Psihologia personalitatii infractorului si a devierilor normativ-morale si comportamentale

5x puncte

categorie: Psihologie

nota: 9.63

nivel: Facultate

Referat despre Psihologia personalitatii infractorului si a devierilor normativ-morale si comportamentale
V. Vasil'ev, cercetînd procesul formării personalității infracționale4, menționează rolul particularităților psihofiziologice — al tipului sistemului psihic, temperamentului, caracterului, cît și al factorilor sociali, cu deosebire al celor care determină procesul socializării ind[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Psihologia personalitatii infractorului si a devierilor normativ-morale si comportamentale

Referat despre Psihologia personalitatii infractorului si a devierilor normativ-morale si comportamentale
V. Vasil'ev, cercetînd procesul formării personalității infracționale4, menționează rolul particularităților psihofiziologice — al tipului sistemului psihic, temperamentului, caracterului, cît și al factorilor sociali, cu deosebire al celor care determină procesul socializării individului, în cercul cauzelor subiective ale infracțiunii autorul înscrie gîndirea și conștiința, dominate de anumite reprezentări, contradictorii celor general-umane, orientarea socială, rezultată din trebuințele, interesele și motivația cu caracter antisocial.

E vădită orientarea cercetării personalității infractorului spre desemnarea corelației dintre biologic și social, acest proces examinîndu-se doar în dinamică: „în cadrul procesului de dezvoltare socială, de formare a personalității. Studiul personalității infractorului oferă informație tuturor agenților judiciari, care realizeză cercetarea penală sau sînt implicați în activitatea de resocializare a condamnaților. Firește că în cadrul cercetării penale se ține cont nu de toate particularitățile învinuitului, ci doar de cele care au o importanță principială pentru proces: conținutul învinuirii și contextul real al cercetării.

Nu pot fi stabilite anumite cadre formale, care ar delimita competențele diferiților agenți judiciari în cercetarea personalității infracționale. Cu cît mai multe date despre aceasta posedă agenții judiciari, cu atît mai eficient decurge cercetarea penală. Și totuși, fiecare specialist implicat în această activitate o examinează ca pe o unitate distinctă, determinîndu-și, totodată, un anumit scop:
— anchetatorul penal — care ține pe parcursul anchetei preliminare nu doar să identifice circumstanțele ce urmează a fi demonstrate prin probe, ci să stabilească mijloacele procesuale optimale, să cerceteze cauzele obiective și subiective care au determinat comportamentul infracțional, recurge la o analiză amplăa personalității infractorului, în special a trebuințelor, atitudinilor, orientărilor, intereselor, motivelor;
— procurorul — realizînd fincția de supraveghere a legității pornirii procesului penal, efectuării cercetării și anchetei preliminare, este confruntat cu necesitatea unei caracterizări obiective a comportamentului infracțional, cercetînd personalitatea infractorului nu numai prin prisma delictului, ci și a raporturilorcu celelalte părți ale procesului;
— avocatul — obligat să desemneze împrejurările care ar putea să atenueze răspunderea sau chiar să ducă la achitarea învinuitului, este preocupat de cercetarea și demonstrarea unor calități pozitive ale infractorului,precum și de elucidarea unor circumstanțe nefavorabile de ordin psihic, psihologic sau social, careau provocat delictul, folosindu-le în procesul apărării;judecătorul — analizează și apreciază complet și obiectiv toate împrejurările cauzei, elucidînd factorii de diversă natură, cu deosebire cei subiectivi, care au determinat comportamentul infracțional, asigurînd influența educativă.

Personalitatea infractorului este cercetată și de specialiștii din alte domenii, implicînd:
- examinarea clinică — reconstituirea antecedentelor personale și patologice ale subiectului;
— examinarea paraclinică — probarea și obiectivarea diagnosticului clinic,stabilirea genezei tulburărilor psihice;
— investigările biogenetice — rolul factorilor ereditari în structura personalității infracționale;
— interpretarea neurofiziopatologică — cauzalitatea manifestărilor agresive antisociale de condițiile biopsihologice care le declanșează;
— cercetarea psihologică si psihosociologică — stuctura personalității infracționale motivată de ambianța socială, conflictele în carea fost implicată si modul în care acestea au fost soluționate, orientarea spre posibilitatea de recuperare socială;
— cercetarea sociologică — analiza personalității infractorului prin prisma proceselor macro- și microsociale;
— rezolvarea medico-legală — furnizarea datelor medicale obiective, în baza cărora este reconstituită starea de imputabilitate.

Abordarea acestor studii permite:
— aprecierea corectă a strărilor psihice a personalității infractorului, precizarea diagnosticlui si excluderea erorilor judiciare, atît provocate de atitudinea subiectivă a agenților, cît și de comportamentul de simulare al infractorului;
— identificarea cauzelor psihologice care au putut influența comportamentul, atît în timpul constituirii personalității, cît si în momentul comiterii infracțiunii, cele din urmă fiind, de regulă, caracterizate printr-o forță sporită;
— cerectarea tulburărilor cu caracter psihopatologic care au determinat infracțiunea, a gravității și forței lor;
— determinarea factorilor sociali care au provocat comportamentul infracțional, contribuind la instituirea unor trebuințe, aprecieri care vin în dezacord cuvalorile si normele sociale si normativitatea juridică;
— aprecierea gradului de periculozitate socială, pe care o prezintă individul cercetat, atît prin determinarea comportamentului acestuia de abatere de la normativitatea psihică sau socială, cît și prin orientarea lui spre delincventă.

Toate acestea permit evitarea erorii judiciare, aplicarea corectă a sancțiunii, adecvată caracterului infracțiunii săvîrsite, stabilirea programului de resocializare și recuperare socială, prevenirea recidivelor, elaborarea unor acțiuni mai vaste cu caracter social de prevenire a criminalității, de educare a conștiinței de drept. În psihologia juridică există mai multe definiții ale personalității infractorului. Un grup de autori bucureșteni consideră că ea este o „sinteză a tuturor elementelor care concură cu conformația mintală a unui subiect căruia îi dă o fizionomie proprie, specifică.

M. Enikeev o definește ca „o totalitate de calități individual-tipologice de importanță socială cu caracter negativ, care determină comportamentul criminal al individului.

V. Vasiliev pune accent pe raportul de interdependență dintre componenta biologică și cea socială în structura personalității infracționale.

Care este rolul acestor două componente și în ce măsură pot ele să determine un comportament deviant? Vorbind de cea biologică, punem în evidență un șir de calități cu care personalitatea vine în această lume (ereditare sau înnăscute) și care îi determină profilul morfoconstituțional și psihofiziologic. Aspectul fizic, calitatea proceselor neurovegetative, fiziologice, iar de aici și a celor psihice — cognitive, emotive și volitive, pot determina condiția socială a individului. De bună seamă, indivizii dotați cu o înfățișare plăcută si calități psihice ce nu le perturbează existența posedă conștiința unui eu social reușit, sînt încadrați armonios în ambianță.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.