Procedura incheierii contractului de concesiune de bunuri publice. Modificarea contractului.

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.76

nivel: Facultate

Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale.In scopul tinerii evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfasurarea procedurilor de concesionare si la derularea contractelor de concesiune, concedentul intocmeste si pastreaza doua registre:

a) registrul "Oferte", care cuprinde date si informa[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Procedura incheierii contractului de concesiune de bunuri publice. Modificarea contractului.

Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale.In scopul tinerii evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfasurarea procedurilor de concesionare si la derularea contractelor de concesiune, concedentul intocmeste si pastreaza doua registre:

a) registrul "Oferte", care cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor
prealabile incheierii contractului de concesiune; se precizeaza cel putin datele si informatiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicata;
b)registrul "Contracte", care cuprinde date si informatii referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizeaza cel putin datele si informatiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plata a redeventei.

Incheierea contractului de concesiune are loc din initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri de contractare facuta concedentului de un investitor interesat. Concedentul poate initia procedura de concesionare prin intocmirea si aprobarea unui studiu de oportunitate si a caietului de sarcini, urmate de publicarea anuntului privind organizarea licitatiei pentru selectarea viitorului concontractant.

Acest studiu de oportunitate va cuprinde: descrierea bunului, a activitatii sau a serviciului public care urmeaza sa fie concesionat; motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica acordarea concesiunii; investitiile necesare pentru modernizare sau extindere; nivelul minim de redeventa; modalitatea de acordare a concesiunii (licitatia deschisa cu sau fara preselectie, procedura negocierii directe); durata estimata a concesiunii;

termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului de aparare, dupa caz;

avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, in cazul in care obiectul concesiunii il constituie bunuri situate in interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autoritatii teritoriale pentru protectia mediului competente, in cazul in care aria naturala protejata nu are structura de administrare/custode.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.