Principiul efectului direct al dreptului european

5x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Principiul efectului direct al dreptului european
3.2.Efectul direct condiționat și complet
În această categorie intră actele comunitare care pot fi invocate în orice litigiu, dar este necesară îndeplinirea unor condiții în acest scop. Sunt incluse în această categorie documentele cu caracter convențional, respectiv tratatele de instituire a comunităților și tratatel[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Principiul efectului direct al dreptului european

Referat despre Principiul efectului direct al dreptului european
3.2.Efectul direct condiționat și complet
În această categorie intră actele comunitare care pot fi invocate în orice litigiu, dar este necesară îndeplinirea unor condiții în acest scop. Sunt incluse în această categorie documentele cu caracter convențional, respectiv tratatele de instituire a comunităților și tratatele internaționale.

- Tratatele constitutive
Curtea Europeană de justiție a statuat că dreptul comunitar izvorât din tratatele constitutive nu are o aplicabilitate directa autonomă.
S-au dat însă doua indicații generale, conform cărora sunt direct aplicabile dispozițiile care conferă drepturi și instituie obligații exprese pentru persoane particulare , precum și cele care impun obligații bine stabilite în sarcina statelor membre sau a instituțiilor comunitare.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, dispozițiile respective sunt direct aplicabile, fară să mai fie nevoie de alte acte de aplicare, de proceduri specifice sau măsuri complementare. Caracterul autoexecutor al acestora dă posibilitatea persoanelor particulare sa invoce în fața instanțelor naționale direct aceste prevederi. Sfera de aplicare a acestui efect direct a fost extinsă ulterior de jurisprudenta Curții, incluzând pe lângă obligațiile statului de a nu face (respectiv de a nu face rezerve care să subordoneze aplicarea tratatelor de vreun act normativ intern, de a nu necesita adoptarea unor dispoziții normative interne de concretizare a prevederilor tratatelor) și obligațiile de a face (respectiv de a nu lăsa nici o marja de apreciere statelor în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor sale), precum și la situațiile în care nu s-au făcut completările necesare prin legea internă (aplicarea principiilor privind nediscriminarea în angajare sau salarizare, chiar dacă legea internă nu le-a preluat).

În cadrul tratatelor constitutive efectul direct al unor dispoziții coexistă cu absența acestuia în cadrul altor dispoziții. Este cazul dispozițiilor care stabilesc în sarcina statelor obligații cu caracter foarte general, precum și în cazul dispozițiilor condiționale sau insuficient precizate. Obligațiile stabilite în termeni foarte generali se referă la politicile generale, precum și în cazul dispozițiilor condiționale sau insuficient precizate.

Obligațiile stabilite în termeni foarte generali se referă la politicile generale, care nu pot fi invocate de particulari ca având efect direct cum ar fi :
- ameliorarea condițiilor de viață ale muncitorilor [art 117 (136) CE] ;
- politica în domeniul taxelor de schimb [art 107 (108) CE].

În cazul dispozițiilor condiționale sau insuficient precizate, s-a statuat de către Curte următoarele:
- în cazul art 90 (86) CE privind posibilitatea ca unor intreprinderi care gestionează un seviciu public să li se aplice un regim derogatoriu de la regulile generale ale tratatului –că aceasta este de strictă interpretare, iar rolul important, în acest sens rămâne judecătorului național ;
-în cazul art.92(87) și 93 (88) C.E. privind ajutoarele statale acordate unor întreprinderi, acestea nu au efect direct, incompatibilitatea acestor ajutoare cu Piața Comună nefiind absolută, ci supusă unei notificări din partea Comisiei, sub controlul Curții.

Acordurile internaționale
În ceea ce privește acordurile internaționale, Curtea a decis că prevederile acestora pot fi invocate în mod direct dacă din acestea rezultă că ele conferă drepturi nu numai pentru state, ci și pentru persoane private, sau dacă aplicarea acestor tratate în ordinea juridică internă are la bază dispozițiile clare, care nu necesită alte acte normative interne.

3.3. Efectul direct condiționat și restrâns
Sunt considerate ca având efect direct, condiționat și restrâns directivele și deciziile adresate statelor membre.
Există însă și opinii care susțin că acestea nu ar avea efect direct, întrucât tratatele nu menționează în acest sens decât regulamentele, ceea ce presupune, per a contrario, că acestora nu le este recunoscut acest efect. Se recunoaște în același timp că raționamentul per a contrario nu este determinat, aplicabilitatea directă trebuind să fie precis determinată.Se mai argumentează că deciziile nefiind de aplicabilitate generală, trebuie să fie notificate, fapt pentru care se consideră că ele impun doar o obligație de rezultat, implicând adoptarea unor reglementari legale naționale, motiv pentru care se apreciază că ele nu ar putea fi de aplicabilitate directă, eventualele obligații pe care le prescriu trebuind să rezulte din reglementările interne.

Curtea a adus însa argumente de natura principială pentru susținerea aplicabilității directe a directivelor, conform cărora efectul util al dreptului comunitar presupune cu necesitate ca judecătorii naționali să aplice directivele, iar caracterul obligatoriu al directivelor presupune că particularii pot să le invoce.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.