Principiul comunicativ si functional

3x puncte

categorie: Filosofie

nota: 9.00

nivel: Facultate

În acest sens, curriculum-ul de limba și literatura română pentru clasele V-VIII propune o mutație fundamentală la nivelul studierii limbii și literaturii. În locul compartimentării artificiale a disciplinei ,, limbă și literatură”, se propune un nou model, cel ,, comunicativ-funcțional” , adecvat nu numai specificului acestui obiect de studiu,ci și modalităților propriu-zise de struct[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Principiul comunicativ si functional

În acest sens, curriculum-ul de limba și literatura română pentru clasele V-VIII propune o mutație fundamentală la nivelul studierii limbii și literaturii. În locul compartimentării artificiale a disciplinei ,, limbă și literatură”, se propune un nou model, cel ,, comunicativ-funcțional” , adecvat nu numai specificului acestui obiect de studiu,ci și modalităților propriu-zise de structurare a competenței de comunicare a elevilor.

În mod concret, acest model presupune dezvoltarea integrată a capacităților de receptare și exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris și de exprimare scrisă.De altfel, comunicarea se constituie prin fuziunea celor patru capacități menționate anterior.

În mod concret, dezvoltarea competențelor de comunicare menționate se realizează prin familiarizarea elevilor cu situații diverse de comunicare orală și scrisă, cu texte literare și non-literare adecvate vârstei școlare.În școală, predarea- învățarea, va urmări ,, limba în funcțiune” , în variantele ei orală și scrisă, normată și literară, iar nu ,,limba ca sistem abstract”.

În cadrul abordării comunicativ- funcționale, limbajul nu mai este văzut ca un obiect de studiu în sine, izolat de modurile și registrele în care funcționează, ci ca instrument prin care ființele umane intră în relație unele cu altele. Scopul acestor interrelații variază de la intenția de a transmite informație, la cea de a influența comportamentul celuilalt sau de a exprima sentimente și opinii proprii. Studiul vizează deci înțelegerea modului în care limbajul funcționează în întregul său, precum și formarea unor capacități de a-l transforma în instrument eficient de comunicare.

De aici și tipologia largă a discursului oral și scris, extinsă dincolo de sfera descriptivului și narativului, înspre informațional, explicativ, injonctiv și argumentativ. Și de aici diversitatea situațiilor de comunicare ce depășesc adesea spațiul strâmt al școlii și conturează contexte autentice,,non-didactice"”de exemplu: interviuri luate părinților, scrisori adresate unor editori, rezumate redactate, scrierea unui ghid al localității, editarea unei reviste a clasei, etc. În același timp însă, pentru a fi un instrument suficient de comunicare, limbajul trebuie cunoscut ca un sistem de legi proprii, iar această cunoaștere este condiția obligatorie a corectitudinii și fluenței comunicării.

Punerea în practică a modelului comunicațional și a principiilor lui este un demers dificil și incitant în același timp. Și asta pentru că, spre deosebire de varianta tradițională ce separa școala de realitate, învățătura de rosturile ei concrete, noua abordare încearcă să creeze o zonă de confluență a științei de carte cu cu viața: un fel de spațiu de simulare a stării de ponderabilitate pe care o presupune așezarea în real, Ceea ce însă școala modernă încearcă să facă este să lege cele două trepte, să deschidă un fel de spațiu de acomodare a școlii cu lumea; o zonă de preîntâmpinare a complexității și dificultății ei. Și în această formă de bună pregătire și ocrotire stă, cred, valoarea modelului comunicativ.

Adecvarea didacticii la exigențele modelului funcțional presupune depășirea variantei tradiționale ce aborda modular limba și literatura, restituind, astfel o imagine discontinuă asupra disciplinei. Acest fapt presupune corelarea în cadrul acelorași unități de învățare, a lecțiilor de limbă, literatură și comunicare, precum și alternarea, în cadrul aceleiași lecții, a acțivităților de asimilare de cunoștințe cu cele de comunicare globală. În același timp, însă, noua didactică presupune prezența unor trasee de învățare explicite, transparente, prin care profesorul face vizibili pașii învățării și care permit elevului să înțeleagă cum învață și să învețe cum să învețe.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Filosofie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.