Psihologia varstelor

5x puncte

categorie: Psihologie

nota: 9.57

nivel: Facultate

În adolescenTă este mai abstract si mai cuprinzător. O cale importantă de cunoastere a conceptului de sine este chestionarul « Cine sunt eu ». Tesul proiectiv favorizază exprimarea reacTiilor emoTionale, reducând tensiunea pihică si oferă informaTii asupra modului în care este structurată imaginea de sine a subiectului, asupra dimensiunilor si dominantelor sale, asupra modului caracteristic de a a[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Psihologia varstelor

În adolescenTă este mai abstract si mai cuprinzător. O cale importantă de cunoastere a conceptului de sine este chestionarul « Cine sunt eu ». Tesul proiectiv favorizază exprimarea reacTiilor emoTionale, reducând tensiunea pihică si oferă informaTii asupra modului în care este structurată imaginea de sine a subiectului, asupra dimensiunilor si dominantelor sale, asupra modului caracteristic de a acTiona, de a simTi, de a răspunde la solicitările sociale.

În 1950, F.J.T. Bugental si S.L. Zelen au imaginat o probă care constă în solicitarea subiecTilor investigaTi să formuleze trei răspunsuri la întrebarea « Cine esti tu ? ». Patru ani mai tărziu M.H.Kuhn si T. S. Mc. Portalnd au diversificat proba cerând subiecilor să completeze 20 de spaTii care începeau cu formularea “Eu sunt...”. Proba este cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de TSTTwenty Statements Test sau WAY ( Who are You ?). Adaptat de Ursula Schiopu, util în studii comparative după vârstă, profesie etc, testul de personalitate « Eu Sunt... » evidenTiază reprezentarea diferitelor caracteristici si laturi ale personalităTii, accentuarea unor structuri ale acesteia.

Conceptul de sine împreună cu imaginea de sine alcătuiesc latura cognitivă a reflectării propriului Eu. Conceptele asociate sinelui sunt imaginea de sine si constiinTa de sine. Construirea stimei de sine
depinde de practicile parentale, de modul în care părinTii îsi văd si îngrijesc copiii. Copiii cu o bună stimă de sine au în general părinTi cu o bună stimă de sine, care definesc clar si ferm limitele. Între aceste limite copiii au posibilitatea de a fi independenTi având si în acelasi timp sentimantul că sunt protejaTi.

1.2. Stima de sine
Stima de sine este atitdinea pozitivă sau negativă a subiectului faTă de propria fiinTă si modul de a se simTi capabil, important, valoros. Stima de sine este relativ constantă, dar de fapt are o parte stabilă iar alta care se modifică în perioade de timp dificile sau în cazul unor seri de insuccese. Unul din instrumentele de evaluare a stimei de sine si cel mai utilizate în cercetarea din psihologie si psihiatrie este scala Rosenberg.

Acest chestionar oferă o indicaTie despre nivelul stimei dumneavoastră de sine. Imaginea de sine, conceptul de sine, stima de sine au o foarte mare importanTă în viaTa omului în manifestarea si dezvoltarea personalităTii sale, în iniTierea, realizarea si dezvoltarea relaTiilor cu grupul. Oamenii tind să caute ocazii care le conservă stima si respectul de sine si vor evita situaTiile opuse. Respectul de sine este important pentru că reprezintă o calitate perseverentă în timp, în relaTie cu aprecierile celorlalTi.

O bună stimă de sine previne esecul scolar, anumite dificultăTi de învăTare, delincvenTa, abuzul de droguri si suicidul. Copiii cu dizabilităTi au o imagine de sine negativă, ceea ce la accentuează
handicapul obiectiv. De aceea este nevoie de o preocupare specială pentru ameliorarea imaginii de sine a acestor copii. În educaTie se vorbeste despre un sine academic. Elevii care au respect de sine si o imagine pozitivă a lor obTin rezultate mai bune. Cercetările demonsrează că rezultatele academice slabe conduc la o diminuare a
respectului de sine, iar stima de sine scăzută tinde să fie compensată de cresterea respectului de sine în alte domenii.

Copiii cu rezultate scolare slabe vor să atragă atenTia asupra lor prin acte de frondă, care-i vor face să se simtă respectaTi de ceilalTi colegi si de ei, chiar dacă în sens negativ. Capacitatea scolară este o importantă componentă a sinelui, a respectului de sine la vârsta scolară. Lipsa autoaprecierii, a respectului de sine si a iubirii de sine împiedică menTinerea unor relaTii de dragoste normale si mature. Până ce persoana nu este capabilă să se iubească pe sine nu va putea iubii pe altcineva.

Freud si psihanalistii susTin că semnul maturităTii este capacitatea de a iubi si a munci. “Desi nimeni nu protestează când aplicăm conceptul de iubire la diferite obiecte, mulTi cred că este o virtute să-i iubesti pe alTii, dar că păcătuiesti iubindu-te pe tine însuTi. Se presupune că, în măsura în care mă iubesc pe mine însumi, nu iubesc pe alTii si că deci, iubirea de sine este unul si acelasi lucru cu egoismul. Acest punct de vedere este foarte vechi în gândirea occidentală” .( John Calvin în Institutes of the Christian Religion, translated by J. Alban, Presbyterian Board of Christian Education, Philadelphia, 1928, Cap.7, par.4, p.622).

John Calvin vorbeste despre iubirea de sine ca despre o ciumă. “Freud vorbeste despre iubirea de sine în termeni psihiatrici dar, totusi, judecata sa de valoare este aceeasi cu cea a lui Calvin. Pentru el iubirea de sine este totuna cu narcisismul, cu întoarcerea libidoului către tine însuTi. Iubirea nu este neapărat o relaTie cu o persoană, iubirea este o atitudine, o orientare a caracterului, care determină modul de corelare a unei persoane cu lumea în întregul ei.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.