Prescrisptia Extinctiva

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.51

nivel: Facultate

Prescripția, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligație, în condițiile stabilite de lege. Ea este achizitivă, când conduce la dobândirea unui drept și, respectiv extinctivă sau eliberatorie, când permite exonerarea debitorului de îndeplinirea unei obligații prealabile. În ambele cazuri timpul este elementul cheie esențial, serv[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Prescrisptia Extinctiva

Prescripția, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligație, în condițiile stabilite de lege. Ea este achizitivă, când conduce la dobândirea unui drept și, respectiv extinctivă sau eliberatorie, când permite exonerarea debitorului de îndeplinirea unei obligații prealabile. În ambele cazuri timpul este elementul cheie esențial, servind fie la dobândirea, achiziționarea unui drept, fie la stingerea, la pierderea lui.

Pentru a opera uzucapiunea sau prescripția achizitivă trebuie ca uzucapantul să fi posedat un bun în mod continuu și neîntrerupt, pașnic, public și sub numele de proprietar. În schimb, pentru a interveni prescripția extinctivă este necesară simpla inacțiune a titularului dreptului, într-un interval de timp socotit suficient de lung, pentru a atrage stingerea dreptului material la acțiune și exonerarea, în acest fel, de răspunderea civilă a subiectului pasiv al raportului obligațional.

Deși admisă de legiuitor, instituția prescripției este oare utilă și, mai ales morală? Iată, așadar, o primă problemă, care vizează însuși fundamentul său economic, social și etic. Fiind chemată să asigure pacea și liniștea socială, prin consolidarea situațiilor juridice incerte sau îndoielnice, instituția prescripției se numără printre mecanismele tehnice cele mai redutabile, căci, nu întâmplător Cassiodorius a desemnat-o ,,patrona generis humani", iar Cicero a considerat-o ca fiind ,,finis sollicitudinis et periculi litium".

Chiar Justinian, care personal dezavua o asemenea instituție, deoarece putea să aibă ca efect consacrarea unei nedreptăți (impium praesidium), i-a recunoscut însă avantajele și a procedat la o reformă a acesteia prin contopirea celor două forme de prescripție, deoarece aveau același fundament și se întemeiau pe aceleași principii.

Noțiunea prescripției extinctive:

Prescripția extinctivă nu este definită în legea civilă. Totuși, Decretul 167 / 1958 în art. 1, alin. 1, consacră efectul prescripției extinctive "dreptul la acțiune având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripție, dacă nu a fost executat în temeiul stabilit de lege". Putem defini prescripția extinctivă din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la acțiune neexercitat în termenul de prescriptie.

Reglementarea prescriptiei extinctive din dreptul civil:

Actele normative în vigoare, în care se găsesc normele ce formează instituția prescriptiei extinctive, sunt urmatoarele :
- Decretul nr. 167 / 1958 , privitor la prescripția extinctivă care este "legea generală" sau "dreptul comun" în materie;
- Codul civil ( în special titlul XX - "despre prescripția din cartea a III-a " ) în masura în care a suferit modificări sau abrogări;
- Alte acte normative, izvoare de drept civil, ca exemplu amintim Legea nr. 29 / 1990, privind contenciosul administrativ , Legea 105 / 1992, privind raporturile de drept international privat.

Caracterul normelor care reglementează prescripția extinctivă:

O problemă strâns legată de "reglementarea prescripției extinctive, este aceea a caracterului - imperativ sau dispozitiv - al normelor ce formează această instituție".
Prescriptia extinctivă este calificată ca o instituție de ordine publică. Totuși problema care se ridică, este aceea de a ști dacă este bine sau nu să se păstreze caracterul imperativ al normelor prescripției extinctive și în viitoarea reglementare. Se consideră că soluția potrivită ( opinia profesorului Belein ) este aceea de a reveni la sistemul codului civil - prescripția trebuie aplicată dacă cel interesat ( de regula pârâtul ) o invocă.

Natura juridică și delimitarea prescripției extinctive:

Prescriptia extinctivă este cunoscută de toate ramurile de drept , și de aici drept consecință - natura juridică a prescripției extinctive trebuie stabilită în cadrul fiecarei ramuri de drept.
Din dreptul civil face parte prescripția dreptului la acțiune ( în sens material ) și pentru a stabili natura juridică a prescripției extinctive, înseamnă a răspunde la întrebarea ce este, pentru dreptul civil, prescripția dreptului la acțiune ? Pentru a raspunde la întrebare este necesar să stabilim ce efect produce prescripția extinctivă asupra dreptului subiectiv civil și pe cale de consecință, asupra obligației civile corelative.
Chiar din definiția dată prescripției extinctive rezultă că acțiunea intentată subiectul activ , după acțiunea prescripției extinctive, va fi respinsă ca prescrisă, ceea ce echivalează cu refuzul concursului forței de constrângere a statului.

Putem înțelege efectul prescripției extinctive dacă amintim prevederea art. 20, alin. 1 din Decretul nr. 67 / 1958 : Debitorul care a executat obligația, după ce dreptul la acțiune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul să ceară înapoierea prescripției chiar dacă la data executării nu stia că termenul prescripției era împlinit. Concluzia ce se desprinde este următoarea : prescripția extinctivă nu stinge nici dreptul subiectiv nici obligația civilă corelativa. Totuși se realizează o transformare ori o schimbare juridică:

1. Dreptul subiectiv civil nu mai este aparat pe cale ofensivă a acțiunii în justiție, ci numai pe cale defensivă a excepției, dacă debitorul și-a executat voluntar obligația sa;
2. Obligația civilă corelativă nu mai poate fi adusă la îndeplinire pe calea executării silite, dar este permisă executarea sa voluntară, adică de bunăvoie.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.