Profilul axiologic al curriculumului in liceu - prezent si nevoi

5x puncte

categorie: Marketing

nota: 7.34

nivel: Liceu

Profesorul trebuie sa se preocupe în mod special de educație: estetică, folclorică,bioetică,ecologică. Educația ecologică-omul și natura sunt condamnați să trăiască înpreună. Aceste tipuri de educație le formează la elevi orientări axiologice privind valorile fundamentale ale umanității:adevărul,binele,frumosul,libertatea.

Valențele mediului rural în modelarea profilului axiologic a[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Profilul axiologic al curriculumului in liceu - prezent si nevoi

Profesorul trebuie sa se preocupe în mod special de educație: estetică, folclorică,bioetică,ecologică. Educația ecologică-omul și natura sunt condamnați să trăiască înpreună. Aceste tipuri de educație le formează la elevi orientări axiologice privind valorile fundamentale ale umanității:adevărul,binele,frumosul,libertatea.

Valențele mediului rural în modelarea profilului axiologic al liceenilor. În școli-resursele materiale,financiare sînt reduse,numărul elevilor din învățămînt sa redus considerabil,fiind cauzat de procesul de depopulare a zonelor rurale.

Proiectul „educație de calitate în localitățiile rurale din R.M”-trebuie perfectionat în conformitate cu cerințele societății contemporane.Obiectivul proiectului este de a face din comunitatea rurală un partener conștient și activ în realizarea unei educații de calitate.

Calitatea educatiei necesită adaptarea a trei direcții de optimizare:
1.Îmbunătățirea activităților de predare-învățare-evaluare.
2.Îmbunătațirea parteneriatului comunitate-școală.
3.Creșterea capacității de monitorizare,evaluare,elaborarea de politici și strategii.

La nivelul comunității în pregătirea și implementarea unui proiect e necesar participarea în echipă la întrunirile a două organisme:
a.Consiliul de Administrație al școlii alcătuit din 9-15 membri (directorul școlii,directorul adjunct,reprezentantul consiliului local,părinți,1-5 cadre didactice)
b.Echipa de proiect-directorul școlii,cadre didactice,un reprezentant al localității.

La valorificarea specificului mediului rural pot contribui toate disciplinile școlare. La fiecare disciplină competența profesorului se va reflecta în echilibrul folosirii strategiilor didactice:clasice și moderne, păstrarea elementelor tradiționale și deschiderea către noile metode și mijloace didactice,asa încît să obțină o întegrare de succes.
Educație ecologică-sugestii metodologice.

Elevul este un subiect activ al cunoașterii,participant activ la propria sa formare.În acest scop profesorul va utiliza o serie de strategii cum ar fi:metoda dezbaterilor,idei,propuneri,opinii.
Dezbaterea în grup ,seminar de tipul mesei rotunde, brainstorming, problematizarea,învățarea prin descoperire, observarea ,experimentul, modelarea,învățarea prin coopearea.

Metoda GIG-saw-clasa se împarte în echipe cu număr de elevi egal cu numărul de subteme a subiectului.Elevii din grupuri se numară de la1-4.Elevii ce au acelaș număr se adună aparte și formează grupuri de experți,elevii cu nr.1 primesc prima subtemă studiază această subtemă timp de 5-7min.Apoi fiecare se întoarce în grupul său-expert.Fiecare elev explică colegilor conținutul fragmentului său.Activități organizate în mediul extrașcolar sunt excursiile și taberele.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.