Raionul Ialoveni

7x puncte

categorie: Geografie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Raionul Ialoveni
Nu este lipsită de sens asocierea noțiunii de bogăție naturală cu aceea de materie primă, adică prima formă sub care o resursă naturală se prezintă ca rezultat al aplicării unei activități productiv umane.Aceasta poate fi prelucrată mai departe pînă la obținerea produsului finit sau poate face obiectul comercializării de piață.

3.Clasificarea[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Raionul Ialoveni

Referat despre Raionul Ialoveni
Nu este lipsită de sens asocierea noțiunii de bogăție naturală cu aceea de materie primă, adică prima formă sub care o resursă naturală se prezintă ca rezultat al aplicării unei activități productiv umane.Aceasta poate fi prelucrată mai departe pînă la obținerea produsului finit sau poate face obiectul comercializării de piață.

3.Clasificarea resurselor naturale.Varietatea mare de resurse naturale folosite de societate și necesitatea de a pune în evidență unele caracteristici utile din punct de vedere economic impun o clasificare a resurselor după mai multe criterii.Cea mai răspîndită clasificare este făcută pe baza utilizării tehnice.Conform acestui criteriu, se evidențiază resurse de combustibil, metalifere, resurse tehnice și materiale de construcție.

După criteriul amplasării în spațiu resursele se clasifică astfel:
-resurse provenite din atmosferă ( aer, energia solară și eoliană, lumina );
-resurse din hidrosferă ( apa,mineralele dizolvate, energia hidraulică );
-resurse din litosferă ( minerale , combustibili, sol );
-resurse din biosferă ( fauna și flora, populația ca forță de muncă, energia animalelor ).

După gradul de exploatare și gestionare (sau clasificarea genetică ) a resurselor distingem:
-resurse regenerabile (biomasa, solurile );
-resurse epuizabile 8minereuri de metale feroase și neferoase, rocile de construcție și combustibilii ifosili );
Resursele inepuizabile ( radiația solară și apele oceanice, valurile ).

După etapele geologice de formare resursele minerale se clasifică astfel:
-resursele formate în era arhaică ( în special resursele metalice );
-resursele paleozoicului inferior ( zăcămintele de minereu de fier, șisturi bituminoase, unele resurse petroliere și fosfatice );
-resursele paleozoicului superior ( resursele carbonifere (cca 50% ), resursele de petrol și gaz, resursele de săruri de potasiu și magneziu, o cantitate considerabilă de metale neferoase și rare );
-resursele erei mezozoice ( zăcăminte de petrol, cărbune, metale neferoase ( plumb, zinc, molibden, wolfram, etc.));
-resursele erei cainozoice (s-au format bauxitele, sulful, resursele polimetalice, șisturile și nisipurile bituminoase, materiale de construcție de origine sedimentară ).

Resursele naturale în orice moment pot fi caracterizate prin existența fluxurilor și a stocurilor care pot evalua sub efectul acțiunii omului sau se pot diminua.

4. Resursele de apă.
Terra este supranumită și „ planeta albastră ” datorită faptului că suprafața ocupată de apele marine este predominantă. Apa Oceanului Planetar ocupă 70,8 %, iar uscatul numai 29,2 %.Peste aceste imense întinder albastre continentele par a fi uriașe insule risipite între cei doi poli.

Apa, ca și organismele vii, formează un element original al planetei, singura din sistemul solar cu această zestre. Apa stă la originea vieții, este asociată omului (alcătuit în proporție de 50 % din apă ) și ea și-a pus amprenta pe marile civilizații din trecut. Dezvoltarea fără precedent a orașelor contemporane, a industriei și agriculturii s-a fondat pe folosirea intensă a apei.

Teritoriul raionului Ialoveni este traversat de două râuri ; Ișnovăț și Botna. În localitățile raionului Ialoveni sunt amplasate 215 sonde arteziene inclusiv: 100 sonde sunt exploatate, 115 sonde – neexploatate (în rezervă - 6, conservate - 25, tamponate - 84). De autorizație de folosință specială a apei dispun doar 68 sonde arteziene, 14 sonde cu termen expirat . Majoritatea sondelor neexploatate în procesul de privatizare au rămas fără stăpân . Ele nu dispun de proiecte de execuție, pașapoarte tehnice, lăsate la voia soartei.

Este necesar că aceste sonde să fie transmise la balansa primăriilor și după necesitate lichidate. În raionul Ialoveni sunt amplasate 71 bazine acvatice, inclusiv 9 - proprietate a statului, 57 - la balansă primăriilor și 5 bazine –proprietate privată.
La moment, 16 - bazine acvatice sunt nămolite, 8 - bazine uscate complect, la 8 - bazine barajul este avariat, la 13- bazine nu funcționează evacuatorul de fund, la 29 - bazine acvatice, zonele de protecție necesită înverzire cu arbori, arbuști și iarbă.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.