Procedura de acordare si de retragere a autorizatiei unei S.S.I.F

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.94

nivel: Facultate

2. servicii conexe:
a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusive custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor
b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, in cazul in[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Procedura de acordare si de retragere a autorizatiei unei S.S.I.F

2. servicii conexe:
a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusive custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor
b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, in cazul in care societatea de servicii de investitii financiare este implicata in tranzactie;
c) consultanta acordata entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
d) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;

e) consultanta cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate intelegandu-se cercetare pentru investitii si analiza financiara sau orice forma de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct. 1 si 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse in art. 2 pct. 1 lit. e) si h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementarilor C.N.V.M. in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile principale si conexe.

In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, o S.S.I.F. trebuie sa indeplineasca atat conditiile prevazute in Titlul II, Capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum si urmatoarele cerinte:
a) S.S.I.F. trebuie sa fie administrata de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri, iar conducerea efectiva a acesteia trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane indeplinind conditiile prevazute la art. 14 din Legea nr. 297/2004;
b) conducatorii si administratorii S.S.I.F.:

1. trebuie sa aiba o buna reputatie pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a S.S.I.F.;
2. nu trebuie sa fi fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni de natura economica;
3. nu trebuie sa se afle sub incidenta sanctiunilor prevazute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau al unor sanctiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar;

c) majoritatea membrilor consiliului de administratie ai S.S.I.F., precum si conducatorii trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma si o experienta profesionala intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare, al pietei de capital sau al administrarii de investitii de minimum 3ani;

d) organismele de plasament colectiv fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.; fac exceptie asociatiile, fundatiile si orice alte forme de asociere similare constituite la initiativa guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor membre G10 in baza unor acorduri incheiate cu Guvernul Romaniei, precum si a organismelor internationale si regionale, precum: Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau alte organisme similare;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.