Procesul bugetar

5x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 9.79

nivel: Facultate

Aprobarea bugetului - institutia abilitata in acest sens este Parlamentul. Ansamblul deciziilor majore care se oglindesc in proiectul de buget, atat in privinta constituirii resurselor financiare publice (in partea de venituri), cat si al alocarii ulterioare a acestora pe diferite destinatii (in partea de cheltuieli), atrage de la sine necesitatea aprobarii acestuia de catre forul legislativ. DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Procesul bugetar

Aprobarea bugetului - institutia abilitata in acest sens este Parlamentul. Ansamblul deciziilor majore care se oglindesc in proiectul de buget, atat in privinta constituirii resurselor financiare publice (in partea de venituri), cat si al alocarii ulterioare a acestora pe diferite destinatii (in partea de cheltuieli), atrage de la sine necesitatea aprobarii acestuia de catre forul legislativ.

Proiectul legii bugetare si al bugetului, asumat de catre Guvern si prezentat spre aprobare Parlamentului, reprezinta o expresie a solidaritatii guvernamentale si constituie materializarea uneia dintre deciziile esentiale ce revin puterii executive. Din aceasta perspectiva, membrilor guvernului le revine, in totalitate, sarcina sustinerii respectivului proiect (insusit si asumat), in cadrul dezbaterilor parlamentare, desi rolul esential in acest sens revine ministrului economiei si finantelor.

Etapele esentiale privind elaborarea bugetului se refera la urmatoarele aspecte procedurale:
- prezentarea in plenul forului legislativ a raportului pe marginea proiectului de buget, de catre primul ministru sau de catre ministrul economiei si finantelor;
- examinarea documentului in comisiile permanente ale Parlamentului;
- analiza si aprobarea proiectului in comisia de buget, finante, banci a Parlamentului. Cu aceasta ocazie se vor analiza si, pe cale de consecinta, se vor aproba sau se vor respinge (dupa caz) amendamentele propuse de comisiile permanente de specialitate ale Parlamentului, desi hotararea finala in acest sens urmeaza a fi adoptata in plenul forului legislativ;

- dezbaterea propriu-zisa si, dupa caz, aprobarea proiectului de buget in plenul forului legislativ. In cadrul acestor dezbateri din Parlament, fiecare formatiune politica poate formula propriile amendamente, care vor fi solutionate fie prin negocieri politice, fie prin respectarea principiului majoritatii;
- promulgarea de catre Presedinte a legii bugetului, ca urmare a aprobarii acesteia de catre puterea legislativa.

3. executia bugetului - revine in sarcina Guvernului si a institutiilor publice subordonate acestuia (in calitatea lor de ordinatori de credite bugetare). Ulterior promulgarii si publicarii in Monitorul Oficial, legea bugetului devine operationala in mod efectiv si produce efecte in acest sens, trecandu-se la executia bugetului, care se deruleaza pe durata anului bugetar (care, in cazul tarii noastre, corespunde cu anul calendaristic). In mod generic, executia bugetului cuprinde ansamblul activitatilor de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a cheltuielilor aprobate in acest sens.

Situatiile financiare privind rezultatele executiei bugetare se materializeaza in:
-dari de seama trimestriale;
-sinteza anuala a veniturilor si cheltuielilor;
-conturile anuale ale executiei bugetare.

La nivelul veniturilor bugetare, fazele executiei bugetare cuprind:
- asezarea impozitului: identificarea si dimensionarea materiei impozabile atat la nivelul persoanelor juridice, cat si la nivelul celor fizice;
- lichidarea impozitului: determinarea cuantumului impozitului in corelatie cu nivelul materiei impozabile, al cotelor de impozitare si al reglementarilor fiscale, fapt care conduce la deschiderea rolului fiscal al respectivei persoane, in care se inscrie suma datorata de aceasta;

- emiterea titlului de percepere a impozitului: inscrierea cuantumului impozitului astfel determinat intr-un document justificativ, in baza caruia se autorizeaza perceperea impozitului in cauza;
- perceperea efectiva a impozitului, prin incasarea sumei datorate de debitor.

La nivelul veniturilor bugetare, fazele executiei bugetare cuprind:
- angajarea la plata: se refera la decizia prin care se genereaza obligatia unei institutii bugetare de a achita o suma de bani furnizorilor sai;
- lichidarea la plata: faza in care institutia publica constata si receptioneaza furnizarea bunurilor si/sau serviciilor contractate si, pe cale de consecinta, stabileste suma datorata furnizorilor;
- ordonantarea la plata: actul de emitere a unei dispozitii privind plata din alocatia bugetara a sumei in cauza, catre tertul furnizor;
- plata efectiva: achitarea in fapt a sumei datorate de institutia publica.

4. incheierea exercitiului bugetar - revine in sarcina atat a Guvernului (in special, prin intermediul Ministerului Finantelor Publice), cat si a Parlamentului. Finalizarea modului de gestionare a prevederilor bugetare se consemneaza prin intocmirea unui document justificativ intitulat contul anual de executie bugetara.

Acesta reflecta materializarea operatiunilor de executare a veniturilor (in sensul incasarii acestora) si a cheltuielilor bugetare (in sensul efectuarii acestora) si exprima modul in care guvernul (prin intermediul institutiilor publice din structura si subordinea sa) a respectat incadrarea veniturilor si cheltuielilor bugetare in limite stabilite initial, si, implicit, soldul bugetar astfel rezultat (care poate reflecta o stare de echilibru, deficit sau excedent). Contul anual de executie bugetara este elaborat de Ministerului Finantelor Publice, aprobat de catre Guvern si adoptat de catre Parlament.

5. controlul executiei bugetului - este exercitat de Curtea de Conturi, institusie publica aflata in subordinea directa a Parlamentului, ce efectueaza controlul financiar ulterior al resurselor financiare publice. Curtea de Conturi exercita acest control financiar ulterior la ordonatorii de credite bugetare, urmarind legalitatea si realitatea datelor cuprinse in contul anual de executie bugetara, prin raportare la eficienta, eficacitatea si economicitatea executiei bugetare, iar, pe aceasta baza, formuleaza concluzii privind calitatea gestionarii resurselor financiare publice.

6. aprobarea executiei bugetului - atribut ce revine Parlamentului, care, pornind de la raportul intocmit de Curtea de Conturi referitor la contul anual de executie bugetara, declanseaza procedura de dezbatere a acestuia si, in final, adopta legea de aprobare a contului de executie bugetara.
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.