Psihologiile umaniste - Psihoterapiile bazate pe acestea si activitatea de cunoastere psihosociologica si influentare educativa a elevilor

3x puncte

categorie: Management

nota: 9.66

nivel: Facultate

Psihologia pedagogică (educațională), educație, psihopedagogie
Psihologia pedagogică, așa cum este prezentată în Vocabularul psihologiei de Henri Piéron, este:„Pedagogie întemeiată în mod științific pe psihologia copilului”; termenul psiholog școlar – se face trimitere la consilier (pg. 77):„Un consilier școlar este un educator însărcinat, într-o instituție de profil[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Psihologiile umaniste - Psihoterapiile bazate pe acestea si activitatea de cunoastere psihosociologica si influentare educativa a elevilor

Psihologia pedagogică (educațională), educație, psihopedagogie
Psihologia pedagogică, așa cum este prezentată în Vocabularul psihologiei de Henri Piéron, este:„Pedagogie întemeiată în mod științific pe psihologia copilului”; termenul psiholog școlar – se face trimitere la consilier (pg. 77):„Un consilier școlar este un educator însărcinat, într-o instituție de profil, să-i ghideze pe elevi în studiile lor. Sinonim: psiholog școlar”.

Sensuri ale termenului de educație și interacțiunea psihologie – pedagogie.După același dicționar (pg. 110).Educație. Ansamblu de mijloace prin care este dirijată dezvoltarea copilului.
1.Autoeducație. Ansamblu de mijloace prin care copilul, mai mult sau mai puțin ajutat de educatori, își dirijează el însuși dezvoltarea

2. Educație nouă. Nume general dat diferitelor metode care permit autoeducația, substituind astfel învățarea elevului în școală.Educație funcțională. Se spune despre un sistem educativ care pune în joc
„funcțiile mentale ale copilului, pe măsură ce își fac apariția(Claparéde)”.

Educația nu vizează modificarea naturii celui de care se ocupă pedagogul, ci să-l ajute să se dezvolte armonios în mediul lui. Ea necesită cunoașterea trebuințelor sale, a legilor creșterii sale fizice și mentale, depinzând de ideea pe care și-o face despre om și din punctul de vedere al conceptului socio-cultural, mai general.

„Învățământul individualizat” sau „pedagogie diferențiată
Într-adevăr, învățământul individualizat se bazează pe constatarea că elevii aceleiași clase nu sunt identici din punctul de vedere al nivelului de cunoștințe, al ritmului de achiziție sau personalității. În consecință, există puține situații didactice care să convină tuturor în același moment și este preferabil să fie modelate după nevoile fiecăruia.

Se inițiază un plan de lucru negociat între unul sau mai mulți elevi și profesor, acesta din urmă conduce fiecare elev spre un obiectiv dat după o progresie și cu ajutorul instrumentelor pedagogice adecvate, alese în funcție de nivelul de cunoștințe care trebuie testat, ritmul de achiziție sau alte dimensiuni de temperament și caracter. Munca individualizată include momentele de predare simultană în clasă.

Sistematizat în principiile sale și sub numele de pedagogie diferențiată, învățământul individualizat are ca scop să facă posibilă, prin diversificarea metodelor și a dezvoltării, achiziția de programe comune în clase eterogene.

EducațiaCa orice alt sistem construit de și pentru om, cel educațional trebuie să țină pasul cu evoluția umană, cu nevoile și cerințele tinerilor ce își petrec timpul în sălile de clasă în zilele noastre. Ca urmare, vom defini educația (formală, informală, nonformală, permanentă), așa cum este ea privită ca proces în secolul XX. Vom evidenția raporturile dintre acestea și modul în care abordarea sociologică a sistemului educațional a condus l consacrarea unei discipline specializate, numită sociologia educației.

Astfel:Educația (definită prin enumerarea speciilor de acțiune implicate în procesul de învățare) este ansamblul de acțiuni sociale de transmitere a culturii, de generare, organizare și conducere a învățării individuale sau colective.

Educația formală (definită in punctul de vedere al gradului de organizare, este specia care desemnează specificul organizării educației și anume pe aceea pe care o avem în vedere în primul rând în școală), se realizează prin acțiuni de predare și instruire proiectate și realizate de personal specializat pentru conducerea învățării pe baza unor obiective prestabilite în instituții școlare ierarhic structurate, după criterii de vârstă și de performanță, în cadrul unui sistem de învățământ.

Educația informală (definită în funcție de gradul de organizare corelat cu cea formală) este procesul permanent de asimilare voluntară și involuntară de atitudini, valori, modele de comportare sau cunoștințe vehiculate în relațiile și interacțiunile sociale din mediul personal de viață, din familie, joc, muncă, bibliotecă, mas-media, stradă etc.

Educația informală ca arie de extindere este în funcție de:
a)receptivitatea individuală;
b)presiunea socială (respectiv nevoia de anumite calificări, priceperi, competențe formate prin acest tip de educație);
Ea include: socializarea, aculturația, propaganda și alte acțiuni sociale cu efecte educative care au și funcții de modelare a conștiinței.

Educația nonformală (definită tot în funcție de gradul de organizare), se realizează prin acțiuni educative, filiere de instruire și rețele de învățare organizate în afara sistemului de învățământ ca răspuns la cerințele sociale și nevoile individuale de permanentizare a învățării. S-a dezvoltat îndeosebi în a doua jumătate a sec. XX, fiind acum în expansiune, incluzând instituții educative destinate mai ales tinerilor și adulților.

Atât educația informală cât și cea nonformală au caracter complementar față de instituțiile școlare, oferind adesea soluții alternative de formare profesională sau general-culturală.Educația permanentă cuprinde formele complementare sau care uneori oferă soluții alternative de formare profesională sau general-culturală, față de formele școlare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.