Principiul suprematiei dreptului comunitar

3x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Principiul suprematiei dreptului comunitar
Dreptul comunitar stabilește raporturile dintre Comunitate și statele membre. Există două teorii cu privire la integrarea dreptului internațional în ordinea juridică națională : monismul și dualismul. Teoria monistă susține existența unei ordini juridice unice, alcătuite din dreptul internațional și dreptul național.

[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Principiul suprematiei dreptului comunitar

Referat despre Principiul suprematiei dreptului comunitar
Dreptul comunitar stabilește raporturile dintre Comunitate și statele membre. Există două teorii cu privire la integrarea dreptului internațional în ordinea juridică națională : monismul și dualismul. Teoria monistă susține existența unei ordini juridice unice, alcătuite din dreptul internațional și dreptul național.

Dreptul internațional se integrează în dreptul intern, beneficiind de supremație vis-a-vis de normele naționale. În ceea ce privește teoria dualistă, cele două ordini juridice sunt distincte. Instanțele de judecată nu aplică decât dreptul național. Marea Britanie este un stat dualist ; a adoptat o lege specială pentru a asigura aplicabilitatea dreptului comunitar pe teritoriul său.

În tratate nu se specifică nimic despre consecințele unui conflict între o normă comunitară și una națională. Curtea de Justiție a dat câștig de cauză în numeroase cazuri legii comunitare, subliniind prioritatea dreptului comunitar asupra normelor interne contrare. Acest fapt s-a bazat pe următoarele raționamente :
- Autonomia dreptului comunitar: având un izvor autonom, o consecință a Tratatului, dreptului nu i se poate opune o normă internă;

- Transferul de atribuții de la state la Comunitate: noțiunea de comunitate nu poate fi atacată de un act intern;

- Necesitatea unei aplicări uniforme a dreptului comunitar: normele comunitare trebuie să aibă aceeași semnificație, forță și conținut pretutindeni.

În cadrul Curții Europene de Justiție, supremația dreptului comunitar trebuie să fie generală și absolută, regăsindu-se asupra ansamblului dreptului național, inclusiv și asupra regulilor constituționale. Curtea a arătat că normele interne ale unui stat, chiar și cele de ordin constituțional, nu pot justifica neîndeplinirea de către state a obligațiilor comunitare.

Aceasta a susținut că prin contrast cu tratatele internaționale obișnuite, Tratatul CE a creat propriul său sistem juridic, care a devenit parte integrantă a sistemelor juridice ale statelor membre și pe care tribunalele lor sunt obligate să-l aplice. Curtea a decis: “Prin crearea unei Comunități de durată nelimitată, având propriile sale instituții, propria sa personalitate, propria sa capacitate juridică și propria sa capacitate de reprezentare pe plan internațional și, cu deosebire, puteri reale provenind dintr-o limitare de suveranitate ori dintr-un transfer de puteri de la state la Comunitate, statele membre și-au limitat drepturile lor suverane, deși în domenii limitate, și astfel au creat un sistem de legi care obligă atât pe naționalii lor, cât și pe ele însele…Prioritatea dreptului comunitar este confirmată prin art. 189 [249], care precizează că un regulament va fi obligatoriu și direct aplicabil în toate statele membre.”

Nici o regulă internă nu poate fi invocată în fața tribunalelor naționale împotriva dreptului creat prin tratate ca o sursă autonomă și originală, fără să nu se piardă caracterul comunitar al acestuia, ceea ce înseamnă că în binomul drept comunitar-drept național primul termen este esențial, un eventual conflict între regulile comunitare și regulile naționale urmând să fie rezolvat prin aplicarea principiului supremației dreptului comunitar.

Tratatul CE are o prioritate superioară celei care aparține legilor chiar ulterioare intrării sale în vigoare, el instituie o ordine juridică proprie, integrată celei aparținând statelor membre, fiind direct aplicabilă resortisanților acestor state și impunându-se organelor naționale de jurisdicție. Atât principiul priorității, cât și cel al efectului direct au devenit parte a dreptului comunitar prin jurisprudența Curții de Justiție.

Principiul supremației dreptului comunitar a fost aplicat în cazuri mult discutate în literatura de specialitate; între acestea se enumeră și cazul Costa c. ENEL. Acesta a inclus un conflict pretins dintre un șir de prevederi ale Tratatului și un statut italian ce a naționalizat o companie electrică, reclamantul căreia, signor Costa era un acționar al său. În acest caz legislația italiană nu a respectat termenii de implementare a prevederilor comunitare. Fiind acționat în fața Tribunalului din Milano pentru refuzul de a achita nota de plata, signor Costa a argumentat în baza lex posteriori că compania a acționat în contradicție cu dreptul comunitar, motivând prin faptul că Actul italian ce a naționalizat compania de electricitate a fost adoptat mai târziu decât Actul italian de ratificare prin care s-a încorporat norma comunitară.

Respectiv, Actul de ratificare avea prioritate. Curtea italiană a adresat aceste întrebări cu referință la priorități atât Curții, cât și Curții sale constituționale. De această dată principiul supremației a fost afirmat clar de către Curte.

În ceea ce privește reacția statelor membre ale Uniunii Europene vis-a-vis de problema supremației dreptului comunitar, trebuie subliniat faptul că aceasta nu a fost complet pozitivă. În unele state instanțele judecătorești au tins la întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru conformare cu jurisprudența comunitară.

Instanțele judiciare ale altor state membre, unele dintre ele jucând roluri de lideri în dezvoltarea Comunității și Uniunii Europene, au avut o atitudine negativă. Un astfel de exemplu este Franța, unde pentru o perioadă de decenii instanțele administrative au refuzat să accepte primatul dreptului comunitar. După cum se știe, cunoscut sistemul judiciar francez este divizat în instanțe administrative și instanțe ordinare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.