Protectia atmosferei modificata de Legea 655/2001

1x punct

categorie: Economie

nota: 9.11

nivel: Facultate

ART. 2
Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrata a protectiei mediului."
ART. 3
(1) Principalele obiective ale strategiei nationale privind protectia atmosferei sunt urmatoarele:
a) mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele in care se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicat[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Protectia atmosferei modificata de Legea 655/2001

ART. 2
Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrata a protectiei mediului."
ART. 3
(1) Principalele obiective ale strategiei nationale privind protectia atmosferei sunt urmatoarele:
a) mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele in care se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
b) imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele in care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;

"c) adoptarea masurilor necesare pentru limitarea pana la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv in context transfrontier;"
d) indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu.
"(1^1) Strategia nationala privind protectia atmosferei se adopta prin hotarare a Guvernului."
"(2) Strategia se reactualizeaza periodic de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si se adopta prin hotarare a Guvernului."

ART. 4
Adoptarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor de activitate care pot afecta calitatea atmosferei se face cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
ART. 5
Autoritatile publice centrale si locale au obligatia sa asigure schimbul de informatii, inclusiv al celor necesare in activitatea de elaborare si punere in aplicare a strategiilor sectoriale legate de protectia atmosferei si al celor referitoare la cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive.

ART. 6
Semnificatia unor termeni specifici utilizati in ordonanta este definita potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."

CAP. 2
Atributii si responsabilitati in domeniul protectiei atmosferei
SECTIUNEA 1
Atributii si responsabilitati ale autoritatilor centrale si teritoriale pentru protectia mediului"
ART. 7
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, care este cea mai inalta autoritate de decizie si control in domeniul protectiei atmosferei, are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza si promoveaza strategia nationala in domeniul protectiei atmosferei si controleaza aplicarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei, ca parte integranta a strategiei si politicilor nationale de protectie a mediului;
b) coordoneaza si controleaza respectarea si punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a celorlalte acte normative de punere in aplicare a acesteia, in toate sectoarele de activita 19319b118t te;

c) elaboreaza, avizeaza, promoveaza si, dupa caz, aproba actele normative, precum si masurile necesare pentru aplicarea unitara pe teritoriul Romaniei a prevederilor privind protectia atmosferei, stabilite prin legislatia Uniunii Europene si prin conventiile internationale privind protectia atmosferei la care Romania este parte;
d) coordoneaza Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului, care include Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;

e) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind calitatea aerului;
f) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
g) coordoneaza la nivel national participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calitatii datelor;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.