Protectia muncii

5x puncte

categorie: Marketing

nota: 9.15

nivel: Facultate

Direcții principale ale politicii de stat în domeniul protecției muncii:
-asigurarea priorității ale politicii de stat în domeniul protecției muncii;-emiterea și aplicarea actelor normative privind protecția muncii;-coordonarea activităților în domeniul protecției muncii și al mediului;

-supravegherea și controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul prote[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Protectia muncii

Direcții principale ale politicii de stat în domeniul protecției muncii:
-asigurarea priorității ale politicii de stat în domeniul protecției muncii;-emiterea și aplicarea actelor normative privind protecția muncii;-coordonarea activităților în domeniul protecției muncii și al mediului;

-supravegherea și controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecției muncii;-cercetarea și evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;-apărarea intereselor legitime ale salariaților care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;-stabilirea compensațiilor pentru munca în condiții grele, vătămătoare sau periculoase ce nu pot fi înlăturate în condițiile nivelului tehnic actual;

-participarea autorităților publice la realizarea măsurilor de protecție și al organizării muncii;
-pregătirea și reciclarea specialiștilor în domeniul protecției muncii;
-organizarea evidenței statistice de stat privind condițiile de muncă, accidentele de muncă, bolile profesionale și consecințele materiale ale acestora;

-colaborarea internațională în domeniul protecției muncii;
-contribuirea la crearea condițiilor nepericuloase de muncă, la elaborarea și utilizarea tehnicii și tehnologiilor nepericuloase, la producerea mijloacelor de protecție individuală și colectivă a salariaților;
-reglementarea asigurării salariaților cu echipament de protecție individuală și colectivă cu încăperi și instalații sanitar-social, cu mijloace curativ profilactice din contul angajatului.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale exercită coordonarea activității de protecție a muncii în Republica Moldova.
Normele de protecție a muncii și normele de igiena muncii se emit de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Sănătății după consultarea patronatelor și sindicatelor.[10]

Pentru realizarea lucrului metodoorganizatoric de protecție a muncii la întreprinderea de sticlă este fondat cabinetul de protecție a muncii. Instructajul introductiv se petrece cu toți cei cae intră la întreprindere la lucru permanent sau temporar, indiferent de calificare, specialitate sau de stagiul de lucru al lor, deasemenea cu muncitorii, recomandații la întreprinderele pentru îndeplinerea lucrărilor de la alte organizații, cu practicanții care-și petrec practica la întreprindere, admise pe teritoriul întreprinderii sau în secțiile de producere pentru îndeplinirea lucrărilor.

Instructajul introductiv îl petrece inginerul de protecție a muncii și tehnica securității în cabinetul de protecție a muncii, iar cu muncitorii inginero - tehnici, cu specialiștii tineri și cu elevii instituțiilor de învățămînt – inginerul șef al întreprinderii.

Instructajul introductiv se înregistrează în Registrul de înregistrare a instructajului introductiv de protecție a muncii, sanitarie de producere, securitate antiincendiară și acordarea primului ajutor care se păstrează la inginerul de protecția a muncii și tehnica securității.

Instructajul primar se petrece nemijlocit la locul de lucru înainte de admitere la lucru cu toți muncitorii intrați la întreprindere, după petrecerera instructajului introductiv deasemnea cu muncitorii transferați la alt lucru.

La instructajul primar muncitorului îi sunt arătate toate locurile periculoase la utilaj și la locul de lucru, metodele de organizare corectă și asigurea locului de lucru, deasemenea i se dau indicații de interzicere de a folosi metode periculoase în lucrul sau alte acțiuni, care pot duce la traumatism sau îmbolnăvire. Instructajul secundar cu scopul controlării și perfecționării nivelului de protecție a muncii se petrece nemijlocit la locul de lucru cu toți muncitorii indiferent de calificarea lor, specialitatea și stagiul de lucru.

Instructajele primar și secundar se înregistrează în Registrul de înregistrare a instructajelor primar și secundar de protecție a muncii, tehnica securității și securitatea anincendiară, care se păstrează la conducătorul lucrărilor, în subordonarea căruia se găsesc muncitorii.[10]

Analiza condițiilor de muncă
-evidențierea stării reale a condițiilor de muncă la obiectul de bază;
-analiza măsurilor tehnice și organizatorice spre preîntâmpinarea acțiunii negative asupra muncitorilor a factorilor nocivi de producere.

Analiza condițiilor de muncă se înfăptuiește în perioada practicii de diplomă sau de producere și se începe cu aprecierea vizuală a locurilor de muncă (categoriei de lucrări) din punct de vedere a condițiilor reale de muncă folosind indexația „normal”(n), „periculos (p).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.