Proiect de practica

2x puncte

categorie: Economie

nota: 6.87

nivel: Liceu

Directia buget este un compartiment de specialitate, condus de un director executiv.
In exercitarea atributiilor sale, Directia buget colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a C.J.T., compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale, cu unitat[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Proiect de practica

Directia buget este un compartiment de specialitate, condus de un director executiv.
In exercitarea atributiilor sale, Directia buget colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a C.J.T., compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale, cu unitatile din subordinea C.J.T. sau finantate din bugetul acestuia, cu alte autoritati si institutii.
Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principalele lor atributii:

1. Serviciul elaborare si executie buget:

• Organizeaza si coordoneaza direct lucrarile de intocmire a proiectului bugetului C.J.T..
• Analizeaza si face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al Judežului Teleorman pe bugete componente.
• Intocmeste lucrarile pentru proiectul bugetului C.J.T., modificarea sau rectificarea acestuia.
• Analizeaza si face propuneri in legatura cu proiectele bugetelor unitatilor autofinantate si ale regiilor autonome de sub autoritatea C.J.T..
• Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in conformitate cu prevederile bugetului aprobat.
• Analizeaza fundamentarile si indeplinirea conditiilor legale pentru cererile de cheltuieli de capital cu finantare partiala sau integrala de la bugetul C.J.T..
• Face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investitiile institutiilor publice, regiilor autonome si societatilor comerciale ce se finanteaza de la bugetul C.J.T. in limita surselor cu aceasta destinatie posibil de asigurat; intocmeste listele de investitii anexe la proiectul bugetului.
• Analizeaza si face propuneri in legatura cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate.
• Analizeaza propuneri pentru surse alternative de finantare a unor programe de investitii si alte categorii de cheltuieli.
• Centralizeaza si analizeaza cererile de alocare, pe surse, a fondurilor pentru investitiile aprobate.
• Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea acestora.
• Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in legatura cu alocarea creditelor bugetare aprobate.
• Analizeaza necesarul de surse, pe categorii, pentru bugetul local pe ansamblu si pe bugete componente.
• Intocmeste documentatiile pentru alocarea fondurilor aprobate pentru bugetul C.J.T.de la bugetul de stat sau din alte fonduri publice.
• Elaboreaza lucrarile aferente pentru intocmirea raportarilor periodice, bilantului si contului de incheiere a exercitiului.
• Intocmeste alte lucrari dispuse de conducerea C.J.T..

2. Serviciul venituri, impozite si taxe

• Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente - bugetul. si bugetele consiliilor sectoarelor - a surselor reprezentand veniturile proprii aleJudežului Teleorman.
• Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente - bugetul si bugetele consiliilor locala - a sumelor/alocatiilor de la bugetul de stat si/sau din alte fonduri publice.
• Analizeaza evaluarile transmise de organele de specialitate pentru veniturile proprii ale bugetului local si face propuneri in legatura cu nivelul acestora .
• Elaboreaza sau, dupa caz, analizeaza si avizeaza propuneri pentru constituirea de noi surse de venituri si/sau suplimentarea celor existente.
• Fundamenteaza si face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor si taxelor locale.
• Face propuneri si/sau dupa caz avizeaza propuneri pentru impozite si taxe locale, inclusiv taxe speciale.
• Analizeaza si face propuneri, impreuna cu compartimentele de specialitate, cu privire la stabilirea tarifelor pentru care autoritatea locala are competenta de avizare/aprobare.
• Analizeaza si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor, obiectiunilor, reclamatiilor si cererilor privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale precum si a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt in competenta de solutionare a altor compartimente.
• Intocmeste alte lucrari in sarcina directiei dispuse de conducerea C.J.T. si/sau de conducerea directiei.

3. Biroul raportare executie buget

• Organizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a veniturilor bugetului C.J.T..
• Intocmeste documentele de raportare corespunzatoare.
• Primeste, verifica si centralizeaza raportarile operative cu privire la executia cheltuielilor bugetului C.J.T..

Modalitatile de reprezentare a structurii organizatorice sunt ROF-ul, organigrama si fisele de post.

Modalitati de perfectionare a sistemului organizatoric:

• Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare, functie de volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor, a componentelor procesuale implicate nemijlocit in realizarea acestora (sarcini, atributii, activitati, functiuni)
• Determinarea necesarului de posturi si functii (si, in acest context, infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi)
• Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale
• Determinarea necesarului de personal, per total si structura socio-profesionala, functie de natura si caracteristicile posturilor de management si executie
• Echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe acelasi nivel ierarhic
• Aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea, pe cat posibil, a numarului de niveluri ierarhice

1.3 Profil – obiect de activitate

Directia buget are ca obiect de activitate coordonarea, in conditiile legii, a activitatilor de elaborare a bugetului local si asigurarea derularii in bune conditii a executiei bugetare, precum si indeplinirea, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, a atributiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritatilor locale in legatura cu intocmirea si executia bugetului local, constituirea si utilizarea fondurilor publice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.