Procesele demografice si starea sanatatii populatiei in raionul Drochia

5x puncte

categorie: Geografie

nota: 9.81

nivel: Facultate

Numărul persoanelor în vârstă de peste 60 de ani pe întreg globul pământesc a crescut de la 200 de mln. în 1950 la circa 650 mln. persoane în 2005. În Republica Moldova, cota lor în 2002 constituia 21,6%, iar în 2050, conform prognozei, indicele va alcătui 28,3%. Femeile în structura populației în etate reprezintă 63%. De remarcat că și pe viitor această disproporție dintre numărul bărbaților și c[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Procesele demografice si starea sanatatii populatiei in raionul Drochia

Numărul persoanelor în vârstă de peste 60 de ani pe întreg globul pământesc a crescut de la 200 de mln. în 1950 la circa 650 mln. persoane în 2005. În Republica Moldova, cota lor în 2002 constituia 21,6%, iar în 2050, conform prognozei, indicele va alcătui 28,3%. Femeile în structura populației în etate reprezintă 63%. De remarcat că și pe viitor această disproporție dintre numărul bărbaților și cel al femeilor se va menține.

Pentru optimizarea proceselor ce țin de organizarea asistenței medico-sociale a persoanelor vârstnice, în special a femeilor în etate, este necesar de a efectua investigații speciale orientate spre descrierea tendințelor demografice, determinarea factorilor social-igienici, economici și medicali care influențează sănătatea și bunăstarea femeilor, a nivelului și structurii morbidității, volumului serviciilor medico-sociale necesare, precum și elaborarea măsurilor, argumentate științific, de realizare a principiilor de organizare a asistenței persoanei vârstnice.

Scopul lucrării date este evaluarea aspectelor demografice, sociale și medicale ale femeilor vârstnice (după vârsta de 60 de ani) în Republica Moldova.
Pentru atingerea scopului studiului au fost efectuate studii speciale privind determinarea tendințelor și particularităților demografice, a factorilor socio-economici ce influențează sănătatea și bunăstarea femeilor vârstnice, s-a studiat nivelul și structura morbidității femeilor vârstnice, retrospectiv s-a cercetat sănătatea reproductivă cu o evaluare ulterioară a perioadei climacterice.

Rezultatele cercetării au permis evidențierea particularități semnificative în ceea ce privește mediul de reședință al femeilor, iar aprecierea sănătății femeilor este influențată prioritar de vârstă, nivelul de asigurare materială, venitul lunar, angajarea în câmpul muncii, locul de trai și gradul de informatizare, prezența maladiilor cronice, invaliditatea și gradul de dependență față de alte persoane.

Sănătatea femeilor vârstnice este influențată de relațiile cu copiii. În localitățile rurale, precum și în cele urbane acest indice se caracterizează prin valori bune și satisfăcătoare și constituie respectiv 96,0% și 88,2%.
Studierea nivelului și structurii morbidității femeilor în vârstă de 60 de ani și peste arată că starea sănătății lor se află într-o corelație directă cu vârsta și se observă o predominanță a maladiilor cronice și degenerative. Această tendință conduce la concluzia că femeile în etate necesită o atenție deosebită și sub aspectul asistenței medicale.

Cercetarea retrospectivă a sănătății reproductive a femeilor vârstnice a evidențiat un nivel scăzut al cunoașterii și aplicării metodelor de planificare familială și un procent mic de încheiere a primei gravidități cu naștere. Aceste date se pot răsfrânge negativ asupra sănătății reproductive a tinerei generații, copiilor femeilor studiate, care, în mare parte, se bazează pe experiența de viață a părinților.

Concluziile cercetării pot fi apreciate drept un element fundamental pentru o strategie de politică sanitară, socială și demografică, iar ameliorarea factorilor descriși, în mare parte, este determinată de posibilitățile de a influența nivelul și structura maladiilor și îmbunătățirea indicilor ce caracterizează nivelul bunăstarea femeii vârstnice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.