Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale

7x puncte

categorie: Economie

nota: 8.89

nivel: Facultate

Referat despre Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale
Politica regională europeană este o politică axată pe solidaritate. Ea consacră mai mult de o treime din bugetul Uniunii Europene pentru reducerea inegalităților în materie de dezvoltare între regiuni și a disparităților dintre cetățeni, în ceea ce privește gradul lor de bunăstare. Prin această[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale

Referat despre Promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul fondurilor structurale
Politica regională europeană este o politică axată pe solidaritate. Ea consacră mai mult de o treime din bugetul Uniunii Europene pentru reducerea inegalităților în materie de dezvoltare între regiuni și a disparităților dintre cetățeni, în ceea ce privește gradul lor de bunăstare. Prin această politică, Uniunea dorește să contribuie la revitalizarea regiunilor rămase în urmă, la restructurarea zonelor industriale aflate în criză, la diversificarea economică a zonelor agricole supuse declinului sau la revitalizarea cartierelor defavorizate din orașe. Preocuparea majoră rămâne crearea de locuri de muncă. Într-un cuvânt, este vorba de întărirea “coeziunii” economice, sociale și teritoriale a Uniunii.

Principiile acestei politici și scopurile principale ale Uniunii Europene urmăresc promovarea progresului economic și social și eliminarea diferențelor care există între standardele de viață la nivelul diferitelor regiuni și state membre. Politica de coeziune se realizează printr-un instrument specific, numit Fondul de Coeziune (FC). Fondul de Coeziune finanțează proiectele care urmăresc îmbunătățirea mediului înconjurător și dezvoltarea infrastructurii în statele membre în care PNB pe cap de locuitor este sub 90% din media comunitară. În acest mod, Fondul contribuie atât la dezvoltarea durabilă a statelor membre avute în vedere, cât mai ales la întărirea coeziunii în cadrul UE.Bugetul Fondului de Coeziune pe perioada 2000-2006 este de 18 milioane Euro.

Politica regională și de coeziune a Uniunii Europene va trebui să facă față unui număr de obiective precise:
Viitorul politicii regionale în spațiul UE
Pe data de 10 februarie 2004, Comisia Europeană a adoptat o propunere de buget pentru o Uniune Europeană lărgită, cu 27 de state, pentru perioada 2007-2013.

Propunerea Comisiei este una curajoasă, în sensul recunoașterii faptului că anumite componente ale politicii comunitare ar trebui întărite. În mod special, Comisia a decis că politicii de coeziune ar trebui să i se dea o importanță sporită în noul pachet financiar, prin alocarea unei categorii bugetare separate, transparente, care să permită stabilitatea și certitudinea necesară pentru planificarea următoarei generații de programe naționale și regionale multi-anuale.
Decizia Comisiei reflectă demersul început încă de la publicarea celui de-al doilea Raport asupra Coeziunii Economice și Sociale în anul 2001, care a lansat dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune într-o Europă lărgită.

Recent, prin concluziile celui de-al treilea Raport asupra Coeziunii, Comisia Europeană a prezentat o propunere detaliată pentru prioritățile și mecanismele care ar trebui să stea la baza noii politici de coeziune în conformitate cu perspectivele bugetare sugerate anterior. Raportul rezumă patru provocări importante la care ar trebui să răspundă politica de coeziune în viitor, după cum urmează:
Mai multă coeziune într-o Uniune lărgită

Extinderea UE la 27 de state membre, sau chiar mai multe state membre in viitor, reprezintă o provocare fără precedent pentru competitivitatea și coeziunea internă a Uniunii. Recenta extindere a UE a dus și va duce în continuare la adâncirea decalajelor de dezvoltare, la repoziționarea geografică a problemelor disparităților către estul continentului european, precum și la tensiuni în procesul de ocupare a forței de muncă ce pot accentua șomajul. Disparitățile socio-economice se vor dubla conform estimării Comisiei, iar PIB-ul mediu al Uniunii Europene va scădea cu 12,5%.

Întărirea priorităților Uniunii
Întreaga Uniune Europeană se confruntă cu probleme serioase rezultate în urma procesului de restructurare determinat de fenomenul de globalizare, de deschiderea comercială, de dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere, de îmbătrânirea populației și de accentuarea migrației. Creșterea economică slabă a ultimilor ani a condus la creșterea șomajului în multe părți ale UE, antrenând în acest mod o serie de probleme sociale deloc de neglijat. Pentru a răspunde acestor provocări, în anul 2000 a fost adoptată așa numita Strategie de la Lisabona, care propune transformarea UE în cea mai dinamică și competitivă economie, bazată pe cunoaștere până în anul 2010.

Politica de coeziune are un rol semnificativ în atingerea obiectivelor stabilite la Lisabona, întrucât prin reducerea disparităților, UE se asigură că toate regiunile și grupurile sociale contribuie și beneficiază de dezvoltarea de ansamblu a spațiului comunitar. Mai mult , proiectul tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa menționează clar dezideratul unei „dezvoltări armonioase a Uniunii în ansamblu”.

Promovarea unei dezvoltări echilibrate și durabile
Cel de-al treilea Raport asupra Coeziunii al Comisiei arată că disparitățile productive și sociale persistente între țările și regiunile UE provin din deficiențe structurale legate de factorii cheie ai competitivității – înzestrarea inadecvată a capitalului uman, lipsa capacității inovative și a guvernanței regionale și respectarea redusă a mediului înconjurător. Costul de oportunitate al neaplicării unei politici de coeziune puternice nu se măsoară doar prin reducerea bunăstării individuale și colective, ci și în termeni economici, prin scăderea venitului potențial și a standardului de viață. Date fiind interdependențele definitorii ale unei economii integrate, aceste pierderi nu sunt limitate doar la regiunile mai puțin competitive, sau la persoanele mai puțin productive, ci afectează pe toți cetățenii UE. Prin asigurarea unei dezvoltări economice mai echilibrate la nivelul UE, politica de dezvoltare regională contribuie la reducerea supra-încălzirii zonelor dezvoltate, precum și la prevenirea blocajelor și crizelor potențiale.

Un nou parteneriat pentru coeziune
Reforma politicii de coeziune aduce cu sine oportunitatea de a crește eficiența, transparența și responsabilitatea la nivel politic. Întreg procesul de definire a politicilor economico-sociale la nivel comunitar trebuie să țină seama de importanța obiectivelor legate de coeziune. În acest mod, reforma politicii de coeziune poate contribui la întărirea
capacității instituționale la nivelul UE.

Conform obiectivelor Strategiei Lisabona, completată cu prevederile Consiliilor Europene ulterioare, Comisia Europeană a propus concentrarea programelor regionale pe un număr limitat de teme principale cum ar fi inovarea și economia cunoașterii, mediul înconjurător și prevenirea riscului, accesibilitate și servicii de interes general. Referitor la programele legate de ocuparea forței de muncă, obiectivele propuse sunt ocuparea totală, creșterea productivității și promovarea incluziunii și coeziunii sociale, conform Strategiei Europene de Ocupare.

Comisia Europeană propune definirea unui număr de trei priorități comunitare, care să simplifice și să facă mai transparentă politica de coeziune: convergența, competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă, respectiv cooperarea teritorială. Programele privind convergența ar urma să vizeze statele membre mai puțin dezvoltate și regiunile cele mai defavorizate ale Uniunii, care au un nivel de PIB/cap locuitor de sub 75% din media UE. Obiectivul principal al politicii de coeziune în acest context ar fi promovarea factorilor și condițiilor de creștere economică care să conducă la
convergență reală.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.