Psihologia educatiei

5x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.70

nivel: Facultate

1.2. PRIORITĂTI ALE STUDIULUI PSIHOLOGIEI EDUCATIEI
Urmărind optimizarea instruirii si educatiei, psihologia educatiei este o ramură aplicativă a psihologiei, pe lângă multe altele cum ar fi: psihologia muncii, psihologia medicală, psihologia judiciară, psihologia sportului, etc. Toate urmăresc ca, pe baza unor cercetări psihologice să se amelioreze o activitate sau alta. Ca ramură a psihol[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Psihologia educatiei

1.2. PRIORITĂTI ALE STUDIULUI PSIHOLOGIEI EDUCATIEI
Urmărind optimizarea instruirii si educatiei, psihologia educatiei este o ramură aplicativă a psihologiei, pe lângă multe altele cum ar fi: psihologia muncii, psihologia medicală, psihologia judiciară, psihologia sportului, etc. Toate urmăresc ca, pe baza unor cercetări psihologice să se amelioreze o activitate sau alta. Ca ramură a psihologiei, psihologia educatiei ocupă un loc important în domeniul mai larg al cunostintelor psihologice fundamentale si aplicativ-practice, precum si în sistemul stiintelor care se ocupă de educatie:
psihologia generală, psihologia copilului, psihologia dezvoltării, psihologia patologică, sociologie, pedagogie, stiintele comunicării etc.

Psihologia educatiei studiază o multitudine de fenomene, activităti,
relatii, legităti, precum: legile ce guvernează activitătile psihocomportamentale si psihologia socială a indivizilor supusi influentelor educatiei;
- dezvoltarea psihismului de-a lungul diferitelor stadii de vârstă (si în special la vârsta scolară) si factorii dezvoltării psihice; fundamentele psihologice ale instruirii si educaŃiei (modul în care se dobândesc cunostintele, se formează trăsăturile de personalitate, se construiesc abilitătile);
- bazele psihologice ale selectării si utilizării metodelor de interventie asupra individului (metode de predareînvătare-evaluare);
- aspectele subiective ale unor fenomene cu conotatii pozitive sau negative în viata individului (succesul sau insuccesul scolar si social);
- dimensiunile psihologice ale agentilor implicati în activitătile instructiveducative (relatiile dintre educat si educator, elemente de psihologie a grupului, climatul educativ, etc.);
- relatiile dintre diverse variabile educationale (formele de educatie socio-profesională, conditiile exterioare ale procesului educational, etc).

În consecintă, psihologia educatiei contribuie hotărâtor la pregătirea
psihologică a profesorilor, aducând solutii practice în rezolvarea unor probleme educative. Din punct de vedere practic, cunostintele acumulate de psihologia educatiei sunt pretioase pentru toti cei implicati în actul educativ si oricine este supus influentelor educative si exercită asemenea influente. Necesitatea cunoasterii psihologice derivă din aceea că actul de instruire si de educatie trebuie să se adapteze la situaŃii infinit de variate, dată fiind diversitatea aptitudinilor, atitudinilor si aspiratiilor individului.

CAPITOLUL II - DEZVOLTAREA PSIHICĂ SI EDUCATIA
Obiectivul lectiei/capitolului:
Concepte cheie: dezvoltare, dezvoltare psihică, educabilitate, ereditate, mediu, educatie, dezvoltare cognitivă, dezvoltare afectivă, dezvoltare socio-morală.

2.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Dezvoltarea este o notiune foarte generală, care desemnează totalitatea
proceselor de transformare prin care trec organismele vii sau institutiile sociale (societate, cultură, economie etc); ea presupune trecerea de la simplu la complex, printr-o succesiune de stadii, fiecare dintre acestea având un specific cantitativ si calitativ propriu.

Dezvoltarea fiintelor umane se desfăsoară pe mai multe planuri: biologic, care implică cresterea si maturizarea fizică (somatică), morfologică si biochimică a diferitelor componente ale organismului; psihic, care presupune formarea si perfectionarea diferitelor procese, functii si însusiri psihice în cursul ontogenezei (evolutia individuală); social, care se referă la formarea si reglarea conduitei
(comportamentelor) în conformitate cu modelele si normele sociale.

Cresterea reprezintă o dimensiune a dezvoltării în sens cantitativ.
Procesul complementar este cel de maturizare care exprimă atingerea gradului de dezvoltare completă a unor functii ale organelor interne sau a unor fenomene psihice. Dezvoltarea psihică reprezintă procesul de formare a unor seturi de procese, însusiri si dimensiuni psihice si, totodată, procesul de însusire si restructurare continuă a acestora.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.