Principalii factorii ai cererii si ofertei

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.08

nivel: Liceu

1. Prețul altor bunuri. Bunurile, în raport cu un anumit bun (în cazul nostru cu bunul X ), se clasifică în:

a) Bunuri substituibile, sunt acelea care satisfac aceleași nevoi sau trebuințe ca și bunul în discuție. Cînd prețul unui bun substituibil crește, curba bunului în discuție ( bunul X ) se deplasează spre dreapta și invers ( vezi fig. 1.1).
b) Bunuri complementare, sunt[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Principalii factorii ai cererii si ofertei

1. Prețul altor bunuri. Bunurile, în raport cu un anumit bun (în cazul nostru cu bunul X ), se clasifică în:

a) Bunuri substituibile, sunt acelea care satisfac aceleași nevoi sau trebuințe ca și bunul în discuție. Cînd prețul unui bun substituibil crește, curba bunului în discuție ( bunul X ) se deplasează spre dreapta și invers ( vezi fig. 1.1).
b) Bunuri complementare, sunt acele bunuri care în consum se folosesc împreună. Cînd prețul unui bun complementar față de altul scade, curba cererii pentru bunul inițial ( bunul X ) se va deplasa spre dreapta.
c) Bunuri neînrudite. Modificarea prețului la un bun neînrudit cu bunul inițial ( bunul X ), nu influențează în nici un fel curba cererii la bunul inițial.

Veniturile. Modificarea veniturilor individuale influențează curba cererii în funcție de natura bunurilor. Din acedt punct de vedere distingem două tipuri de bunuri și anume: a) bunuri normale; b) bunuri inferioare.

a) Bunurile normale sunt acelea pe care indivizii le atrag mai mult în consum pe măsura creșterii veniturilor lor. Curba cererii pentru un bun normal se va deplasa spre dreapta, respectiv crește cantitatea cerută, atunci cînd veniturile individuale cresc. Invers, cînd venitul individual scade, curba cererii se va deplasa spre stînga, respectiv scade cantitatea cerută.
b) Bunuri inferioare. Un bun inferior este acela pe care indivizii îl cer atunci cînd nivelul veniturilor lor sunt mai reduse, decît atunci cînd nivelul veniturilor lor sunt mai mari. ( De pildă, s-a constatat că oamenii care dispun de venituri mici mănîncă mai multă pîine și cartofi decît oamenii cu venituri ridicate ). Faptele arată că oamenii au tendința să reducă consumul la bunurile inferioare, atunci cînd se înregistrează creșterea veniturilor lor la un anumit nivel.

Curba cererii individuale ( deci și cantitatea cerută ) la un bun inferior se va deplasa spre dreapta dacă veniturile sunt la un nivel scăzut și se va deplasa spre stînga odată cu creșterea veniturilor de la un anumit nivel în sus. Invers, cînd venitul personal scade, curba cererii individuale pentru un bun inferior se va deplasa spre dreapta pînă ce venitul va atinge un anumit nivel, de la care punct, o scădere în venituri va cauza deplasarea curbei spre stînga.
3.Perspectiva privind evoluția pieței.

Se referă la ceea ce individul se așteaptă în viitor, referitor la toate bunurile și faptele, relevante pentru situația lui economică. De exemplu, o perspectivă de creștere a prețului unui bun oarecare, ce intră frecvent în consumul personal, generează, în prezent, o creștere a cererii. Deci, pentru bunul respectiv, curba cererii se deplasează spre dreapta.

4.Gusturile. Dacă au loc modificări în gusturile indivizilor, acestea se vor reflecta în mod direct în cerereade bunuri și, implicit, în deplasarea curbei cererii. In afara factorilor amintiți, cererea este influențată și de alți factori. De pildă, factorii demografici influențează asupra volumului și structurii cererii prin variabile ca: numărul populației, numărul familiilor, componența familiilor pe grupe de vîrste, pe sexe, structura socio-profesională, ș.a. La acestea, se mai adaogă obiceiurile, specificul local, tradițiile naționale etc.

De asemenea, nu putem să nu amintim influența puternică asupră cererii, a factorilor psihologici și sociali. Deosebirile de preferințe, de atitudini față de un produs sau altul, pot apare și datorită particularităților psihice ale indivizilor, puse în evidență prin grade diferite de receptevitate,de reacții. Cererea mai poate fi influențată și de alți factori, cum ar fi cei natural-climaterici, sezonieri, conjuncturali, etc.

2.Factorii ce influențează asupra ofertei

Oferta, ca și cererea, este determinată,în dimensiunea ei, de o serie de factori. Cei mai importanți sînt următorii: a) prețul resurselor ( a factorilor de producție ); b) prețul altor bunuri; c) tehnologia; d) numărul de ofertanți; e) perspectivele pieței; f) costul producției; g) taxele și subsidiile; h) evenimente naturale și social-politice.
a) Prețul resurselor.Dacă prețul factorilor de producție scade, ofertanții unui anumit produs, sînt dispuși a produce mai multe bunuri, curba ofertei pentru bunul respectiv înregistrează o deplasare spre dreapta ( fig1.2).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.