Programul operational POAT

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.60

nivel: Facultate

Acest program raspundeunornevoi de identificarepentruintregulsistemul de management, iarprinnaturasa, acest program este de timporizontal. Celelalteprograme pot primisprijinprin POAT in vedereaimplementariidar in aceleasitimp.POAT oferasprijinsporitsiprocesului de coordonaresisistemului de control financiarsi audit.
POAT vacontribui in mod substantial alaturi de celelalteprogrameoperationa[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Programul operational POAT

Acest program raspundeunornevoi de identificarepentruintregulsistemul de management, iarprinnaturasa, acest program este de timporizontal. Celelalteprograme pot primisprijinprin POAT in vedereaimplementariidar in aceleasitimp.POAT oferasprijinsporitsiprocesului de coordonaresisistemului de control financiarsi audit.
POAT vacontribui in mod substantial alaturi de celelalteprogrameoperationale la realizareatematiciiprezentate in Cadrul Strategic National de Referinta, mai exact " Construireaunei capacitate administrative eficace "

POAT tine cont de angajamenteleluate de GuvernulRomaniei, prinintermediuldocumentului de pozitiecomplementarpecapitolul 21 " Politicaregional sicoordonareainstrumentelorstrucuturale " siva tine cont de progreseleinregistrate in implementarea " PlanuluiUnic de Actiunipentruimbunatatireasistemelor de gestiunare a fonduriloreuropeneacordateRomaniei de UniuneaEuropeana " adoptat de catreGuvern in 2005.

Obiectivul POAT la nivel national este de a asigurasprijinulnecesarprocesului de coordonaresiimplementare a instrumentelor structural si de a asigura o comunicarecorespunzatoare la adresapublicului general cu privire la interventiilefinantateprinfonduriEuropene.
In vedereaatingeriiacestorobiective, au fostidentificateurmatoarele axe prioritare:

1- DezvoltareasimentenantaSistemulInformaticUnic de Management (SMIS)si a retelei sale digitale
→ elaborareastudiilorsianalizelor
→ elaborarea, testareasiinstalareanoilorversiuni SMIS
→ transferul de date de la o versiune SMIS la alta

2- Functionareaunitatii central SMIS si a retelei de coordonatori
→procesul de angajaresimentinere a personaluluitehnicpentrufunctionarea continua a sistemului
→functionareaunui help desk in cadrulunitatiicentrale SMIS
3- Formareautilizatorilor, distribuireaghidurilor de procedure si a manualelor de utilizareprecumsiactivitati de informareprivind SMIS
→numarul de utilizatorieste estimate la cca. 3500 la nivel central, regional si local
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.