Procedura falimentului bancar

7x puncte

categorie: Drept

nota: 9.32

nivel: Facultate

Rolul esențial al băncilor în economie este reliefat și de reglementarea falimentului băncilor în funcție de specificul constituirii și funcționării lor. În ceea ce privește subiectele la care se referă prevederile Ordonanței guvernului nr. 10/2004, acestea sunt societățile comerciale bancare, persoane juridice române și filialele lor.

Pe cale de consecință, ies de sub incidența reg[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Procedura falimentului bancar

Rolul esențial al băncilor în economie este reliefat și de reglementarea falimentului băncilor în funcție de specificul constituirii și funcționării lor. În ceea ce privește subiectele la care se referă prevederile Ordonanței guvernului nr. 10/2004, acestea sunt societățile comerciale bancare, persoane juridice române și filialele lor.

Pe cale de consecință, ies de sub incidența reglementărilor invocate mai sus sucursalele băncilor, persoene juridice române și sucursalele băncilor străine, care vor vor intra în procedura falimentului doar odată cu societatea – mamă, română sau străină.

Nici nu se poate pune în discuție aplicarea procedurii falimentului bancar față de Banca Națională, deoarece aceasta nu se situează în rândul comercianților, alături de societățile comerciale bancare. BNr reprezintă o componentă esențială a sistemului bancar românesc, iar scopul pentru care a fost înființată nu este acela al săvârșirii faptelor de comerț. De altfel s-a demonstrat că BNR are mai mult un caracter de organ administrativ decât coemrcial, atribuțiile sale comerciale fiind încredințate Băncii Comerciale Române.

2.1 Organele care aplică procedura falimentului bancar
Potrivit Ordonanței Guvernului nr.10/2004, organele care aplică procedura sunt: instanțele judecătorești, judecătorul sindic, lichidatorul.

2.1.1 Tribunalul
Toate procedurile prevăzute de lege, cu excepția recursului, sunt de competența tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul băncii debitoare și sunt exercitate de un judecător-sindic (art. 3).
Această prevedere reia textul art. 6 din Legea nr. 64/1995, republicată, și marchează opțiunea legiuitorului pentru determinarea competenței teritoriale exclusive a tribunalului în raport de sediul debitorului, în detrimentul soluțiilor anterioare care se refereau la principalul sediu comercial sau la sediul central al băncii debitoare.

Soluția aleasă are în vedere structura organizatorică a sistemului bancar, în care sucursalele și celelalte sedii secunare ale unei bănci sunt supuse unui ansamblu de reguli care impun ca cele mai importante operațiuni bancare să se desfășoare prin sediul central, astfel încât acesta coincide, de regulă, cu principalul sediu comercial al băncii debitoare și, întotdeauna, cu sediul social al acesteia.

Atribuțiile tribunalului sunt corelate cu cele ce revin acestuia în procedura reorganizării și a falimentului, prevăzută în Legea nr. 64/1995 și se realizează prin judecătorul-sindic. Cele directe ale tribunalului au un caracter administrativ, referindu-se la înregistrarea cererii, la a nominaliza și/sau înlocui pe judecătorul sindic și la înregistrarea creanțelor declarate în termen; toate celelalte atribuții se exercită prin judecătorul-sindic. Iată câteva atribuții:

• Emiterea hotărârii de deschidere a procedurii
• Judecarea contestației împotriva cererii formulate de BNR sau de creditori pentru deschiderea procedurii
• Desemnarea lichidatorului
• Judecarea acțiunilor introduse de lichidator/comitetul creditorilor pentru anularea unor constituiri de garanții
• Emiterea hotărârii de închidere a procedurii.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.