Proiect Statistica

5x puncte

categorie: Economie

nota: 8.70

nivel: Facultate

Observarea statistica presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemanatoare cu cele impuse pe plan international. Ele au în vedere: autonomia metodologica, confidentialitatea, transparenta, specializarea, proportionalitatea si deontologia statistica.
Prin programul de observare trebuie să se precizeze câteva elemente fixe, si anume: DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Proiect Statistica

Observarea statistica presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemanatoare cu cele impuse pe plan international. Ele au în vedere: autonomia metodologica, confidentialitatea, transparenta, specializarea, proportionalitatea si deontologia statistica.
Prin programul de observare trebuie să se precizeze câteva elemente fixe, si anume:
o scopul observarii este subordonat scopului general pentru care s-a organizat cercetarea statistica si de exacta lui întelegere depindereusita actiunii;
o obiectul cercetarii sau colectivitatea cercetata reprezinta multimea unitatilor la care vor fi înregistrate caracteristicile precizate.
Obiectul observarii trebuie sa fie delimitat ca volum, în timp, spatiu, cât si din punct de vedere organizatoric;
o unitatea de observare ca element component al colectivitatii trebuie sa fie clar definita pentru a obtine date complete, exacte si comparabile în timp si spațiu. Unitatile de observare pot fi simple sau
complexe în functie de scopul cercetarii;
o programul observarii constă în stabilirea tuturor caracteristicilor care trebuie înregistrate, a modalitatilor concrete de culegere a datelor, încadrarea în timp si spațiu a activitatii de obtinere a informatiilor;
o formularele si instructiunile de înregistrare se prezintă sub forma de fise (care se completeaza pentru o singura unitate de observare) si liste (care se completeaza pentru mai multe unitati). Formularele de înregistrare sunt însotite de norme metodologice si tehnice privind completarea lor, norme ce pot fi imprimate direct pe formular sau în brosuri anexe. Metodele si procedeele de observare statistica sunt în functie de natura fenomenelor studiate, de modul de organizare a activitatii.
Metodele si procedeele de observare statistica sunt în functie de natura fenomenelor studiate, de modul de organizare a activitatii agentilor economici, de posibilitătile de înregistrare a fenomenelor si de mijloacele tehnice de prelucrare de care se dispune. Gruparea metodelor de înregistrare (observare) în sisteme are la baza diferite criterii:
a) după modul de organizare a activitatii social-economice deosebim:
o observari permanente, care se efectueaza prin intermediul sistemului informational statistic;
o observari special organizate ca: recensaminte, anchete, monografii;
b) dupa timpul la care se refera datele, observările statistice pot fi:
o curente, cum sunt rapoartele statistice;
o periodice, care se efectuează la un anumit interval de timp (recensamântul);
o unice (observari speciale), care se fac pentru consemnarea statistica a unui eveniment nerepetabil;
c) după numarul unitatilor înregistrate, observarile pot fi:
o totale, cum sunt recensamintele si raportarile statistice, prin care se culeg date de la toate unitatile colectivitatii;
o partiale, cum este sondajul prin care se realizeaza înregistrari numai la o parte din unitatile colectivitatii.

Principalele tipuri de lucrari de înregistrare statistica practicate sunt prezentate în continuare:
o Recensamântul
o Rapoartele statistice
o Anchetele prin sondaj
o Ancheta statistica
o Observarea partii principale
o Monografia
o Ancheta integrata în gospodarii
o Ancheta asupra fortei de munca în gospodarii
o Ancheta structurala în întreprinderi
o Observarea pietei taranestiSISTEMATIZAREA SI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE


Sistematizarea datelor se face după un program care cuprinde metodologii si procedee de prelucrare specifice proceselor studiate, precum si unele masuri organizatorice. În acest sens, se procedează la efectuarea unor operatiuni de centralizare, grupare si reprezentare a datelor sub forma de serii, tabele si grafice.
Etapele sistematizarii statistice implica parcurgerea următoarelor etape:
o centralizarea;
o gruparea sau clasificarea datelor si calculul indicatorilor statistici absoluti;
o calculul indicatorilor derivati;
o prezentarea rezultatelor prelucrarii sub formă de: serii, tabele si grafice.
Gruparea statistică este o centralizare pe grupe a unitatilor unei colectivitati în care caracteristica de grupare este o variabila în functie de care unitatile colectivitatii sunt repartizate în grupe distincte cât mai omogene.
Notiunile de baza folosite de metoda grupării statistice sunt:
o caracteristica de grupare;
o intervalul de grupare.
Intervalele de grupare pot fi:
o intervale egale si neegale;
o intervale închise si deschise;
o intervale cu variatie discreta si cu variatie continua.
Metodele de prezentare a rezultatelor prelucrarii primare sau secundare a datelor statistice sunt:
o tabelele statistice;
o seriile statistice;
o reprezentarile grafice.
Tabelul este o retea de linii orizontale si verticale care, prin întretaiere, formeaza rânduri, coloane, rubrici.
Continutul tabelului este format din:
o titlul tabelului sau subiectul tabelului, care reda într-o forma concisa colectivitatea si partile sale componente;
o predicatul tabelului (respectiv titulatura coloanelor) reprezinta elementele statistice care caracterizeaza subiectul tabelului, deci este format din sistemul de caracteristici pentru care s-a făcut centralizarea datelor.

Tipurile tabelelor statistice
o Tabelele simple
o Tabelele pe grupe
o Tabelele combinate

Seria statistica este prezentarea paralela a două siruri de date, în care primul sir prezinta caracteristica de grupare (atributiva, de spatiu sau de timp), iar cel de-al doilea, rezultatul centralizarii fenomenelor, adică numarul de unitati din fiecare grupa.
Reprezentarile grafice reprezintă o modalitate expresiva deoarece vizualizeaza informatiile statistice în vederea perceperii sintetice si globale a întregului ansamblu de mesaje informationale si permite formarea unei imagini intuitive si clare despre evolutia fenomenelor si proceselor în timp. Reprezentarile grafice sunt metode rapide de determinare a legaturilor si corelatiilor dintre fenomene si pun în evidentă caracteristicile acestora: structuri, relatii, tendinte, regularitati, precum si anomalii, erori sau omisiuni în datele originale.
Elementele de baza ale graficelor sunt:
o Titlul graficului
o Scara de reprezentare
o Reteaua graficului
o Legenda
o Sursa datelor
o Notele explicative
o Graficul propriu-zis
Principalele tipuri de grafice statistice
o Cronogramele si diagramele polare
o Histograma, poligonul si curba frecventelor
o Cartogramele si cartodiagrameleAPLICATIE

Se va alege un esantion (pe baza tabelului nr. 1 din sinteza) format din 20 de persoane, pe baza unui pas de numarare din 2 in 2 sau din 3 in 3 sau pornind de la un anumit numar - exemplu: 18, 20, 22, etc.).
Pe baza seriei de 20 de persoane rezultate se va realiza:
1) gruparea simpla in functie de varsta a celor 20 de persoane prin relatia Sturgers;
2) gruparea simpla a persoanelor printr-un numar de grupe dat 9exemplu 5 grupe):
3) gruparea combinata in functie de varsta si de coficientul de inteligenta a celor 20 de persoane;
4) reprezentarea grafica a celor 20 de persoane in functie de gruparea simpla prin histograma si prin poligonul frecventelor (la fel ca in sinteza).
Pentru gruparea persoanelor in functie de varsta se vor calcula:
o indicatorii de frecventa (la fel ca in tabel nr. 6 din sinteza) si calculele aferente;
o mediile (tabel nr. 7 din sinteza) si calculele aferente;
o indicatorii de pozitie (tabel nr. 8 din sinteza) si calculele aferente;
o indicatorii de variatie (tabel nr. 9 din sinteza), calcule si concluzii
5) indicatorii de corelatie (tabel nr. 11, 14 din sinteza) pe baza celor doua grupari realizate
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.