Proiectarea tehnologica de prelucrare mecanica

2x puncte

categorie: Fizica

nota: 9.34

nivel: Facultate

1.2.5 Nivelul de calificare a cadrelor.

Elaborarea documentației tehnologice face necesară , în unele etape , precizia gradului de calificare a cadrelor . Se impune deci ca , înainte de a se trece la proiectarea tehnologiei de prelucrare mecanică tehnologul să fie în posesia unor date privind calificarea cadrelor existente .

În funcție de acest element , se stabileș[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Proiectarea tehnologica de prelucrare mecanica

1.2.5 Nivelul de calificare a cadrelor.

Elaborarea documentației tehnologice face necesară , în unele etape , precizia gradului de calificare a cadrelor . Se impune deci ca , înainte de a se trece la proiectarea tehnologiei de prelucrare mecanică tehnologul să fie în posesia unor date privind calificarea cadrelor existente .

În funcție de acest element , se stabilește o asemenea variantă tehnologica încât sa fie posibila realizarea produsului în condițiile precise de proiectant , dar la un cost cât mai scăzut .

Ridicarea nivelului de calificare a cadrelor trebuie să constituie o problemă importantă pentru fiecare întreprindere , aceasta având însemnate consecințe asupra costului și productivității prelucrărilor .

1.2.6 Alte condiții de lucru .

În afara facturilor enumerate anterior și care , de obicei , sunt factorii a căror cunoaștere , este necesara înainte de a se trece la elaborarea procesului tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere (desenul de execuție a piesei , caracterul producției și mărimea lotului , echipamentul tehnic disponibil , desenul semifabricatului , nivelul de calificare a cadrelor) , exista situații în care pot apare elemente suplimentare , de care trebuie sa se țină cont în proiectarea tehnologiei .

Astfel , de exemplu , se cunoaște faptul că , de obicei , in stabilirea tehnologiei , se are în vedere , cu precădere , caietul economic , in sensul obținerii unei piese cu un cost cât mai scăzut . Pot apare însă și cazuri în care este absolut necesară efectuarea unor prelucrări în condițiile de productivitate maximă , pentru a evita așa-numita ,,ștrangulare" a producției în locurile ,,înguste". Într-un asemenea caz , se impune obținerea unui număr maxim de piese în unitatea de timp , chiar cu riscul unei eventuale creșterii a costului fabricației .

Tehnologul trebuie sa cunoască totodată nu numai echipamentul tehnic disponibil , ci și nivelul de utilizare a acestui echipament .

1.3 Succesiunea etapelor de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare.

O etapă importantă în proiectarea procesului tehnologic de prelucrare prin așchiere o reprezintă determinarea structurii procesului și a numărului de operații .

Numărul operaților (fazelor) tehnologice necesare executării pieselor este în strânsă legătura de condițiile tehnico-funcționale prescrise acestuia . Operațiile tehnologice se pot grupa în : operații de degroșare , operații de fisurare și operați de netezire .

O corectă succesiune a operațiilor se stabilește atunci când se ține seama atât de condițiile tehnice , care asigură posibilitatea realizării lor , cât și din considerente economice , care asigură cheltuieli minime de fabricație .

Un proces tehnologic bine întocmit va trebui să respecte următoarea schemă de succesiune a operațiilor :

- prelucrarea suprafețelor care vor constitui baze tehnologice sau baze de măsurare pentru operațiile următoare ;
- prelucrarea de degroșare a suprafețelor principale ale piesei ;
- finisarea acestor suprafețe principale , care se poate executa concomitent cu degroșarea ;
- degroșarea și finisarea suprafețelor auxiliare ;
- tratament termic (dacă este impus de condițiile tehnice) ;
- operați de netezire a suprafețelor principale ;
- executarea operațiilor convexe procesului tehnologic (cântăriri , echilibrări, etc.) ;
- controlul tehnic al calități ; în unele situați pot fi prevăzute operați de control intermediar după operațiile de importanță majoră , pentru a evita prelucrarea in continuare a unei piese care nu este corespunzătoare din punctul de vedere al calități .

După stabilirea succesiunii operațiilor și fazelor este necesar a se alege metoda prin care urmează a se realiza operația sau faza respectiva și apoi să se determine numărul de operații sau faza necesară realizării piesei finite .

Proiectarea procesului tehnologic optim tipizat de prelucrare a pieselor se face după următorul algoritm :

- alegerea piesei respective , dintre piesele clasei sau ale grupei ;
- codificarea suprafețelor elementare ale piesei reprezentative ;
- determinarea succesiunii optime a suprafețelor elementare ale piesei reprezentative in vederea prelucrării lor ;
- prescrierea tuturor procedeelor sau a metodelor tehnologice de prelucrare posibile de aplicat pentru prelucrarea fiecărei suprafețe elementare a piesei ;
- indicarea clasei de precizie și a rugozități suprafețelor prelucrate cu regimul optim de așchiere ;
- alegerea utilajului și a echipamentului tehnologic necesar pentru fiecare procedeu sau metodă tehnologică de prelucrare prescrisa ;
- prescrierea din normative a regimului de așchiere pentru prelucrarea fiecărei suprafețe elementare a piesei ;
- calculul urmei tehnice de timp ;
- calculul unui minut-mașina pentru fiecare procedeu sau metodă tehnologică de producție ;
- calculul costurilor parțiale si a costului total de prelucrare , la o operație , după fiecare procedeu sau metodă tehnologică , pe un utilaj , cu SDV-urile aferente ;
- determinarea variantei optime a procesului tehnologic tipizat și a următoarelor 3-4 variante în ordine crescătoare a costurilor .

1.4 Stabilirea tipului producției și calculul lotului optim de piese .

În industria constructoare de mașini exista trei tipuri de producții și anume :

- producție de masă ;
- producție de serie ;
- producție individuală sau de unicate .

În producția de masă produsele se execută în mod continu , în cantități relativ mari si într-o perioadă lunga de timp (de obicei câțiva ani) .
O caracteristică principală a producției de masă o constituie nu cantitatea de produse livrate , ci efectuarea la majoritatea locurilor de muncă a celorlalți operați cu repetarea continuă .

Producția fabricației de masă constă din produse de aceeași natura (unelte standardizate , tipuri stabilizate de largă utilizare) . O astfel de producție este de exemplu , producția de automobile , tractoare , motoare electrice , rulmenți etc .

În producția de serie se execută serii de produse și loturi de piese , care se repetă cu regularitate după anumite și bine stabilite perioade de timp .
O caracteristică principală a producției de serie o constituie repetarea periodică a executării aceleași operați la majoritatea locurilor de muncă . Produsele acestui tip de producție sunt mașini de tipuri stabilizate , fabricate în cantități mai mari sau mai mici , ca de exemplu : mașini-unelte , motoare staționare cu ardere internă , pompe , compresoare , utilaje pentru industria alimentară etc .

În producția individuală sau de unicate se execută produse într-o nomenclatură foarte variată în cantități mici , în majoritate unicate . Datorită acestui fapt producția individuală trebuie să fie universală și foarte elastică , pentru a putea executa nomenclatura largă și foarte variată de produse .

Caracteristica principală a producției individuale o constituie executarea la locurile de munca a unei foarte variate game de operații diferite fără o repetare periodică a lor . Produsele acestui tip de producție sunt mașini care nu au o utilizare largă , executată pe comenzi speciale .

Într-o serie de cazuri , în uzinele cu producție de masă , în anumite secții lucrul se desfășoară în serie .

Dacă însa la majoritatea locurilor de muncă se execută operații care se repetă periodic , atunci producția acelei întreprinderi este o producție de serie .
Producția de serie , în funcție de caracteristica ei principală , in unele cazuri se poate apropia de producția de masă , când se numește producție de serie mare , sau se poate apropia de producția individuală , când se numește producție de serie mică .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Fizica

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.