Referat - demonstratia si combaterea logica

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Orce demonstrație se compune din:
1.teza de demonstrat(demonstrandum) este o propoziție concretă pe care o propunem și pe care urmează să o argumentăm (demonstrăm,dovedim);
2.fundamentul demonstrației(principia demonstrandi) este un ansamblu de premise din care urmează să conchidem teza (premisele sunt numite și argumente);
3.procesul de demonstrare (forma logică a raționam[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Referat - demonstratia si combaterea logica

Orce demonstrație se compune din:
1.teza de demonstrat(demonstrandum) este o propoziție concretă pe care o propunem și pe care urmează să o argumentăm (demonstrăm,dovedim);
2.fundamentul demonstrației(principia demonstrandi) este un ansamblu de premise din care urmează să conchidem teza (premisele sunt numite și argumente);
3.procesul de demonstrare (forma logică a raționamentului care leagă fundamentul de teză) este raționamentul sau ansamblul de raționamente prin care deducem tezadin premise.

Diferența esențială între demonstrație și deducție este faptul că in demonstrație știm că premisele sunt adevărate ,atunci concluzia este adevărată.Schema de inferență a demonstrației este:
P(adevărate)
Q (adevărată)

Dacă premisele P sun adevărate și demonstrația este corectă,atunci concluzia Q este adevărată.Rezultatul se marchează cu Q.E.D (quod erat demonstrandum=ceea ce era de demonstrat.Demonstrația este,de fapt ,,reducera unei propozițiidate la propoziții adevărate’’ cu ajutorul raționamentelor valide.Se înțelege că nu există procedură universal valabilă de a afla fundamentul demonstrației și că trebuie să intuim din ce propoziții deducem și cum deducem.

Propozițiade demonstra dispune și de posibilitatea unei confirmări independente de premisele date și, în acest fel,contribuie ea însăși la confirmarea premiselor.Dacă am acceptat argumentele(premisele) ca fiind adevărate,atunci trebuie să nu uităm că în fundamentul demonstrației pot intra propoziții bazate pe demonstrație ,pe observație,definițtt,postulate sau idealizări.Dacă demonstrația este încadrată intr-un sistem deductiv bazat pe un număr determinat de propoziții prime (axiome),atunci să se bazeze pe o altă proprietate:non-contradicția.

III.CORECTITUDINE ÎN DEMONSTRARE
O demonstrație pentru a fi logic corectă trebuie să respecte anumite reguli în raport cu teza de demonstrat,fundamentul și cu procesul logic de trecere de la fundament la teză.

În legătură cu teza de demonstrat trebuie respectate urmatoarele reguli:
1.Teza de demonstrat trebuie să fie clar și precis formulată,adica nu trebuie să conțină părți variabile (termenii saun bine definiți și au semnificație unică).
2.Teza de demonstrat este cel putin o propoziție probabilă si nu este o propoziție infirmată (în caz contrar nu are sens să o demonstrăm).
3.Teza de demostrat trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației ,adică ea nu trebuie înlocuită pe parcursul demonstrației cu alta printr-o reformulareaparent identică sau prin demonstrarea altei teze-

În legătură cu fundamentul demonstrației trebuie respectate următoarele reguli:1.Argumentele demonstrației trebuie să fir adevărate ,deoarece știm că din adevăr decurge în mod valid numai adevărul și că din adevăr decurge în mod valid numai adevărul și că respingerea unei propoziții este echivalentă cu acceptare opusei sae în baza raportului de contradicție și că mulțimea argumentelor opusei sale în baza raportului de contradicție și că mulțimea argumentelor demonstrației este necontradictorie.

2.Demonstrația argumentelor este independentă de demonstrarea tezei,astfel încât argumentele să constituie un temei suficient pentru teza de demonstrat.
3.Demonstrația trebuie să fie corectă,adică teza să decurgă din argumente conform cu regulile logice (acest lucru nu înseamnă că demonstrația este construită numai din raționamente complete ,ci cerința este ca demonstrația să fie completabilă în cazul în care este construită eliptic).

III.TIPURI DE DEMONSTRAȚIE
1.In funcție de procedeul utilizat ,există demonstrație intuitivă (neaxiomizat sau axiomizat) și formalizată.Demonstrația intuitivă sa bazează pe relațiile dintre termenii și propoziții .Cel mai adesea ea nu se bazează pe raționamente complete,ci eliptice,iar,uneori ,cel care le realizează nu este conștient de regulilepe carele aplică(elapeleazăla intuiție care nu este un criteriu sigur și trebuie controlată,deci trebuie cunoscute regulile formale).

Odata cu complicarea demonstrațiilor a devenit necesar controlul prin reguli,ceea ce a dus la construcșiile axiomatice riguroase(deși intuitive) și apoi la construcțile formale(formalizate) în care se are în vedere,în primul rand ,sistemul de simboluri și regulile de operare cu aceste simboluri și regulile de operare cu aceste simboluri.


2.În funcție de sprijinul direct sau indirect pe experiență,există demonstrații deductive și demonstrații inductive.Dacă în desfășurarea demonstrațiilor nu intervin direct date de experiență atunci avem demonstrații deductive,în caz contrar avem de a face cu demonstrații inductive.

3.Demonstrația deductivă poate fi :directă și indirectă.
Demonstrația directă este fie inducția completă,fie deducția conformă cu formele de raționament cunoscute în care se trece de la premise la concluzie.Diferitele moduri de silogisme categorice sunt exemple de demonstrații directe ,cel ma adesea fiind eliptice ,dând impresia unior inferențe imediate (,,deoarece P,Q’’;non-Q,deoarece non-P’’)
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.