, din primăvară până în toamnă când sunt angajaTi în agricultură sau în cultura duzilor, oamenii nu trebuie angajaTi în materie de guvernare,
îndeosebi de administraTie si chiar de ceremonial al curTii, reformele
nipone aveau la bază modele de organizare socială si politică împrumutate din China, a cărei civilizaTie constituia o atracTie pentru împăratul Japoniei si familiile nobiliare japoneze.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.