Proiectare didactica

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.42

nivel: Facultate

Referat despre Proiectare didactica
Stabilirea strategiilor didactice

Strategia didactică desemnează un anumit mod de a concepe activitatea de predare și învățare, combinând metodele, mijloacele de învățământ și formele de organizare a activității elevilor în vederea atingerii obiectivelor urmărite.

După Ioan Cerghit [2], strategiile didactice se pot clasifica:[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Proiectare didactica

Referat despre Proiectare didactica
Stabilirea strategiilor didactice

Strategia didactică desemnează un anumit mod de a concepe activitatea de predare și învățare, combinând metodele, mijloacele de învățământ și formele de organizare a activității elevilor în vederea atingerii obiectivelor urmărite.

După Ioan Cerghit [2], strategiile didactice se pot clasifica:
1. în funcție de caracterul determinant al învățării: a) strategii prescrise, bazate pe dirijarea riguroasă a învățării: imitative (imitarea modelelor); explicativ-reproductive (elevii ascultă și reproduc ce au învățat); demonstrative; algoritmice (învățarea dirijată pas cu pas); b) strategii neprescrise, de învățare prin efort propriu, prin activitate independentă: euristice, bazate pe descoperire; învățarea problematizată; experimentare, cercetare; creative; c) mixte (euristice–algoritmice);

2. în funcție de logica gândirii:
a) strategii inductive: de trecere de la particular, concret la general, abstract ( de la exemple la teorie);
b) strategii deductive: de trecere de la general la particular, de la teorie la fapte concrete;
c) mixte ( inductive–deductive).

Alegerea strategiilor se face în funcție de: obiective; natura conținutului; particularitățile elevilor; competențele cadrului didactic; condiții de dotare; timpul disponibil. Opțiunea pentru un anumit tip de strategie presupune precizarea metodelor, mijloacelor de învățământ și formelor de organizare a activității elevilor.
În cadrul lecției, formele de organizare a activității elevilor (de grupare a elevilor) pot fi:
1. frontală: cadrul didactic îndrumă în același timp activitatea tuturor elevilor din clasă ( expune, demonstrează cu toată clasa);

2. pe grupe: clasa este împărțită în grupe de 3-5 elevi (fiecare grupă își desfășoară independent activitatea, prin cooperarea dintre membrii săi: observă, experimentează, efectuează un proiect, confecționează un obiect etc.). Grupele pot fi: omogene ( elevii au același nivel de pregătire); eterogene ( elevii au nivele de pregătire diferite). Grupele pot executa o sarcină: comună, identică pentru toate grupele; diferențiată, de la o grupă la alta;

3. individuală: fiecare elev realizează sarcini școlare independent de colegii săi (rezolvă exerciții, probleme, studiază un text, lucrează la calculator, efectuează un experiment sau o lucrare practică, etc.). Sarcinile de lucru pot fi: comune pentru toți elevii clasei; diferențiate pe categorii de elevi; individualizate.

Un element fundamental în conturarea strategiei didactice este identificarea tipurilor de capacități/rezultate ale învățării pe care elevii le vor dobândi în acea lecție: informații factuale, concepte, deprinderi etc. Învățarea fiecărei capacități presupune parcurgerea unor etape specifice, de a căror respectare depinde atingerea obiectivelor lecției. Indiferent de capacitatea care se învață, într-o activitate de învățare se organizează o serie de evenimente care acționează asupra elevilor ajutându-i să atingă obiectivul propus. Aceste evenimente, numite evenimente ale instruirii se parcurg în următoarea ordine[5].

Evenimentele instruirii nu se succed întotdeauna în aceeași ordine. Ele pot să nu fie prezente în totalitatea lor pe parcursul unei singure lecții. ( de ex.: lecțiile de verificare sau de recapitulare nu conțin toate aceste evenimente) Construirea instrumentelor de evaluare se realizează pornind de la obiectivele activității didactice. Ele pot îmbrăca forme variate și pot fi utilizate în diferite momente ale activității didactice. Proiectarea unei lecții se finalizează cu elaborarea proiectului de lecție. În literatura de specialitate sunt prezentate diferite modele de proiecte de lecții, toate vizând aceleași aspecte de bază. Cadrul didactic va opta pentru acel model pe care-l consideră mai util și eficient.

Propunem, în continuare, un model orientativ de proiect de lecție.
A. Date generale
1. Data:
2. Clasa:
3. Obiectul de învățământ:
4. Subiectul lecției:
5. Tipul lecției:
6. Analiza conținutului lecției:
7. Obiective operaționale:
8. Metode de învățământ:
9. Mijloace de învățământ:
10. Locul desfășurării:
11. Timp:
12. Bibliografie:
B. Desfășurarea lecției (scenariul didactic)

Pentru a fi eficient, un proiect de lecție trebuie să îndeplinească următoarele cerințe [3, p. 124]:
- adecvarea la situațiile didactice concrete;
- operaționalitate, putând fi ușor de descompus în operațiuni distincte, pentru a fi aplicat în practică;
- flexibilitate și adaptabilitate la situații noi, care cer modificări „din mers”, pe parcursul desfășurării lecției;
- economicitate, astfel încât, într-un cadru strategic simplu, să se poată realiza cât mai mult din punct de vedere practic.
Proiectul de lecție este un instrument al activității cadrului didactic. Un proiect didactic bine construit este o condiție necesară, dar nu și suficientă, pentru realizarea unei lecții reușite. El este menit a așeza pe baze științifice demersul didactic, fără însă a șabloniza activitatea instructiv-educativă și a încorseta creativitatea cadrului didactic.

APLICAȚII
1. Elaborați, pe baza structurilor prezentate în tabele, planificările corespunzătoare unei discipline tehnologice.

2. Concepeți o strategie didactică (de tip demonstrativ, algoritmic, problematizantă, inductivă, deductivă etc.) cu aplicabilitate la un domeniu specific instruirii practice.

3. Exemplificați și concretizați elemente de conținut caracteristice diverselor evenimente ale instruirii, pentru o temă la alegere.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.