Recensamantul

5x puncte

categorie: Economie

nota: 7.53

nivel: Liceu

Numărul și structura populației pe sexe și medii de viață socială

La 18 martie 2002, potrivit rezultatelor preliminare ale recensământului, populația stabilă (de reședință) a României a fost de 21.698.181 locuitori.
Scăderea numărului populației României în ultimul deceniu (cu aproape 1 milion de locuitori, respectiv cu 4,2% față de 1992, în condiții comparabile) se datoreaz[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Recensamantul

Numărul și structura populației pe sexe și medii de viață socială

La 18 martie 2002, potrivit rezultatelor preliminare ale recensământului, populația stabilă (de reședință) a României a fost de 21.698.181 locuitori.
Scăderea numărului populației României în ultimul deceniu (cu aproape 1 milion de locuitori, respectiv cu 4,2% față de 1992, în condiții comparabile) se datorează atât sporului natural negativ (diferența dintre născuți-vii și decedați), cât și soldului negativ al migrației externe (diferența dintre persoanele plecate cu documente oficiale de renunțare la domiciliu sau cu reședința pe termen lung în străinătate și persoanele venite în România).
În ceea ce privește structura populației pe sexe în 2002, se remarcă o ușoară predominare numerică a populației de sex feminin, ca și la recensămintele anterioare.

2002 1992
Numarul % Numarul %
Populația totală 21698181 100,0 22810035 100,0
Populația masculină 10581350 48,8 11213763 49,2
Populația feminină 11116831 51,2 11596272 50,8

Ponderea populației feminine a înregistrat în 2002 în totalul populației 51,2%, fiind în ușoară creștere comparativ cu1992 când a fost 50,8%. În ultimii 10 ani, populația masculină a înregistrat o scădere de 632 mii (cu 5,6% față de 1992) care a devansat scăderea populației feminine (479 mii, respectiv cu 4,1% comparativ cu 1992).
În prezent, la 1000 persoane de sex masculin revin 1051 persoane de sex feminin, față de 1034 cât reveneau în 1992.
Pe medii, se constată creșterea ponderii populației rurale (de la 45,7% la 47,3%), concomitent cu scăderea ponderii populației urbane (de la 54,3% la 52,7%).

Diminuarea decalajului între medii este urmarea scăderii, între cele două recensăminte, a populației municipiilor și orașelor cu 7,7%, în timp ce populația comunelor s-a redus în această perioadă cu numai 1,5%.

Populația pe medii - la recensămintele din anii 2002 și 1992


2002 1992
Persoane % Persoane %
Total 21698181 100,0 22810035 100,0
Urban 11436736 52,7 12391819 54,3
Rural 10261445 47,3 10418216 45,7

Înregistrând aceeași tendință constatată pe total țară, în mediul urban ponderea persoanelor de sex feminin (52,0%) a crescut comparativ cu recensământul precedent, astfel că la 1000 bărbați revin 1081 femei (față de numai 1049 femei la1000 bărbați cât reveneau în 1992). În schimb, în rural ponderea femeilor, mai mică decât în urban (50,4%), nu s-a modificat fata de recensamantul anterior, revenind aproape 1017 femei la 1000 barbati.

Repartizarea teritorială a populației
Distribuția teritorială a populației a înregistrat modificări importante în perioada 1992-2002 sub influența combinată a nivelului diferențiat al sporului natural, al fluxurilor migratorii interne (unele generate de modificări în situația economică a unor regiuni, județe – desființarea unor industrii etc.), precum și a intensității migrației externe (în special prin plecarea unor persoane în străinătate la lucru).

Repartizarea pe regiuni statistice a populației pe sexe evidențiază faptul că la recensământul din 2002, ponderea populației masculine în total populație se situează în jurul mediei pe țară, ponderi peste media pe țară fiind înregistrate în regiunile Nord - Est, Sud - Est (49,2%), Centru (49,1%), Sud - Vest (49%) și Sud (48,9%); în regiunile: București (47,1%) și Vest (48,3%), ponderea este sub media pe țară.
În ultimul deceniu, se constată tendința de scădere a ponderii populației masculine în totalul populației în toate cele 8 regiuni, dar mai accentuată în regiunile Vest (de la 48,9% la 48,3%) și Nord – Vest (de la 49,4% la 48,8%). Aceasta s-a datorat, în special, scăderii ponderii populației masculine din mediul urban.

În ceea ce privește populația de sex masculin din mediul rural, aceasta a cunoscut în ultimii 10 ani tendințe diferite de la o regiune statistică la alta. Astfel, se constată creșterea ponderii populației masculine rurale în regiunile Nord – Est (de la 49,8% la 50,0%) și Sud – Vest (de la 49,1% la 49,3%), scăderea ponderii populației masculine rurale în regiunile: București (de la 49,8% la 49,4%), Sud (de la 49,4% la 49,2%), Nord – Vest (de la 49,7% la 49,5%) și Centru (de la 50,1% la 50,0%). O situație similară cu cea înregistrată la recensământul anterior se constată în Vest și Sud – Est, în aceste regiuni ponderea populației masculine din mediul rural rămânând la nivelul anului 1992.

Comparativ cu datele recensământului anterior, numărul populației a scăzut în toate județele, cu excepția județelor Iași (+0,9%) și Ilfov (+4,6%). O scădere semnificativă a numărului populației s-a înregistrat în județele: Caraș-Severin (-11,4%), Hunedoara (-11,1%), Teleorman (-9,7%), Brașov (-8,5%) și Mehedinți (-8,0%).
Grupate după numărul populației, un număr de 25 de județe aveau la recensământul din 2002 sub 500 de mii de locuitori (față de 22 județe în 1992), iar 7 județe aveau peste 700 de mii de locuitori (față de 9 județe in 1992).

Gruparea județelor după numărul populației - la recensămintele din anii 2002 și 1992

Numarul populatiei Numarul judetelor
2002 1992
Sub 300.000 locuitori 5 4
300.000-400.000 locuitori 11 9
400.000-500.000 locuitori 9 9
500.000-600.000 locuitori 5 6
600.000-700.000 locuitori 5 5
700.000-800.000 locuitori 4 6
Peste 800.000 locuitori 3 3

Din punct de vedere al repartizării pe medii, s-a înregistrat o ușoară creștere a ponderii populației urbane, în ultimii 10 ani, în câteva județe: Alba, Dolj și Ilfov. Aceasta se explică, pe de o parte, prin creșterea populației urbane, iar pe de altă parte, prin schimbarea statutului unor localități (trecerea unui număr de 5 comune în categoria localităților urbane).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.