Procedura de autorizare ca unitate protejata

3x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Liceu

A. Dosarul cu documentele necesare obtinerii autorizatiei se va depune la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru eliberarea autorizatiei, adresata conducatorului institutiei;
b) copii de pe statut si de pe actul consti[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Procedura de autorizare ca unitate protejata

A. Dosarul cu documentele necesare obtinerii autorizatiei se va depune la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru eliberarea autorizatiei, adresata conducatorului institutiei;
b) copii de pe statut si de pe actul constitutiv, legalizate;
c) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului sau, dupa caz, copie legalizata de pe incheierea de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
d) copii de pe alte acte doveditoare privind infiintarea, organizarea si exercitarea unor profesii in baza unor legi speciale;

e) un tabel cu structura si numarul personalului, din care sa rezulte procentul de persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca din numarul total al angajatilor; in tabel se va mentiona data intocmirii;
f) precizari referitoare la activitatile/produsele/serviciile pe care le ofera entitatea care a solicitat autorizarea de functionare ca unitate protejata;
g) copii de pe contractele individuale de munca ale persoanelor cu handicap;

h) copii de pe certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap ale persoanelor cu handicap angajate, respectiv autorizate, in termen de valabilitate;
i) copie de pe autorizatia de functionare vizata anual pentru asociatiile familiale sau pentru persoanele cu handicap care desfasoara activitati economice independente

B. In vederea autorizarii ca unitate protejata (in conformitate cu prevederile Art. 2 din Ordinul presedintelui ANPH nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate) , solicitantul trebuie sa se incadreze in una dintre urmatoarele situatii:
a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si de organizare, in cadrul carora cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.