Regimul Politic al Elvetiei

3x puncte

categorie: Istorie

nota: 8.07

nivel: Facultate

Fără a forma o federaTie, cantoanele elveTiene locuite de o populaTie de origine germanică si utilizând aceleasi resurse materiale de existenTă, erau legate între ele prin acorduri de alianTă de tip feudal. Acordurile aveau, în principal, un caracter militar, dar conTineau si clauze în vederea soluTionării prin arbitraj a unor neînTelegeri sau conflicte de natură diferită. Acordurile încheiate înt[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Regimul Politic al Elvetiei

Fără a forma o federaTie, cantoanele elveTiene locuite de o populaTie de origine germanică si utilizând aceleasi resurse materiale de existenTă, erau legate între ele prin acorduri de alianTă de tip feudal. Acordurile aveau, în principal, un caracter militar, dar conTineau si clauze în vederea soluTionării prin arbitraj a unor neînTelegeri sau conflicte de natură diferită. Acordurile încheiate între diferitele cantoane aveau caracter bilateral. Nu exista un tratat sau acord general care să unească, pe baze de egalitate, toate cantoanele existente .

IniTial au existat opt cantoane legate între ele prin acorduri la care s-au asociat mai târziu alte cinci asemenea formaTiuni. Pentru o lungă perioadă istorică cele 13 cantoane siau constituit o dietă convocată periodic pentru a dezbate probleme de interes comun. Fiecare canton era reprezentat de patru delegaTi care primeau instrucTiuni precise din partea celor care îi desemnaseră la nivelul cantoanelor. Deliberările din dietă aveau un caracter secret . Fiecare canton dispunea de un singur vot, ceea ce a întărit caracterul democratic al sistemului de guvernare care nu Tinea seama de mărimea si populaTia fiecărui canton.
RevoluTia franceză din 1789 a găsit un loc prielnic în cele 13 cantoane pentru extinderea ideologiei sale, axată, în primul rând, pe afirmarea puterii suverane a poporului si a principiilor democratice de guvernare.

In 1798 se instituie sub influenTă franceză o republică care va dura până în 1803. In 1798 se adoptă o ConstituTie de inspiraTie franceză.
Modelul francez receptat a fost organizarea de tip directorial, iar forma de guvernământ instituită a fost republica, care a înlocuit confederaTia cantoanelor. Totodată, cantoanele au fost artificial unite într-un stat unitar, care presupunea de la sine o centralizare politică si administrativă, ceea ce contravenea tradiTiilor istorice de autonomie a acestora. în 1803, confederaTia a fost reinstituită prin Actul de Mediere din 19 februarie 1803 impus de Napoleon Bonaparte, dar a rămas sub protectorat francez. După căderea imperiului napoleonian, cantoanele reiau vechile legături tradiTionale si încheie un pact
confederal în 1815, graTie căruia, acestea îsi păstrează si afirmă pe deplin suveranitatea .

Cu acest prilej se pune capăt si protectoratului din partea FranTei. De fapt, chiar înainte de victoria deplină asupra armatelor conduse de împăratul Napoleon, se alege o Dietă extraordinară convocată la Zurich în noiembrie 1813, care a optat pentru un statut de neutralitate faTă de conflictul existent între FranTa si statele aliate împotriva acesteia. Pactul confederal uneste un număr de 22 de cantoane aflate în raporturi de egalitate între ele. Se constituie o Dietă în care fiecare canton deTine un singur vot. Dieta numiTi de Dietă . După 1830 se manifestă o puternică miscare de „înnoire" marcată de schimbări constituTionale de esenTă liberală. Majoritatea cantoanelor si-au înscris în constituTiile proprii, prevederi prin care se afirma din nou, cu putere, principiul suveranităTii poporului si democraTia reprezentativă.

Dacă, din punct de vedere politic, cele 22 de cantoane aveau un statut egal, din punct de vedere confesional între ele existau diferenTieri, unele având o populaTie protestantă, iar altele o populaTie catolică, între cantoanele protestante, care intenTionau să impună o organizare statală centralizată si cele catolice, adepte ale vechii autonomii, a
izbucnit, înainte de 1848, un război civil. In cele din urmă, cantoanele protestante si-au impus punctul de vedere în materie
de organizare a sistemului de guvernare si au elaborat un proiect de ConstituTie pentru un stat federal. Potrivit proiectului, cantoanele erau reprezentate la nivel federal în Dietă. La acelasi nivel s-a înfiinTat, în afara Parlamentului, un Consiliu federal si o Curte federală.

Dieta era formată din 44 de reprezentanTi ai celor 22 de cantoane, fiecare canton fiind reprezentat de câte doi deputaTi. Consiliul federal - autoritate publică executivă - era format din patru membri alesi de Dietă pentru un mandat de patru ani. In competenTa sa intrau
domeniile relaTiilor internaTionale, problemele de ordine internă, armata si finanTele. Curtea federală era compusă din nouă membri alesi pentru o perioadă de sase ani de către Dietă . In 1848, proiectul a fost acceptat de majoritatea cantoanelor si, în consecinTă, a fost extins la nivelul tuturor cantoanelor organizate din punct de vedere constituTional într-o federaTie.

Cantoanele si-au rezervat o suveranitate legislativă, în timp ce statul federal si-a asumat sarcini generale de ordin militar, diplomatic, monedă naTională s.a. ConstituTia de la 1848 a consacrat o structură de stat federativă, confederaTia încetându-si existenTa. Puterea legislativă a fost încredinTată unei Adunări federale, cea executivă Consiliului federal, iar puterea judecătorească unui Tribunal federal. Cantoanele, desi au devenit părTi componente ale federaTiei, care a căpătat prerogative de reprezentare internaTională, precum si competenTe militare, de ordine internă si în materie de finanTe, si-au
păstrat competenTe substanTiale. Denumirea oficială a statului a rămas, totusi, confederaTia, desi cantoanele nu dispuneau formal de suveranitate. ConfederaTia a păstrat competenTe exclusive în domeniul apărării, în cel al stabilirii monedei naTionale, precum si în alte
domenii, cum ar fi postă, telegraf s.a. S-a format o piaTă unică la nivel naTional, prin desfiinTarea reglementărilor vamale cantonale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.